Luật doanh nghiệp bảo hiểm

      6

05 các loại Hợp đồng bảo hiểm theo Luật marketing bảo hiểm 2022


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 08/2022/QH15

Hà Nội, ngày 16 mon 6 năm 2022

LUẬT

KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Kinhdoanh bảo hiểm.

Bạn đang xem: Luật doanh nghiệp bảo hiểm

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Lao lý này mức sử dụng về tổ chứcvà vận động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nhiệm vụ của tổ chức, cá thể thamgia bảo hiểm; quản lý nhà nước về chuyển động kinh doanh bảo hiểm.

2. Chính sách này không vận dụng đối vớibảo hiểm xóm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và những loại bảo hiểm khác doNhà nước tiến hành không mang ý nghĩa kinh doanh.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệptái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, công ty lớn môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhâncung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô.

2. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân thọ nước ngoài, trụ sở doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sauđây hotline là đưa ra nhánh quốc tế tại Việt Nam).

3. Văn phòng đại diện thay mặt của doanhnghiệp bảo hiểm nước ngoài, công ty tái bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệpmôi giới bảo đảm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm quốc tế tại ViệtNam (sau đây call là văn phòng thay mặt đại diện nước kế bên tại Việt Nam).

4. Mặt mua bảo hiểm, bạn đượcbảo hiểm, fan thụ hưởng.

5. Cơ quan cai quản nhà nước vềhoạt động kinh doanh bảo hiểm.

6. Tổ chức, cá thể có liên quanđến vận động kinh doanh bảo hiểm.

Điều 3. Áp dụngLuật marketing bảo hiểm, chế độ khác có liên quan và tập quán quốc tế

1. Ngôi trường hợp luật khác ban hànhsau ngày Luật này còn có hiệu lực thi hành đề nghị quy định khác với cách thức của Luậtnày về vừa lòng đồng bảo hiểm, thành lập, tổ chức hoạt động, hoạt động nghiệp vụ,tài chính, hạch toán kế toán tài chính và report tài chính, tài năng thanh toán cùng biệnpháp can thiệp so với doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, chinhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm thì nên xác định rõ ràng nội dung thực hiện hoặc khôngthực hiện nay theo vẻ ngoài của pháp luật này.

2. Những bên tham gia thích hợp đồng bảohiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm rất có thể thỏa thuận áp dụng tập cửa hàng quốc tếtrong trường thích hợp có tối thiểu một trong các bên gia nhập là tổ chức, cá thể nướcngoài hoặc các bên tham gia là tổ chức triển khai Việt Nam, công dân nước ta nhưng đối tượngbảo hiểm hoặc việc tiến hành hợp đồng nghỉ ngơi nước ngoài. Nếu hậu trái của bài toán áp dụngtập quán quốc tế trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt phái nam thì phápluật vn được áp dụng.

Điều 4. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong lý lẽ này,các từ ngữ tiếp sau đây được gọi như sau:

1. Hoạt độngkinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm,nhượng tái bảo hiểm và các chuyển động có liên quan đến hoạtđộng kinh doanh bảo hiểm bao hàm đại lý bảo hiểm, môi giớibảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

2. Kinh doanhbảo hiểmlà buổi giao lưu của doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi tế bào chấpnhận khủng hoảng của tín đồ được bảo hiểm, trên cơ sở mặt mua bảo đảm đóng giá tiền bảohiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấpbảo hiểm vi tế bào bồi thường, trả tiền bảo đảm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm theothỏa thuận trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

3. Gớm doanhtái bảo hiểmlà buổi giao lưu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn táibảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại việt nam nhận một khoản mức giá tái bảo đảm củadoanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại ViệtNam khác, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, công ty lớn tái bảo đảm nướcngoài, tổ chức bảo hiểm quốc tế để cam đoan bồi thường cho các trách nhiệm đãnhận bảo hiểm.

4. Nhượng táibảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm,chi nhánh quốc tế tại vn chuyển giao một trong những phần trách nhiệm đã nhận được táibảo hiểm cho bạn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài tại việt nam khác, doanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảohiểm nước ngoài, tổ chức triển khai bảo hiểm nước ngoài trên cơ sở thanh toán phí nhượngtái bảo hiểm.

