Lời bài hát em đi chơi thú nhún

      30

Sáng sớm bây giờ mẹ cho em đi chơi thú nhúnVì ngày trong ngày hôm qua em hết sức ngoan khi đi học vềThú nhún vui ghê nào là voi làm sao là xe lớnCòn cả loại phi công ôi vui sao vui thiệt là vui

Sáng sớm hôm nay mẹ mang đến em đi chơi thú nhúnVì ngày hôm qua em siêu ngoan khi đến lớp vềThú lún vui khiếp nào là voi nào là xe cộ lớnCòn cả loại phi công ôi vui sao vui thật là vui

Sáng sớm từ bây giờ mẹ cho em đi dạo thú nhúnVì ngày ngày hôm qua em cực kỳ ngoan khi tới trường vềThú rún vui khiếp nào là voi nào là xe pháo lớnCòn cả mẫu phi công ôi vui sao vui thiệt là vui


Bạn đang xem: Lời bài hát em đi chơi thú nhún

Sáng sớm bây giờ mẹ mang lại em đi chơi thú nhúnVì ngày ngày qua em siêu ngoan khi đi học vềThú nhũn nhặn vui tởm nào là voi làm sao là xe lớnCòn cả dòng phi công ôi vui sao vui thật là vui

Sáng sớm lúc này mẹ cho em đi chơi thú nhúnVì ngày ngày hôm qua em cực kỳ ngoan khi tới trường vềThú nhún vui tởm nào là voi như thế nào là xe pháo lớnCòn cả cái phi công ôi vui sao vui thiệt là vui

Sáng sớm bây giờ mẹ mang đến em đi chơi thú nhúnVì ngày ngày hôm qua em khôn xiết ngoan khi đi học vềThú nhún mình vui gớm nào là voi như thế nào là xe lớnCòn cả mẫu phi công ôi vui sao vui thật là vui


*con Cò nhỏ xíu Bé

bé nhỏ Bào Ngư

*
2.926.945


http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg

con cháu Lên bố

bé nhỏ Bào Ngư

*
1.842.315


http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20160322/b17ecb3a52d67e25587e34496dda9433de735991.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20211226/BDEmUk9DaC94d9LxtLhH61c84033d3acc.jpg
http://musicmd1fr.chungcuqms.com.net/bucket-image-chungcuqms.com/images/singer/20211226/BDEmUk9DaC94d9LxtLhH61c84033d3acc.jpg