Thuế doanh nghiệp hiện hành

      3

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế trong thời điểm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.

Bạn đang xem: Thuế doanh nghiệp hiện hành

*


1. Phương pháp tính thuế TNDN new nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN bắt buộc nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

– Nếu dn có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN đề xuất nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

– thu nhập cá nhân tính thuế được xem theo bí quyết sau

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu đựng thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

– thu nhập chịu thuế được tính theo phương pháp sau

Thu nhập chịu đựng thuế = (Doanh thu – ngân sách chi tiêu được trừ) + những khoản thu nhập cá nhân khác

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Thuế suất 20% vận dụng cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm kia liền kề Chú ý:

2.1. Những dn mới thành lập và hoạt động thì kê khai nhất thời tính quý theo thuế suất 22%. ngừng năm tài chủ yếu nếu lệch giá bình quân của các tháng trong thời gian 3. Ý nghĩa của chỉ tiêu H bên trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

Ttrường phù hợp A. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp lúc quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó.

– Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Ví dụ:

– Năm 2015, công ty Phan Hiếu sẽ tạm nộp thuế TNDN là 100.000.000. Nhưng mà khi quyết toán năm, số thuế TNDN đề nghị nộp là 150.000.000, tăng 50.000.000.

=> Như vậy: 20% của số đề nghị nộp theo quyết toán là: 150.000.000 x 20% = 30.000.000.

Xem thêm: Xã Ngư Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa, Giấc Mơ Lấn Biển Của Làng Đông Dân Nhất Nước

– Phần chênh lệch tự 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000.

Như vậy:

– công ty phải nộp thêm số thuế còn yêu cầu nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng

Trường thích hợp B. Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp lúc quyết toán bên dưới 20% mà dn chậm nộp đối với thời hạn công cụ (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm trễ nộp tính từ lúc ngày không còn thời hạn nộp thuế mang lại ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ:

– Năm 2014, doanh nghiệp Hiếu Thành đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

– khi quyết toán năm, số thuế TNDN yêu cầu nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

=> Như vậy: Chênh lệch thân số thuế phải nộp theo quyết toán cùng với số thuế đang tạm nộp trong năm dưới 20% thì dn chỉ phải nộp số thuế còn buộc phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

– Nếu lừ đừ nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền lừ đừ nộp theo quy định.

– Trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế trợ thì nộp của năm tiếp đến hoặc được hoàn thuế theo quy định.