Luật doanh nghiệp số 14

      8
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc --------------

Luật số: 14/2008/QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

LUẬT

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiếnpháp nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta năm 1992 đã có sửa đổi, bửa sungmột số điều theo quyết nghị số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,

Chương 1.

Bạn đang xem: Luật doanh nghiệp số 14

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy địnhvề người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế,phương pháp tính thuế và ưu tiên thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Fan nộp thuế

1. Tín đồ nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là tổ chức chuyển động sản xuất,kinh doanh sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo khí cụ của mức sử dụng này(sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) doanh nghiệp lớn đượcthành lập theo hiện tượng của pháp luật Việt Nam;

b) doanh nghiệp đượcthành lập theo khí cụ của pháp luật nước xung quanh (sau đây điện thoại tư vấn là doanh nghiệpnước ngoài) bao gồm cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở hay trú trên Việt Nam;

c) tổ chức triển khai đượcthành lập theo Luật hợp tác ký kết xã;

d) Đơn vị sự nghiệpđược thành lập và hoạt động theo quy định của lao lý Việt Nam;

đ) tổ chức triển khai khác cóhoạt rượu cồn sản xuất, marketing có thu nhập.

2. Doanh nghiệp cóthu nhập chịu thuế phép tắc tại Điều 3 của luật này đề nghị nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp như sau:

a) doanh nghiệp đượcthành lập theo chế độ của quy định Việt nam giới nộp thuế đối với thu nhập chịuthuế gây ra tại việt nam và thu nhập cá nhân chịu thuế phân phát sinh kế bên Việt Nam;

b) công ty nướcngoài gồm cơ sở thường trú tại nước ta nộp thuế đối với thu nhập chịu đựng thuế phátsinh tại việt nam và thu nhập chịu thuế tạo nên ngoài vn liên quan đếnhoạt đụng của đại lý thường trú đó;

c)Doanh nghiệp quốc tế có các đại lý thường trú tại nước ta nộp thuế so với thunhập chịu thuế phát sinh tại việt nam mà khoản thu nhập cá nhân này không liên quan đếnhoạt cồn của đại lý thường trú;

d)Doanh nghiệp nước ngoài không tồn tại cơ sở thường xuyên trú tại vn nộp thuế đối vớithu nhập chịu đựng thuế tạo ra tại Việt Nam.

3. Các đại lý thường trú của chúng ta nước bên cạnh là các đại lý sản xuất, kinhdoanh mà trải qua cơ sở này, doanh nghiệp quốc tế tiến hành một phần hoặctoàn bộ vận động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

a) bỏ ra nhánh, vănphòng điều hành, đơn vị máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khíhoặc vị trí khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác trên Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng,công trình xây dựng, lắp đặt, thêm ráp;

c) các đại lý cung cấpdịch vụ, bao hàm cả dịch vụ tư vấn trải qua người có tác dụng công hay là 1 tổ chức, cánhân khác;

d) Đại lý chodoanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện trên ViệtNam trong trường hòa hợp là thay mặt có thẩm quyền ký kết hợp đồng thay mặt đứng tên doanhnghiệp quốc tế hoặc thay mặt không gồm thẩm quyền ký phối kết hợp đồng đứng têndoanh nghiệp quốc tế nhưng thường xuyên xuyên tiến hành việc ship hàng hóa hoặccung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Điều 3. Các khoản thu nhập chịu thuế

1. Các khoản thu nhập chịuthuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ vàthu nhập khác vẻ ngoài tại khoản 2 Điều này.

2. Các khoản thu nhập khác bao gồm thu nhập từ ủy quyền vốn, chuyển nhượng bấtđộng sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền thực hiện tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng,cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn vốn, buôn bán ngoại tệ;hoàn nhập những khoản dự phòng; thu số tiền nợ khó đòi sẽ xóa ni đòi được; thu khoảnnợ yêu cầu trả không khẳng định được chủ; khoản thu nhập cá nhân từ sale của hầu như nămtrước bị sa thải và những khoản thu nhập cá nhân khác, tất cả thu nhập nhận thấy từ hoạt độngsản xuất, marketing ở bên cạnh Việt Nam.

