Tổng hợp kiến thức hoá học 12

      32

Năm ni là năm thứ nhất đề môn Hóa thi THPTQG chỉ còn 40 câu trong những số ấy có khoảng tầm 60% là lí thuyết và kiến thức chỉ tất cả lớp 12. Còn khoảng tầm 15 ngày nữa mang lại kì thi, vị vậy chungcuqms.com xin share đến chúng ta bài tổng hợp lý này, hi vọng các bạn thành công trong chặng đường phía trước!


*

A. PHẦN HỮU CƠ

I. Những khái niệm yêu cầu nhớ - Đồng phân, danh pháp

II. Tính chất vật lí : Trạng thái, đối chiếu nhiệt độ sôi, tính tan và ứng dụng

III. đặc thù hóa học tập ( số lượng giới hạn trong công tác lớp 12)

1. Hầu như chất bội phản ứng với mãng cầu (K) giải tỏa H2 là: Ancol, phenol, axit , H2O

2.Những hóa học phản ứng hỗn hợp NaOH (KOH) là: phenol, axit , muối amoni, aminoaxit

3. Những chất bội phản ứng với hỗn hợp NaOH (KOH) khi đun nóng: là este; dẫn xuất

4. Rất nhiều chất bội phản ứng với CaCO3, NaHCO3 giải phóng CO2 là: axit RCOOH

5. đều chất phản nghịch ứng với hỗn hợp axit HCl, HBr là : ancol, amin, anilin, aminoaxit, muối bột amoni RCOONH4, muối bột của amin RNH3Cl

6. Số đông chất tất cả phản ứng với hỗn hợp AgNO3/ dd NH3 :

Khi đun nóng bao gồm kết tủa Ag : (phản ứng tráng bạc tình ) : các chất có nhóm –CHO : RCHO , HCOOH , HCOOR , HCOONH4, glucozơ, fructozơ, mantozơ .

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hoá học 12

7. hầu như chất tất cả phản ứng cùng với Cu(OH)2/NaOH

Tạo thành muối, nước: là axitTạo thành dung dịch có blue color lam: các chất có khá nhiều nhóm OH kế cận: như etilen glycol ; glixerol , glucozơ; Fructozơ ; Mantozơ ; Saccarozơ.Khi đun nóng tạo thành thành kết tủa có màu đỏ gạch Cu2O là : các chất gồm nhóm –CHO

8. gần như chất tất cả phản ứng dung dịch nước brôm:

Làm mất màu hỗn hợp nước brôm: những chất không no có links pi ( = ; ≡ ); andehit RCHO bị oxi hóa bới ddBr2.Tạo kết tủa trắng: phenol; anilin.

9. Số đông chất tất cả phản ứng cộng H2 ( Ni): những chất có links pi: ( =; ≡ ); benzen; đội chức andehit RCHO; nhóm chức Xeton RCOR; tạp chức: glucozơ, fructozơ .

10. Các chất gồm phản ứng thủy phân : Tinh bột; xenlulozơ; mantozơ; saccarozơ, peptit; protein, este, hóa học béo

11. các chất tất cả phản ứng trùng đúng theo : đều chất có link đôi ( C=C) giỏi vòng ko bền

12. Những chất gồm phản ứng trùng dừng là : những chất có rất nhiều nhóm chức.

13. Polime thiên nhiên: cao su thiên nhiên thiên nhiên, tơ tằm, bông, xenlulozo , tinh bột

14. Polime tự tạo ( chào bán tổng hòa hợp ): tơ Visco, tơ axetat, xenlulozo trinitrat.

15. Polime tổng đúng theo ( pha trộn từ phản bội ứng trùng thích hợp hay trùng ngưng): những polime sót lại : PE, PVC….

16. Polime được điều chế từ làm phản ứng trùng ngưng: Nilon-6 , Nilon-7, Nilon-6,6, tơ lapsan, nhựa PPF

17. Polime được pha trộn từ bội phản ứng trùng hợp: ( còn sót lại ) : PE, PVC , Caosubuna , Caosu buna-S ,tơnitron….

18. Tơ có bắt đầu xenlulozo : sợi bông, tơ Visco, tơ axetat

19. Tơ poliamit : Nilon-6 , Nilon-7 , Nilon-6,6 20. Tripeptit….polipeptit, protein tròng trắng trứng: có phản ứng color biure ( phản ứng Cu(OH)2 gồm màu tím.

