Toổng điều tra doanh nghiệp

      3
các chỉ tiêu tương quan đến tài khoản quốc gia, kinh tế số, dịch vụ thương mại điện tử, sản xuất thành phầm sẽ bổ sung vào Điều tra doanh nghiệp lớn năm 2022...

Bạn đang xem: Toổng điều tra doanh nghiệp

*

*

từ thời điểm ngày 15/4 cho đến khi hết ngày 30/5, Tổng viên Thống kê sẽ tiến hành Điều tra công ty lớn năm 2022 để tích lũy các thông tin về doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã/liên hiệp bắt tay hợp tác xã. Điều tra trong năm này sẽ tập trung vào phần lớn nội dung gì không giống so với những năm trước, thưa bà?

Điều tra doanh nghiệp là một trong những cuộc khảo sát thống kê đất nước được triển khai hàng năm nhằm thu thập những thông tin giao hàng công tác quản lí lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trở nên tân tiến doanh nghiệp.

Do vậy, để nâng cao chất lượng thông tin điều tra, thỏa mãn nhu cầu nhanh nhu yếu thông tin cũng như nâng cao hiệu quả giá cả của cuộc điều tra, Điều tra công ty lớn năm 2022 đang thu thập bổ sung một số thông tin ship hàng biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến thông tin tài khoản quốc gia, kinh tế số, thương mại dịch vụ điện tử, sản xuất thành phầm số. Những thông tin này giúp bổ sung cập nhật nguồn tài liệu còn thiếu, giao hàng biên soạn các chỉ tiêu những thống kê quốc gia.

Theo đó, Điều tra công ty năm 2022 bổ sung cập nhật các câu hỏi phản ánh về tình hình bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ qua thương mại điện tử, website, ứng dụng trên điện thoại, sàn thanh toán giao dịch điện tử, mạng xã hội.

Điều tra cũng bổ sung thông tin tích lũy về chuyển động sản xuất các sản phẩm ở định dạng kỹ thuật số, thông tin về tài sản cố định của doanh nghiệp và một số trong những thông tin cơ phiên bản của doanh nghiệp hoạt động vì mục đích giải quyết và xử lý vấn đề xã hội, môi trường xung quanh vì tiện ích cộng đồng… nhằm ship hàng biên soạn các chỉ tiêu tài chính phân tổ theo khu vực thể chế.

Mặc dù cho có một số cải tiến trong Điều tra doanh nghiệp năm 2022 như sẽ nêu trên, nhưng tác dụng của cuộc khảo sát này không tổng hợp chỉ tiêu đến cấp huyện, vì thế quy trình thu thập thông tin không thực hiện đối với vị trí sản xuất kinh doanh trực nằm trong doanh nghiệp, mà chỉ tiến hành tích lũy thông tin đến những chi nhánh trực trực thuộc doanh nghiệp.

*

với những thay đổi này, phạm vi, đối tượng người sử dụng và 1-1 vị khảo sát năm ni sẽ như thế nào, thưa bà?

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với các công ty có vận động sản xuất kinh doanh thuộc toàn bộ các ngành trong hệ thống ngành tài chính Việt phái nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành: ngành O - buổi giao lưu của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xóm hội, làm chủ nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc; ngành U - buổi giao lưu của các tổ chức và phòng ban quốc tế; ngành T - chuyển động làm mướn các các bước trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và thương mại & dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (do đối tượng khảo sát không phân phát sinh trong những ngành này).

Xem thêm: Tổng Hợp Chi Tiết Các Nhân Vật Trong Cf, Các Nhân Vật Trong Cf

Theo đó, đối tượng khảo sát năm nay là tổ chức, cá thể thỏa mãn ba điều kiện: (i) có địa điểm xác định bên trên lãnh thổ việt nam để trực tiếp triển khai hoặc quản lí lý, điều hành và quản lý các chuyển động sản xuất gớm doanh; (ii) có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành quản lý hoạt động, tất cả lao động chuyên nghiệp; (iii) tất cả thời gian vận động liên tục hoặc thời hạn theo mùa vụ, hoặc theo tập quán kinh doanh.

Theo đối tượng điều tra nêu trên, đơn vị khảo sát của Điều tra công ty lớn năm 2022 sẽ tất cả 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn có chuyển động hạch toán toàn ngành (bao bao gồm 3 tập đoàn, tổng doanh nghiệp thuộc làm chủ của cỗ Quốc phòng) và những doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài năng sản, tất cả trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu đựng sự kiểm soát và điều chỉnh của nguyên tắc Doanh nghiệp; Luật hợp tác ký kết xã/Liên hiệp HTX, những Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân chuyển động theo Luật hợp tác và ký kết xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu đựng sự điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như: phép tắc Bảo hiểm, Luật bệnh khoán…

*

trong những vấn đề được quan liêu tâm hiện giờ là dữ liệu thống kê. Điều này sẽ tiến hành Tổng viên Thống kê xử lý như thế nào để nâng cao chất lượng của điều tra năm nay?

Sử dụng tài liệu hành chính trong công tác thống kê là xu cố gắng tất yếu cùng được ngành Thống kê đặc biệt quan trung ương nhằm bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa các thông tin tích lũy từ những cuộc điều tra thống kê.

Vì vậy, Điều tra công ty lớn năm 2022 sẽ thực hiện triệt để những dữ liệu hành chính, quan trọng đặc biệt cơ sở tài liệu của cỗ Tài chủ yếu (Tổng cục Thuế) nhằm mục tiêu giảm thiểu các thông tin yêu cầu tích lũy trong điều tra doanh nghiệp năm 2022.

Đó là vứt bỏ một số tiêu chí về hiệu quả sản xuất khiếp doanh, tài sản, nguồn vốn, bởi đã chiếm được từ tài liệu hành chính, chỉ tiến hành tích lũy các thông tin không có trong dữ liệu report tài chính.

Cụ thể, Tổng cục Thống kê đang sử dụng tài liệu về đăng ký thuế bởi vì Tổng cục Thuế hỗ trợ và kết hợp với dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để làm dàn mẫu triển khai chọn mẫu cho Điều tra doanh nghiệp lớn năm 2022. Thông tin từ tờ khai thuế mặt hàng tháng, hàng quý được update vào dàn lựa chọn mẫu để tiến hành chọn mẫu đảm bảo an toàn độ đúng mực cao hơn trong việc lựa chọn mẫu khảo sát so cùng với các thời gian trước đây.

Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi cũng thực hiện triệt để tài liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế hỗ trợ để sút tải các thông tin cần thu thập trong phiếu điều tra. Tổng thể các thông tin đã bao gồm trong báo cáo tài chính sẽ không còn tiến hành tích lũy trong phiếu khảo sát doanh nghiệp năm 2022.

*

Trong các cuộc khảo sát trước đây, côn trùng lo lớn nhất của Tổng viên Thống kê đó là sự vâng lệnh của các đơn vị cung cấp thông tin. Mối lo này có còn trong những năm nay, thưa bà?

Sau thành công về ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà tại năm 2019 và Tổng khảo sát kinh tế năm 2021, mặt khác với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng technology thông tin trong các cuộc khảo sát thống kê, Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thường xuyên ứng dụng triệt để technology thông tin vào tất cả các công đoạn của cuộc điều tra: tự công tác chuẩn chỉnh bị, thu thập thông tin, xử lý và chào làng kết quả điều tra.

Theo đó, vào khâu thu thập thông tin, doanh nghiệp sẽ trực tiếp singin vào khối hệ thống qua website thongkedoanhnghiep