Điều 4. Thu nhập cá nhân được miễn thuế

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chứcđược thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác và ký kết xã.

2. Thu nhập từ việcthực hiện thương mại dịch vụ kỹ thuật trực tiếp ship hàng nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc triển khai hợp đồng phân tích khoa học và phát triểncông nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ tiếp tế thử nghiệm, sản phẩm tạo nên sự từ côngnghệ new lần đầu áp dụng tại Việt Nam.

4. Thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, sale hàng hóa, dịch vụ thương mại củadoanh nghiệp giành cho lao đụng là tín đồ tàn tật, bạn sau cai nghiện,người lây lan HIV. Chính phủ nước nhà quy định tiêu chí, điều kiện khẳng định doanh nghiệpdành riêng cho lao động là người tàn tật, tín đồ sau cai nghiện, fan nhiễmHIV.

5. Thu nhập cá nhân từ hoạtđộng dạy dỗ nghề dành riêng cho tất cả những người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em cóhoàn cảnh đặc trưng khó khăn, đối tượng người sử dụng tệ nạn xã hội.

6. Các khoản thu nhập đượcchia từ chuyển động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp lớn trong nước,sau khi sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều khoản của phương pháp này.

7. Khoản tài trợnhận được để thực hiện cho vận động giáo dục, phân tích khoa học, văn hóa, nghệthuật, trường đoản cú thiện, nhân đạo và vận động xã hội khác tại Việt Nam.

Điều 5. Kỳ tính thuế

1. Kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp lớn được xác định theo năm dương kế hoạch hoặc năm tài chính, trừtrường hợp chính sách tại khoản 2 Điều này.

2. Kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp theo từng lần vạc sinh thu nhập áp dụng so với doanhnghiệp nước ngoài được cơ chế tại điểm c với điểm d khoản 2 Điều 2 của Luậtnày.

Chương 2.

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNGPHÁP TÍNH THUẾ

Điều 6. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuếlà thu nhập tính thuế với thuế suất.

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tínhthuế trong kỳ tính thuế được xác minh bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập cá nhân đượcmiễn thuế và các khoản lỗ được kết đưa từ các năm trước.

2. Thu nhập cá nhân chịuthuế bằng lợi nhuận trừ các khoản bỏ ra được trừ của chuyển động sản xuất, kinhdoanh cộng thu nhập cá nhân khác, của cả thu nhập cảm nhận ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác minh riêngđể kê khai nộp thuế.

Chính che quy địnhchi tiết và trả lời thi hành Điều này.

Điều 8. Doanh thu

Doanh thu là toànbộ tiền bán hàng, chi phí gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụtrội mà lại doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng nguyên khối Việt Nam; trườnghợp có lệch giá bằng ngoại tệ thì nên quy thay đổi ngoại tệ ra đồng vn theotỷ giá thanh toán bình quân trên thị phần ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàngNhà nước Việt Nam chào làng tại thời gian phát sinh lệch giá bằng nước ngoài tệ.

Chính tủ quy địnhchi máu và khuyên bảo thi hành Điều này.

Điều 9. Những khoản bỏ ra được trừ với không được trừ khi xác minh thu nhậpchịu thuế

1. Trừ các khoảnchi luật tại khoản 2 Điều này, công ty lớn được trừ đông đảo khoản chi nếu đáp ứngđủ các điều kiện sau đây:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b) Khoản chi bao gồm đủhóa đơn, triệu chứng từ theo phép tắc của pháp luật.