IV. So sánh lực bazo của những amin ( amin no > NH3 > Amin thơm)

V. Môi trường thiên nhiên của dung dịch, PH ( chú ý phenol , anilin , Glixin không làm quỳ tím thay đổi màu)

Axit RCOOH: quỳ tím hóa đỏ.Amin no : quỳ tím hóa xanh. Aminoaxit ( tùy thuộc vào số đội chức )Muối của axit bạo phổi bazo yếu quỳ hóa đỏ.Muối của axit yếu hèn bazo táo bạo quỳ hóa xanh.

VI. Phân biệt các chất hữu cơ

Nếu chỉ dùng 1 hoá chất nhận thấy hợp hóa học hữu cơ thì chất hóa học thường sử dụng là:Quỳ tím ( giả dụ thấy có amin, axit… )Cu(OH)2 ( nếu thấy tất cả Glucozo , Glixerol , andehit.. )Dung dịch brom ( trường hợp thấy tất cả Phenol , anilin, hợp chất không no ..Phân biệt giữa Glucozơ với Fructozơ cần sử dụng dung dịch bromPhân biệt giữa đipeptit và những polipeptit khác dùng Cu(OH)2 ( bội phản ứng color biore)- nhận biết protein (lòng white trứng …) : sử dụng Cu(OH)2 : bao gồm màu tím mở ra hoặc dùng HNO3 : gồm màu vàng

VII. Điều chế

Este ( từ phản nghịch ứng este hóa : axit phản bội ứng cùng với ancol ) chú ý các este đặc trưng : vinylaxetat , phenyl axetat ( pha trộn riêng )Glucozo( trường đoản cú tinh bột , xenlulozo, mantozo)Ancol etylic ( tự glucozo bằng phương thức lên men)Anlin ( tự nitrobenzen)Các polime pha trộn từ bội nghịch ứng trùng dừng : ( nilon -6, nilon-7, nilon-6,6 , tơ lapsan vật liệu bằng nhựa PPF)Các polime pha chế từ bội phản ứng trùng thích hợp : ( PE , PVC , PVA , cao su đặc buna , tơ nitron ….)

B. PHẦN KIM LOẠI

1. học tập thuộc

Cấu hình electron Na( Z=11) 3s1 ; Mg ( Z=12) 3s2 ; Al( Z=13) 3s2 , 3p1 ; Fe( Z=26) 3d6, 4s2 ; Cr( ZZ=24) 3d5, 4s1 cùng suy ra địa điểm trong bảng tuần hoàn.

2. lưu giữ qui luật đổi khác tính chất trong nhóm A ( từ bên trên xuống: tính kim loại tăng , bán kính nguyên tử tăng , năng lượng ion hóa bớt , độ âm điện giảm) nhớ qui luật thay đổi tính hóa học trong chu kì ( từ trái sang cần : tính sắt kẽm kim loại giảm , nửa đường kính nguyên tử bớt , năng lượng ion hóa tăng, độ âm năng lượng điện tăng , tính phi kim tăng)

3.

Xem thêm:

tính chất vật lí phổ biến của kim loại Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. Các đặc điểm vật lí bình thường này là do những electron tự do trong sắt kẽm kim loại gây ra.

