Quach doanh nghiệp

      4
Đinh Thị Thu HồngTrưởng khoa

Giám đốc công tác Cao học Tài chính

Tiến sĩ
Lê Đạt ChíPhó Trưởng khoaTiến sĩ
Trần Thị Hải LýPhó Trưởng khoa

Giám đốc chương trình Đầu tư tài chính

Phó gs – Tiến sĩ
 

Giáo sư, Phó Giáo sư

Trần Ngọc ThơGiảng viênGiáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc ĐịnhGiảng viênPhó gs – Tiến sĩ
Phan Thị Bích NguyệtGiảng viênPhó gs – Tiến sĩ
Nguyễn Thị Liên HoaGiảng viênPhó gs – Tiến sĩ
Lê Thị LanhGiảng viênPhó giáo sư – Tiến sĩ
Trần Thị Thùy LinhGiảng viênPhó giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn tương khắc Quốc BảoGiảng viênPhó gs – Tiến sĩ
Lê Thị Phương VyTrưởng bộ môn Đầu bốn tài chínhPhó gs – Tiến sĩ
Phùng Đức NamTrưởng cỗ môn bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính

Giám đốc lịch trình Quản trị rủi ro khủng hoảng tài chính

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Uyên UyênTrưởng bộ môn cai quản trị với Định giá gia tài tài chínhTiến sĩ
Vũ Việt QuảngTrưởng bộ môn Tài chủ yếu doanh nghiệp

Giám đốc lịch trình Tài chính

Tiến sĩ
Quách Doanh NghiệpPhó Trưởng cỗ môn Tài bao gồm quốc tế

Giám đốc chương trình Tài chính quốc tế

Tiến sĩ
Lê Thị Hồng MinhPhó Trưởng cỗ môn Tài chính quốc tếTiến sĩ
Từ Thị Kim ThoaGiảng viênTiến sĩ
Võ Đình TríGiảng viênTiến sĩ
Phạm Dương Phương ThảoGiảng viênTiến sĩ
Huỳnh Thị Cẩm HàGiảng ViênTiến sĩ
Nguyễn Thị Hồng NhâmGiảng viênTiến sĩ
Nguyễn Hoàng Thụy Bích TrâmGiảng viênTiến sĩ

Nguyễn Tiến HùngPhó trưởng bộ môn bảo đảm và quản trị rủi ro tài chính

Giám đốc chương trình Bảo hiểm

Thạc sĩ
Dương KhaPhó Trưởng cỗ môn Tài chủ yếu doanh nghiệpThạc sĩ
Lương Thị ThảoPhó Trưởng cỗ môn Đầu tư tài chínhThạc sĩ
Lê Văn Tám Giảng viênThạc sĩ
Trương Trung TàiGiảng viênThạc sĩ
Hoàng Thị Phương AnhGiảng viênThạc sĩ
Hoàng Thị Phương ThảoGiảng viênThạc sĩ
Nguyễn Triều ĐôngGiảng viênThạc sĩ
Trần Nguyên ĐánGiảng viênThạc sĩ
Nguyễn Trí MinhGiảng viênThạc sĩ
Trần Hoài NamGiảng viênThạc sĩ
Hồ Thu HoàiGiảng viênThạc sĩ
Nguyễn Văn Thiện TâmGiảng viênThạc sĩ
Tô Công Nguyên BảoGiảng viênThạc sĩ