2. Các khoản chikhông được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế bao gồm:

a) Khoản chi khôngđáp ứng đủ những điều kiện phép tắc tại khoản 1 Điều này, trừ phần quý hiếm tổn thấtdo thiên tai, dịch bệnh lây lan và trường phù hợp bất khả kháng khác ko được bồi thường;

b) Khoản tiền phạtdo vi phạm hành chính;

c) Khoản bỏ ra đượcbù đắp bởi nguồn ngân sách đầu tư khác;

d) Phần chi tiêu quảnlý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bửa cho cơ sở thường trú tại ViệtNam quá mức tính theo phương thức phân bổ do điều khoản Việt nam quy định;

đ) Phần đưa ra vượt mứctheo luật pháp của pháp luật về trích lập dự phòng;

e) Phần chi phínguyên liệu, đồ dùng liệu, nhiên liệu, năng lượng, sản phẩm & hàng hóa vượt định nút tiêu haodo công ty xây dựng, thông báo cho phòng ban thuế cùng giá thực tế xuất kho;

g) Phần đưa ra trảlãi tiền vay vốn sản xuất, sale của đối tượng không đề nghị là tổ chức tín dụnghoặc tổ chức kinh tế vượt vượt 150% mức lãi vay cơ bạn dạng do bank Nhà nước ViệtNam ra mắt tại thời khắc vay;

h)Trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt không đúng lao lý của pháp luật;

i) Khoản trích trướcvào giá cả không đúng cách thức của pháp luật;

k) tiền lương, tiềncông của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệpkhông thẳng tham gia quản lý và điều hành sản xuất, gớm doanh; tiền lương, chi phí công,các khoản hạch toán khác để trả cho tất cả những người lao hễ nhưng thực tế không bỏ ra trảhoặc không có hóa đơn, hội chứng từ theo phương pháp của pháp luật;

l) bỏ ra trả lãi tiềnvay vốn tương xứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

m)Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đầu vào đã có được khấu trừ, thuế giá chỉ trị ngày càng tăng nộp theophương pháp khấu trừ, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

n)Phần đưa ra quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới; chi tiếp tân,khánh tiết, hội nghị; chi cung ứng tiếp thị, chi cung ứng chi phí, ưu đãi thanhtoán; chi báo biếu, báo khuyến mãi của ban ngành báo chí liên quan trực tiếp nối hoạt độngsản xuất, marketing vượt thừa 10% tổng số đưa ra được trừ; đối với doanh nghiệpthành lập mới là phần đưa ra vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ thời điểm được thành lập.Tổng số chi được trừ không bao hàm các khoản chi lao lý tại điểm này; đối vớihoạt động thương mại, tổng số đưa ra được trừ không bao hàm giá cài đặt của hàng hóabán ra;

o) Khoản tài trợ,trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, hạn chế hậu trái thiên tai và làm cho nhàtình nghĩa cho tất cả những người nghèo theo điều khoản của pháp luật.

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác minh thu nhập chịu thuế phảiquy đổi ra đồng vn theo tỷ giá giao dịch thanh toán bình quân trên thị trường ngoạitệ liên bank do bank Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc phátsinh ngân sách chi tiêu bằng nước ngoài tệ.

Chính che quy địnhchi máu và lí giải thi hành Điều này.

Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuếthu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ ngôi trường hợp phép tắc tại khoản 2 Điều này với Điều13 của chính sách này.

2. Thuế suất thuếthu nhập công ty lớn đối với vận động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí vàtài nguyên quý hiếm khác từ 32% đến một nửa phù phù hợp với từng dự án, từng cửa hàng kinhdoanh.

Chính phủ quy địnhchi tiết và giải đáp thi hành Điều này.

Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhậpdoanh nghiệp đề nghị nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhânvới thuế suất; trường hợp công ty lớn đã nộp thuế thu nhập cá nhân ở không tính Việt Namthì được trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp nhưng về tối đa không quá số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp theo vẻ ngoài của nguyên tắc này.

2. Phương pháptính thuế đối với doanh nghiệp nguyên tắc tại điểm c với điểm d khoản 2 Điều 2 củaLuật này được triển khai theo chế độ của chính phủ.

Điều 12. Vị trí nộp thuế

Doanh nghiệp nộpthuế tại nơi có trụ sở chính. Trường phù hợp doanh nghiệp bao gồm cơ sở cung ứng hạchtoán phụ thuộc chuyển động tại địa phận tỉnh, tp trực thuộc tw khácvới địa bàn nơi doanh nghiệp gồm trụ sở thiết yếu thì số thuế được xem nộp theo tỷlệ chi phí giữa nơi tất cả cơ sở cung cấp và nơi bao gồm trụ sở chính. Bài toán phân cấp, quảnlý, sử dụng thu nhập được triển khai theo cơ chế của Luật túi tiền nhà nước.