Kim loại dẻo tốt nhất là : AuKim một số loại dẫn điện cực tốt là: AgKim một số loại nhẹ độc nhất vô nhị là : Li ( D = 0,5 g/cm3)Kim các loại nặng nhất: Os ( D= 22,6 g/ cm3 )Kim nhiều loại cứng nhất : Cr ( độ cứng =9/10)Kim nhiều loại mềm nhất: Cs ( độ cứng = 0,2 )Kim một số loại có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao nhất là : W ( 34100c) thấp nhất là : Hg (-390c)

4. Nhớ dãy điện hóa của kim loại và áp dụng: ( kiến thức và kỹ năng trọng tâm) đặc biệt để ý cặp Fe3+/Fe2+

Kim một số loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản bội ứng với Fe3+ ví dụ như : Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2. Ví dụ sắt + 2FeCl3 → 3FeCl2

5. đặc điểm hóa học thông thường của kim loại : Tính khử: ( dễ bị oxi hóa)

Kim loại phản ứng với oxi : ( trừ Ag , Pt , Au )Kim các loại phản ứng với HCl với H2SO4 loãng : ( trừ Pb , Cu , Ag , Hg, Pt , Au )Kim một số loại phản ứng cùng với HNO3 và H2SO4 quánh : ( trừ Pt , Au )Kim các loại phản ứng cùng với HNO3 đặc nguội cùng H2SO4 sệt nguội : ( trừ Al, fe , Cr, Pt , Au )Kim một số loại phản ứng với nước ngơi nghỉ đk thường xuyên : ( tất cả : đội IA , Ca, Sr , cha )Kim nhiều loại phản ứng hỗn hợp kiềm ( NaOH , KOH , Ba(OH)2 ) nhớ duy nhất : Al , ZnKim một số loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ví dụ : Cu + 2FeCl3→CuCl2 + 2FeCl2

6. Điều chế kim loại

Nguyên tắc : khử ion kim loại trong những hợp hóa học thành kim loại tự do: Mn+ + ne →MPhương pháp : điện phân rét chảy : cần sử dụng điều chế kim loại nhóm IA , IIA , Al năng lượng điện phân dung dịch muối : sử dụng điều chế sắt kẽm kim loại sau nhômNhiệt luyện : dùng điều chế những kim nhiều loại : ( Zn , Cr , fe ………)Thủy luyện : thường xuyên nhất cần sử dụng điều chế những kim các loại : ( Cu , Ag ………)

7. Sự ăn uống mòn kim loại Cần phân minh giữa 2 loại ăn mòn

Ăn mòn hóa học ( không làm phát sinh dòng điện )Ăn mòn điện hóa ( chăm chú gợi ý của đề : bao gồm 2 kim loại, hợp kim gang, thép để trong dung dịch chất điện li HCl, dd muối, ko khí độ ẩm …)Chú ý kim loại có tính khử mạnh hơn nữa thì đóng vai trò cực âm ( anod) bị ăn uống mòn. Ở cực âm xãy ra quy trình oxi hóa. Mẫu electron di chuyển từ cực âm sang rất dương làm cho dòng điện )Ví dụ kim loại tổng hợp Zn- Cu để trong hỗn hợp HCl loãng bị làm mòn điện hóa ( Zn làm cho cực âm và bị bào mòn )

8. học tập thuôc nhị loại hợp kim của sắt : Gang với thép

Gang : là hợp kim của sắt và C (% C : 2-5%) và một vài các thành phần : đê mê , S, Mn , PNguyên tắc sản suất : cần sử dụng than ly (CO) khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.Nguyên liệu : quặng sắt , than cốc , hóa học chảy (CaCO3 tuyệt SiO2)Thép: là hợp kim của sắt cùng C (% C : 0,01-2%) với một lượng rất nhỏ các thành phần : ham mê , S, Mn , PNguyên tắc sản suất : thoái hóa C , đê mê , S, phường có trong gang để làm giảm hàm lượng của các nguyên tố này .Nguyên liệu : gang white , không khí , chất chảy (CaCO3 xuất xắc SiO2)

9. Công thức một số chất yêu cầu nhớ cùng ứng dụng

Chứa Ca, Mg: CaCO3.MgCO3: đolomit ; CaSO4.2H2O thạch cao sống; CaSO4.H2O thạch cao nung CaSO4.thạch cao khan; CaCO3: đá vôiChứa Al : Al2O3.2H2O boxit ; Na3AlF6 : criolit ; K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O : phèn chuaChứa sắt : Fe2O3 ; hematit ; Fe3O4 ;manhetit ; FeCO3xiderit ; FeS2 pirit

