Nhẫn bảo tín minh châu

      4
Thương phẩm(Brand of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999.9(24k)53085403
NHẪN TRÒN TRƠN999.9(24k)53085403
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999.9(24k)53085403
*
VÀNG MIẾNG SJC999.9(24k)66626740
*
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9999.9(24k)52755385
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.999.9(24k)52655375
*
VÀNG HTBT999.9(24k)5265Liên hệ
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999.9(24k)5235Liên hệ

Bạn đang xem: Nhẫn bảo tín minh châu

*

*

Xem thêm: Chúa Là Tất Cả Đời Con

*

*

*

Trụ sở chính: Số 29 trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận nhị Bà Trưng, thành phố Hà Nội.