Mã doanh nghiệp 133

      7

Thông tin bảng tài khoản kế toán vô cùng đặc biệt khi nó có tính năng phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống tài khoản kế toán là gì và bao gồm loại tài khoản kế toán nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau trên đây để hiểu chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Mã doanh nghiệp 133

1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?

Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong quá trình ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.


*

Danh mục thông tin tài khoản kế toán theo Thông tứ 133 vận dụng cho doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa


Hiện nay, việt nam sử dụng danh mục tài khoản kế toán tài chính được ký hiệu bằng văn bản số và được vận dụng thống nhất cho toàn bộ doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản và chân thành và ý nghĩa của nó như sau:

Số đầu tiên trong cam kết hiệu tài khoản: Mang chân thành và ý nghĩa là loại tài khoản.Hai số đầu tiên chính là nhóm tài khoản. Chẳng hạn, tài khoản TK 15x chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.Số thứ ba: mang ý nghĩa sâu sắc là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Chẳng hạn TK 152 mang ý nghĩa sâu sắc là “Nguyên liệu, vật liệu”.Số thứ 4 (nếu có): tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh làm việc 3 số đầu. Chẳng hạn như TK 1521 “Vật liệu chính”.

2. Danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 cho bạn mới nhất

Doanh nghiệp vừa và nhỏ dại có thể chọn lọc áp dụng bề ngoài Chế độ kế toán công ty theo Thông bốn 200 hoặc Thông bốn 133 dẫu vậy phải thông tin cho cơ quan thuế cùng phải triển khai từ đầu xuân năm mới tài chính, nhất quán trong năm. 

Hệ thống thông tin tài khoản theo Thông tư 200 Exel được sử dụng thoáng rộng nhất và vận dụng được cho đa số các doanh nghiệp. Dưới đây là danh mục tài khoản kế toán theo Thông bốn 200: 

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN mang đến DOANH NGHIỆP

SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đã chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán khiếp doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và pháp luật tài chính khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ

1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay mượn đủ đk được vốn hoá
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng download đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ dùng liệu
153Công cụ, dụng cụ

1531Công cụ, dụng cụ
1532Bao tị nạnh luân chuyển
1533Đồ cần sử dụng cho thuê
1534Thiết bị, phụ tùng nạm thế
154Chi tổn phí sản xuất, sale dở dang
155Thành phẩm

1551Thành phẩm nhập kho
1557Thành phẩm không cử động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi phí tổn thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất động đậy sản
157Hàng nhờ cất hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương lại trái phiếu bao gồm phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, vật dụng kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, luật quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118TSCĐ khác

212
Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
2121TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
2122TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.
213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phân phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và bản thảo nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs đầu tư
217Bất hễ sản đầu tư
221Đầu bốn vào doanh nghiệp con
222Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu bốn khác

2281Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2288Đầu tứ khác
229Dự chống tổn thất tài sản

2291Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh
2292Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
2293Dự phòng bắt buộc thu khó khăn đòi
2294Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa mập TSCĐ
242Chi giá tiền trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, nỗ lực chấp, ký kết quỹ, cam kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho những người bán
333Thuế và những khoản bắt buộc nộp bên nước
3331Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ quánh biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế nhà đất, tiền mướn đất

3338Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và các loại thuế khác
33381Thuế bảo đảm an toàn môi trường
33382Các nhiều loại thuế khác
3339Phí, lệ giá tiền và những khoản phải nộp khác
334Phải trả người lao động
3341Phải trả công nhân viên