10. Nước cứng nước mềm và các cách thức làm mềm nước cứng

Nước cứng là nước chứa nhiềuu ion Ca2+ tốt Mg2+Nước mềm là nước cất rất ít hay là không chứa ion Ca2+ , Mg2+Nguyên tắc có tác dụng mềm nước : Làm bớt nồng độ những ion Ca2+ , Mg2+ nội địa cứng bằng phương pháp chuyển những ion này thành các chất ko tan .Để làm cho mềm nước cứng nhất thời thời rất có thể dùng : đun sôi, ddNaOH, Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3, Na3PO4- Để làm mềm nước cứng vỉnh cữu tuyệt toàn phần cần sử dụng : Na2CO3, xuất xắc Na3PO4

11.Thuộc tên sắt kẽm kim loại kiềm

Nhóm IA : Li, Na, , Rb, Cs, Fr: ( là sắt kẽm kim loại nhẹ , mềm , dễ nóng tan , bội phản ứng được cùng với H2O chế tạo ra dung dịch kiềm , oxit , hidroxit tan trong nước tạo dung dịch kiềm là baz mạnh)

12.Thuộc tên kim loại kiềm thổ :

Nhóm IIA : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: ( để ý Ca , cha , Sr bội nghịch ứng với nước sản xuất dung dịch kiềm. CaO, BaO, SrO, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2 tan trong nước chế tạo ra dung dịch kiềm

13. phản ứng để trưng nhất bài Al là làm phản ứng với hỗn hợp kiềm Al + NaOH + H2O →NaAlO2 + 3/2 H2, Al2O3 , Al(OH)3 chảy trong hỗn hợp kiềm với dung dịch axit mạnh

Cần nhớ phản nghịch ứng sức nóng nhôm : ví dụ : 2Al + Fe2O3→ Al2O3 + 2Fe ( áp dụng để hàn kim loại )2Al + Cr2O3→ Al2O3 + 2Cr ( vận dụng để tiếp tế crom ) chăm chú hiện tượng khi mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp muối AlCl3 ( gồm kết tủa white , dư NaOH kết tủa tan dần dần )

14. SắtChú ý:

Các trường thích hợp Sắt làm phản ứng tạo ra hợp chất sắt (II): sắt phản bội ứng cùng với HCl, H2SO4 loãng, S, hỗn hợp muốiCác trường hòa hợp Sắt bội nghịch ứng tạo thành hợp chất sắt (III): sắt bội nghịch ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, hỗn hợp AgNO3 dưTính chất hóa học của hợp hóa học Sắt (III) Fe2O3 , FeCl3 ….: là tính oxi hóaHợp hóa học Sắt (II) FeO, FeCl2: hoàn toàn có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản nghịch ứng )- các oxit fe , hidroxit fe là bazơ.

15.CromChú ý

Các trường hợp Crom phản nghịch ứng chế tạo hợp chất crom (II) : crom bội nghịch ứng với HCl, H2SO4 loãngCác trường thích hợp crom làm phản ứng chế tạo ra hợp chất crom (III) : crom làm phản ứng cùng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, O2, STính chất hóa học của hợp chất crom (IV) CrO3, K2Cr2O7 ….: là tính oxi hóaHợp hóa học Crom (III) Cr2O3, CrCl3: hoàn toàn có thể là hóa học khử xuất xắc oxi hóa ( tùy bội phản ứng )Các oxit CrO, hidroxit Cr(OH)2 là bazơ.Các oxit Cr2O3, hidroxit Cr(OH)3 lưỡng tínhCrO3, H2CrO4, H2Cr2O7: là axit

16. các chất lưỡng tính nên nhớ

Aminoaxit , RCOONH4 , muối bột HCO3_ , Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3.

17. Biết phân biệt những chất vô cơ và những hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

18. Đọc sơ bài hóa học và môi trường liên hệ các kiến thức và kỹ năng trong đời sống.

19. Ghi nhớ đk phản ứng thảo luận ion trong hỗn hợp (sản phẩm bao gồm : kết tủa, hay chất khí, hay chất điện li yếu hèn ).