Chính lấp quy địnhchi máu và trả lời thi hành Điều này.

Chương 3.

ƯU ĐÃI THUẾ THUNHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Doanh nghiệp ra đời mới từ dự án đầu tư chi tiêu tại địa phận có điều kiệnkinh tế - buôn bản hội đặc biệt khó khăn, khu gớm tế, khu technology cao; doanh nghiệpthành lập bắt đầu từ dự án đầu tư chi tiêu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa họcvà cách tân và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cửa hàng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng củaNhà nước, tiếp tế sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong thời gianmười lăm năm.

2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề,y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%.

3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiệnkinh tế - thôn hội trở ngại được áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn mười năm.

4. Hợp tác và ký kết xã dịchvụ nông nghiệp trồng trọt và quỹ tín dụng thanh toán nhân dân được áp dụng thuế suất 20%.

5. Đối với dự án công trình cần đặc trưng thu hút đầu tư chi tiêu có quy mô béo và công nghệcao thì thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi hoàn toàn có thể kéo dài thêm, nhưng mà thời giankéo dài thêm không thật thời hạn hiện tượng tại khoản 1 Điều này.

6. Thời gian áp dụngthuế suất ưu đãi điều khoản tại Điều này được tính từ năm trước tiên doanh nghiệpcó doanh thu.

Chính lấp quy địnhchi tiết và lí giải thi hành Điều này.

Điều14. Ưu đãi về thời hạn miễn thuế, bớt thuế

1. Doanh nghiệpthành lập new từ dự án đầu tư tại địa phận có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội đặc biệtkhó khăn, khu tởm tế, khu technology cao; doanh nghiệp ra đời mới từ dự án công trình đầutư ở trong lĩnh vực technology cao, nghiên cứu khoa học tập và cải cách và phát triển công nghệ, đầutư cách tân và phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng quan trọng trong phòng nước, chế tạo sản phẩmphần mềm; doanh nghiệp thành lập và hoạt động mới chuyển động trong nghành nghề dịch vụ giáo dục – đào tạo,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường thiên nhiên được miễn thuế buổi tối đa không quábốn năm với giảm một nửa số thuế cần nộp tối đa không thật chín năm tiếp theo.

2. Doanh nghiệp ra đời mới trường đoản cú dự án chi tiêu tại địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội trở ngại được miễn thuế buổi tối đa không thật hai năm và giảm một nửa sốthuế buộc phải nộp buổi tối đa không thật bốn năm tiếp theo.

3. Thời gian miễnthuế, sút thuế phép tắc tại Điều này được xem từ năm đầu tiên doanh nghiệp cóthu nhập chịu thuế; trường hòa hợp doanh nghiệp không tồn tại thu nhập chịu đựng thuế trongba năm đầu, tính từ lúc năm thứ nhất có lợi nhuận thì thời gian miễn thuế, bớt thuếđược tính từ thời điểm năm thứ tư.

Xem thêm: Chế Máy Hút Chân Không Máy Lạnh Cũ Làm Máy Hút Chân Không, Máy Hút Chân Không Máy Lạnh Cũ

Chính đậy quy địnhchi huyết và lý giải thi hành Điều này.

Điều 15. Các trường hợp giảm thuế khác

1. Doanh nghiệp lớn sảnxuất, xây dựng, vận tải đường bộ sử dụng các lao động bạn nữ được bớt thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp bằng số tiêu tốn thêm cho lao đụng nữ.

2. Doanh nghiệp sửdụng nhiều lao hễ là người dân tộc thiểu số được bớt thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp bởi số tiêu tốn thêm cho lao đụng là người dân tộc thiểu số.

Chính phủ quy địnhchi ngày tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 16. đưa lỗ

1. Công ty lớn cólỗ được dịch số lỗ thanh lịch năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế.Thời gian được gửi lỗ không thật năm năm, tính từ lúc năm tiếp theo năm gây ra lỗ.