3348
5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu marketing bất hễ sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản sút trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng buôn bán bị trả lại
5213Giảm giá chỉ hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, kinh DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi phí tổn nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622Chi phí tổn nhân công trực tiếp
623Chi phí áp dụng máy thi công
6231Chi phí tổn nhân công
6232Chi phí tổn nguyên, vật liệu
6233Chi phí lao lý sản xuất
6234Chi phí tổn khấu hao sản phẩm thi công
6237Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cấp dưỡng chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi giá thành nguyên, đồ vật liệu
6273Chi phí nguyên lý sản xuất
6274Chi mức giá khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn mặt hàng bán
635Chi tổn phí tài chính
641Chi phí cung cấp hàng
6411Chi phí nhân viên
6412Chi giá tiền nguyên thứ liệu, bao bì
6413Chi mức giá dụng cụ, đồ dùng dùng
6414Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6415Chi tầm giá bảo hành
6417Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bằng tiền khác
642Chi phí thống trị doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí đồ dùng văn phòng
6424Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6425Thuế, tầm giá và lệ phí
6426Chi giá tiền dự phòng
6427Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6428Chi phí bằng tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC
 811Chi mức giá khác
821Chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
8211Chi phí tổn thuế TNDN hiện hành
8212Chi tổn phí thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH
911Xác định kết quả kinh doanh

3. Các loại tài khoản kế toán tài chính

Trước khi tìm hiểu chi tiết hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho khách hàng cần hiểu rõ được những loại thông tin tài khoản cơ phiên bản dưới đây. Bảng dưới đấy là các loại thông tin tài khoản kế toán đặc biệt quan trọng nhất mà kế toán viên nên nắm.


*

Có 10 loại tài khoản kế toán mà ngẫu nhiên kế toán nào cũng cần cụ vững


Danh mục tài khoản và ý nghĩa sâu sắc của từng loại tài khoản là kỹ năng cơ bản mà ngẫu nhiên ai kế toán tài chính cũng nên nắm rõ. Sau đó là danh mục các loại tài khoản kế toán, bao gồm:

Tài khoản loại 1: gia sản ngắn hạnTài khoản nhiều loại 2: tài sản dài hạnTài khoản loại 3: Nợ yêu cầu trảTài khoản nhiều loại 4: Vốn công ty sở hữuTài khoản nhiều loại 5: Doanh thuTài khoản các loại 6: ngân sách sản xuất, gớm doanhTài khoản các loại 7: các khoản thu nhập khácTài khoản các loại 8: túi tiền khácTài khoản loại 9: Xác định tác dụng kinh doanhTài khoản loại 0: thông tin tài khoản ngoài bảng

Trong đó:

3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2


*

Nhóm gia sản loại 1 cùng 2 mang ý nghĩa là các tài khoản gia tài của doanh nghiệp.


Trong hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200, những thông tin tài khoản kế toán một số loại 1 và một số loại 2 được đọc lần lượt là tài sản thời gian ngắn và lâu năm hạn. Nhóm tài khoản gia tài này phản ánh giá trị của các tài sản cơ mà doanh nghiệp sẽ sở hữu, bao gồm tài sản thời gian ngắn và gia sản dài hạn.

Tăng ghi Nợ, sút ghi gồm là đặc thù của tài khoản loại 1 với 2. Tức là, vạc sinh giảm ghi bên bao gồm và những phát sinh tăng ghi mặt Nợ. Số dư thời điểm đầu kỳ và vào cuối kỳ được ghi ở mặt Nợ.

Kết cấu thông tin tài khoản loại 1 với 2 được bộc lộ như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Tài sản tạo ra TăngTài sản gây ra Giảm
Tổng tạo nên TăngTổng gây ra Giảm
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, có một vài trường hợp, thông tin tài khoản 1 và 2 là tài khoản lưỡng tính. Ví dụ điển hình TK 131, TK 1388 là những thông tin tài khoản lưỡng tính, vừa gồm số dư bên nợ đồng thời vừa tất cả số dư mặt có.

3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4

Trong hệ thống thông tin tài khoản kế toán, những thông tin tài khoản loại 3 và nhiều loại 4 là nhóm thông tin tài khoản nguồn vốn, chúng có chức năng phản ánh nợ đề nghị trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Tăng ghi Có, sút ghi Nợ là tính chất của tài khoản loại 3 và 4, số dư vào đầu kỳ và vào cuối kỳ đều ở mặt Có. Kết cấu ghi tài khoản loại 3 cùng 4 được biểu hiện như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh GiảmTài sản tạo nên Tăng
Tổng tạo nên GiảmTổng gây ra Tăng
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, cũng giống thông tin tài khoản loại 1 cùng 2 thì tài khoản 3 cùng 4 cũng có thể có trường hòa hợp ngoại lệ. Ví dụ Tài khoản 331 và tài khoản 3388 là thông tin tài khoản lưỡng tính phải vừa có số dư mặt nợ và số dư bên có.

