Thuế tn doanh nghiệp 2016

      10

PHẦN A: QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

I. Những căn cứ pháp luật để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm năm nhâm thìn như sau:


►►► TIN VUI DÀNH mang đến DOANH NGHIỆP: Sửa đổi chế độ thuế tạo dễ ợt cho doanh nghiệp


*

5. Thuế suất thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2016 là 20%

6. Về khuyến mãi thuế TNDN

6.1. Về việc chuyển sang áp dụng thuế suất ưu đãi 17% so với các công ty lớn đang được áp dụng thuế suất khuyến mãi 20% từ năm 2016

“…e) Tính cho đến khi xong kỳ tính thuế năm năm ngoái trường hợp doanh nghiệp có dự án chi tiêu đang được vận dụng thuế suất chiết khấu 20% biện pháp tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này thì tính từ lúc 01 tháng 01 năm năm nhâm thìn được gửi sang vận dụng thuế suất 17% cho thời gian còn lại….”

6.2. Về câu hỏi ưu đãi thuế TNDN so với DN vận động chế biến nông sản, thủy sản.

Bạn đang xem: Thuế tn doanh nghiệp 2016

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, sản xuất nông sản, thủy sản ở địa phận có điều kiện kinh tế tài chính – thôn hội quan trọng khó khăn được miễn thuế TNDN.Thu nhập của người sử dụng từ chế biến nông sản, thủy sản ở địa phận có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn khăn vận dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời hạn hoạt động;Thu nhập của khách hàng chế trở thành trong nghành nghề nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện tài chính – thôn hội khó khăn hoặc địa phận có điều kiện tài chính – thôn hội đặc biệt khó khăn áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động.Thu nhập từ chuyển động chế biến hóa lâm sản: Theo luật của công cụ thuế số 71/2014/QH13 và các văn phiên bản hướng dẫn về thuế TNDN phép tắc ưu đãi thuế TNDN so với thu nhập của chúng ta từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản. Vì thế trường phù hợp doanh nghiệp bao gồm phát sinh các khoản thu nhập từ hoạt động chế vươn lên là lâm sản (nguyên vật liệu đầu vào từ mộc cao su, mộc bạch đàn, gỗ thông, mộc keo…) không thuộc những trường đúng theo được ưu tiên thuế TNDN theo hoạt động chế trở nên nông sản, thuỷ sản.

6.3. Ưu đãi thuế TNDN so với cơ sở triển khai xã hội hóa

Đối cùng với cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày ra quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

b) giả dụ cơ sở triển khai xã hội hóa đang được hưởng chiết khấu thuế TNDN do đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại về hạng mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo ra quyết định số 1466, đưa ra quyết định số 693 nhưng lại không đáp ứng nhu cầu điều kiện tại đưa ra quyết định số 1470 thì cơ sở thực hiện xã hội hóa tiếp tục được hưởng chiết khấu thuế TNDN theo quy định so với thu nhập từ vận động xã hội hóa do đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại tại quyết định số 1466, đưa ra quyết định số 693 cho thời gian còn lại.

Đối cùng với cơ sở tiến hành xã hội hóa được thành lập từ ngày quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

a) trường hợp cơ sở triển khai xã hội hóa thỏa mãn nhu cầu điều kiện về hạng mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1470 thì thu nhập từ vận động xã hội hóa được hưởng chiết khấu thuế TNDN theo quy định tính từ lúc khi đáp ứng Quyết định số 1470.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Ngừng Kinh Doanh, Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty 2022

b) nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không thỏa mãn nhu cầu điều kiện về danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô phát hành kèm theo quyết định số 1470 thì các khoản thu nhập từ hoạt động xã hội hóa nên kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ sở tiến hành xã hội hóa không đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại về hạng mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo ra quyết định số 1466, đưa ra quyết định số 693 và ra quyết định số 1470 thì không được hưởng chiết khấu thuế TNDN so với thu nhập từ hoạt động xã hội hóavà nên kê khai nộp thuế theo quy định.

6.4. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chi tiêu mở rộng, chi tiêu thường xuyên

“a1) Đối với giai đoạn từ thời điểm năm 2009 mang lại năm 2013, doanh nghiệp trong quy trình sản xuất, marketing mà sử dụng quỹ khấu hao cơ phiên bản tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; áp dụng vốn vào phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền nhằm đầu tư bổ sung cập nhật máy móc thiết bị thường xuyên và ko tăng hiệu suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê phê duyệt thì ko phải đầu tư mở rộng”.

6.5. Về việc nộp thuế TNDN đối với các các đại lý sản xuất hạch toán dựa vào tại những địa phương khác đang rất được hưởng chiết khấu thuế TNDN

Trường hợp công ty có trụ sở chính tại tỉnh giấc A có các nhà máy cấp dưỡng và chế biến tại tỉnh B cùng tỉnh C đang trong thời hạn được hưởng ưu tiên thuế TNDN thì doanh nghiệp phải tính riêng số thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phòng máy trên tỉnh B và tỉnh C để kê khai nộp thuế riêng cùng không thực hiện phân bổ số thuế TNDN cần nộp tại các địa phương theo phần trăm % chi phí . Số thuế TNDN bắt buộc nộp tại những địa phương trong thời gian được hưởng chiết khấu thuế TNDN được xác minh trên các đại lý phần thu nhập phát sinh tương xứng tại các địa phương.

III. Về làm hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016