2. Công ty cólỗ từ vận động chuyển nhượng bđs chỉ được dịch số lỗ vào thu nhậptính thuế của vận động này.

Điều17. Trích lập Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ của công ty

1. Công ty lớn được thành lập, vận động theo luật pháp của pháp luậtViệt phái mạnh được trích buổi tối đa 10% thu nhập cá nhân tính thuế thường niên để lập Quỹ phân phát triểnkhoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp.

2. Trong thời hạnnăm năm, kể từ khi trích lập, giả dụ Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology không đượcsử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc áp dụng không đúng mục tiêu thì doanhnghiệp bắt buộc nộp túi tiền nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính bên trên khoảnthu nhập đang trích lập quỹ mà lại không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích vàphần lãi tạo ra từ số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất vận dụng cho doanhnghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

Lãi suất tính lãiđối cùng với số thuế thu hồi tính bên trên phần quỹ không áp dụng hết là lãi suất tráiphiếu kho bạc tình loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm tịch thu và thời giantính lãi là nhì năm.

Lãi suất tính lãiđối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ thực hiện sai mục đích là lãi vạc chậmnộp theo lý lẽ của Luật thống trị thuế và thời hạn tính lãi là khoảng thờigian kể từ lúc trích lập quỹ đến lúc thu hồi.

3. Doanh nghiệpkhông được hạch toán những khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ củadoanh nghiệp vào túi tiền được trừ khi xác định thu nhập chịu đựng thuế trong kỳ tínhthuế.

4. Quỹ phạt triểnkhoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp lớn chỉ được sử dụng cho đầu tư chi tiêu khoa học vàcông nghệ tại Việt Nam.

Điều 18. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp luật tại những điều 13, 14, 15, 16 và 17 của biện pháp này chỉáp dụng so với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, triệu chứng từ và nộpthuế theo kê khai.

2. Doanh nghiệp phảihạch toán riêng thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, sale được ưu tiên thuế quyđịnh trên Điều 13 cùng Điều 14 của cơ chế này với các khoản thu nhập từ vận động sản xuất,kinh doanh không được ưu tiên thuế; trường đúng theo không hạch toán riêng rẽ được thìthu nhập từ vận động sản xuất, sale được ưu tiên thuế được xác minh theotỷ lệ lệch giá giữa chuyển động sản xuất, marketing được ưu tiên thuế bên trên tổngdoanh thu của doanh nghiệp.

3. Câu hỏi ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp luật pháp tại Điều 13 với Điều 14 của Luật này không áp dụngđối với:

a) các khoản thu nhập quy địnhtại khoản 2 Điều 3 của điều khoản này;

b) các khoản thu nhập từ hoạtđộng kiếm tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cùng tài nguyên quý hiếm khác;

c) các khoản thu nhập từkinh doanh trò chơi tất cả thưởng, cá cược theo cơ chế của pháp luật;

d) Trường đúng theo kháctheo chế độ của thiết yếu phủ.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 19. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Luật này còn có hiệulực thi hành từ ngày 01 mon 01 năm 2009.

2. Phương pháp này thaythế cách thức thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

3.Doanh nghiệp đã hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ của Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng những ưu đãi nàycho thời gian còn lại theo dụng cụ của dụng cụ thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp số 09/2003/QH11;trường phù hợp mức chiết khấu về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp bao hàm cả thuế suất ưu đãivà thời hạn miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức khuyến mãi theo hình thức của Luậtnày thì được áp dụng ưu đãi thuế theo phương pháp của phương tiện này cho thời hạn còn lại.

4. Doanh nghiệpthuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nguyên tắc của mức sử dụng thuế thunhập công ty số 09/2003/QH11 mà chưa có thu nhập chịu đựng thuế thì thời khắc bắtđầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính theo luật pháp của cách thức này vàkể từ thời điểm ngày Luật này có hiệu lực.

Điều20. Giải đáp thi hành

Chính phủ quy địnhchi tiết và chỉ dẫn thi hành các điều 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18và các nội dung cần thiết khác của hình thức này theo yêu mong quản lý.

Luật này đãđược Quốc hội nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa vn khóa XII, kỳ họp trang bị 3thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.