Xem thêm: Top 10 Kem Nền Dành Cho Da Nhờn, Kem Nền Cho Da Dầu Bất Chấp Năng Nóng

3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7


*

Tài khoản loại 5 và loại 7 ghi chép, làm phản ánh lệch giá và thu nhập khác của doanh nghiệp


Tài khoản một số loại 5,7 phản nghịch ánh doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp.

Tính hóa học của loại thông tin tài khoản nảy là phát sinh tăng ghi mặt Có, phân phát sinh giảm ghi mặt Nợ và không có số dư cuối kỳ.

3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8


*

Tài khoản kế toán tài chính loại 6 và loại 8 phản ánh bỏ ra phí


Trong hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán các loại 6 và các loại 8 phản ánh giá cả phát sinh vào kỳ của doanh nghiệp.

Tính chất của thông tin tài khoản loại 6 và 8: tạo ra tăng ghi bên Nợ, vạc sinh bớt ghi bên gồm và không tồn tại số dư cuối kỳ.

3.5 Tài khoản kế toán loại 9

Tài khoản nhiều loại 9 là tài khoản trung gian được áp dụng để kết chuyển lợi nhuận và túi tiền khi xác định công dụng kinh doanh vào thời khắc cuối kỳ.

Tính hóa học của thông tin tài khoản loại 9 là kết chuyển giá thành ghi bên Nợ, kết chuyển doanh thu ghi bên có và cũng không có số dư cuối kỳ.

3.6 Tài khoản kế toán loại 0


*

Những tài khoản ngoài bảng được qui định là tài khoản loại 0.


Tài khoản một số loại 0 được phương tiện là các tài khoản quanh đó bảng áp dụng phương pháp ghi đơn. Theo đó, những phát sinh chỉ ghi bên Nợ hoặc bên tất cả mà thôi.

4. Ý nghĩa của bảng khối hệ thống tài khoản kế toán?

Bảng tài khoản kế toán ra đời đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện những khai báo quyết toán và làm chủ tài chính doanh nghiệp. Thay thể,

Giúp cung ứng đầy đầy đủ và cụ thể các thông tin số liệu tài sản, thu nhập chi một cách cụ thể nhất.Tiết kiệm được thời gian và công sức của con người khi kiểm kê hoặc xem lại tại 1 thời điểm nhất quyết nào đó.Biểu thị giá chỉ trị bằng con số đúng mực rõ ràng và sự chệnh lệnh theo thời gian.

5. Lựa chọn thông tin tài khoản kế toán phụ thuộc vào yếu tố nào?

Việc lựa chọn tài khoản kế toán các loại nào cần địa thế căn cứ đúng theo pháp luật quy định tại ra quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Báo gồm những yếu tố căn cứ như sau:

Dựa vào gia sản và nguồn vốn cũng giống như tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.Dựa vào nhu cầu thống trị thông tin của mỗi doanh nghiệpCăn cứ vào quyết định ban hành của cỗ tài chính so với mỗi loại khối hệ thống tài khoản mang đến từng đối tượng người sử dụng cụ thể. Ví dụ công ty vừa và nhỏ dại sẽ bao gồm một hệ thống tài khoản riêng. Mặc dù nhiên, hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 hoàn toàn có thể sử dụng cho các doanh nghiệp có quy tế bào lớn nhỏ dại khác nhau.

Trên đây là các loại tài khoản kế toán thuộc các đặc điểm của từng tài khoản. Hy vọng nội dung bài viết từ chungcuqms.com hữu ích đối với bạn trong công việc học tập để trở nên một kế toán giỏi, bài bản của mình.