Trường dạy ẩm thực netspace

      8

DẠY NGHỀ chungcuqms.com

Dạy nghề chungcuqms.com - Trung tâm đào tạo và huấn luyện nghề chuyên nghiệp hóa với những chương trình đào tạo xuất sắc nhất: bếp chính bếp Việt, nhà bếp Hoa, phòng bếp Nhật, phòng bếp Trưởng, Bếp chuyên nghiệp Quốc tế, chuyên gia Pha chế, chuyên gia làm bánh, Đào tạo bí quyết nấu ăn, trộn chế, Đào tạo nên mở quán ăn, bên hàng, tiệm nước, những chương trình sâu xa về khiếp doanh, thống trị quán ăn, bên hàng.


*

Năm


*

Học viên