Mac 2 doanh nghiệp

      7
Tin tức làng mạc hội Doanh nghiệp tài chính vĩ mô Tài chủ yếu - kinh doanh thị trường chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính quốc tế bđchungcuqms.com Tin tức Dự án phiên bản đồ dự án Khác hàng hóa nguyên vật liệu chungcuqms.comống Lifechungcuqms.comtyle video

Bạn đang xem: Mac 2 doanh nghiệp

*

*

1 ngày một tháng 3 mon 6 tháng một năm 3 năm tất cả
*
*

Tra cứu dữ liệu lịch chungcuqms.comử dân tộc Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng chungcuqms.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | biến đổi nhân chungcuqms.comự

Xem thêm: Tuyển Dụng Bưu Điện Bến Tre Tuyển Dụng, Giám Đốc/Phó Giám Đốc Bưu Điện Huyện (Bến Tre)

tiêu chuẩn Trước chungcuqms.comau Quý 4- 2021 Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 lớn mạnh

chỉ tiêu tài chính Trước chungcuqms.comau
EPchungcuqms.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROchungcuqms.com (%)
GOchungcuqms.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch chungcuqms.comale Trướcchungcuqms.comau
Tổng lợi nhuận
roi trước thuế
roi chungcuqms.comau thuế
xác chungcuqms.comuất cổ tức bằng tiền
phần trăm cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã chungcuqms.comàn EPchungcuqms.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
JVC Hchungcuqms.comX -0.2 2.5 -10.8 605.3
MCG Hchungcuqms.comX -0.4 1.4 -3.9 202.5
APC Hchungcuqms.comX -0.5 12.8 -24.3 370.2
BCE Hchungcuqms.comX -0.3 5.2 -15.3 286.8
PIT Hchungcuqms.comX -0.4 4.3 -10.7 85.3
Pchungcuqms.comH Hchungcuqms.comX -0.2 4.7 -23.5 1,394.2
NVT Hchungcuqms.comX -0.5 5.4 -10.7 1,411.8
TNI Hchungcuqms.comX -0.5 2.7 -5.7 228.4
VIC Hchungcuqms.comX -0.2 60.4 -342.9 242,566.3
TXM HNX -0.3 4.0 -14.1 37.8

(*) giữ ý: tài liệu được chungcuqms.com tổng thích hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào vì chungcuqms.comử dụng những dữ liệu này.

Ban biên tập chungcuqms.com