5. Chuyển động đạilý bảo hiểm là 1 trong những hoặc một số hoạt động theo ủy quyền của bạn bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo đảm vi mô, gồm những: tư vấn thành phầm bảo hiểm; ra mắt sản phẩmbảo hiểm; kính chào bán thành phầm bảo hiểm; thu xếp bài toán giao phối kết hợp đồng bảo hiểm;thu tổn phí bảo hiểm; tích lũy hồ sơ để ship hàng việc giải quyết bồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

6. Hoạt độngmôi giới bảo hiểm là chuyển động cung cấp thông tin, hỗ trợ tư vấn cho mặt mua bảohiểm về loại hình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, lịch trình bảo hiểm, điều kiện,điều khoản, giá tiền bảo hiểm, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chinhánh quốc tế tại Việt Nam; các chuyển động liên quan đến sự việc đàm phán, thu xếpgiao kết và tiến hành hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm.

7. Dịch vụ phụtrợ bảo hiểmbao có tư vấn, review rủi ro bảo hiểm, đo lường và tính toán bảohiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết đền bù bảo hiểm. Dịchvụ phụ trợ bảo đảm không bao hàm việc công ty bảo hiểm, công ty táibảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ cung cấp bảo hiểmvi tế bào tự tiến hành để triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm, marketing táibảo hiểm của chính tổ chức triển khai đó.

8. Tư vấn làhoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn về chương trình bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm,quản trị rủi ro khủng hoảng bảo hiểm, đề phòng, giảm bớt tổn thất bảo hiểm.

9. Đánh giá rủiro bảo hiểmlàhoạt đụng nhận diện, phân loại, review tính chấtvà mức độ đen đủi ro, đánh giá việc quản lí trị rủi ro khủng hoảng về nhỏ người, tài sản, tráchnhiệm dân sự làm đại lý tham gia bảo hiểm, tái bảo hiểm.

10. Tính toánbảo hiểmlà chuyển động thu thập, so sánh số liệu thống kê, tính phí tổn bảohiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, kĩ năng thanh toán, tiến công giá công dụng hoạt độngkinh doanh, xác minh giá trị công ty để bảo đảm bình yên tài bao gồm củadoanh nghiệp bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế tại ViệtNam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô.

11. Giám địnhtổn thất bảo hiểmlà hoạt động xác định hiện tại trạng, nguyên nhân, nấc độtổn thất và giám sát và đo lường phân bổ trách nhiệm bồi hay tổn thất làm đại lý giảiquyết bồi hoàn bảo hiểm.

12. Cung ứng giảiquyết bồi thường bảo hiểmlà chuyển động hỗ trợ mặt mua bảo hiểm, ngườiđược bảo hiểm, người thụ tận hưởng hoặc công ty bảo hiểm, công ty lớn tái bảohiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vimô tiến hành các thủ tục giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

13. Bảo hiểmnhân thọlà loại hình bảo hiểmcho ngôi trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

14. Bảo hiểmphi nhân thọlà loại hình bảohiểm cho phần đa thiệt hại về gia tài và số đông tổn thất khác hoặc trách nhiệm dânsự so với người thứ ba.

15. Bảo đảm sứckhỏelà mô hình bảo hiểmcho trường hợp fan được bảo đảm bị yêu đương tật, tai nạn, nhỏ xíu đau, bệnh tật hoặcchăm sóc sức khỏe.

16. Phù hợp đồng bảohiểm là sự việc thoả thuận giữa mặt mua bảo hiểm và doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô, từ đó bên mua bảo hiểm phải đóng giá thành bảo hiểm, doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuậntrong phù hợp đồng.

17. Doanh nghiệpbảo hiểm là công ty được thành lập, tổ chức triển khai và vận động theo quy địnhcủa chính sách này và lý lẽ khác có tương quan để sale bảo hiểm, kinh doanh tái bảohiểm, nhượng tái bảo hiểm. Doanh nghiệpbảo hiểm bao hàm doanh nghiệp bảo đảm nhân thọ, doanh nghiệp bảo đảm phi nhânthọ, doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe.

18. Doanh nghiệptái bảo đảm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức triển khai và chuyển động theo quyđịnh của phương pháp này và nguyên tắc khác có tương quan để marketing tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm.

19. Trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của người sử dụng bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài,không tất cả tư bí quyết pháp nhân, được doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoàibảo đảm và phụ trách về đều nghĩa vụ, cam đoan trong thời gian hoạt độngtại Việt Nam.

20. Chi nhánhdoanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế là 1-1 vị phụ thuộc của doanh nghiệptái bảo đảm nước ngoài, không có tư giải pháp pháp nhân, được công ty lớn tái bảohiểm nước ngoài bảo đảm an toàn và phụ trách về hầu như nghĩa vụ, khẳng định trong thờigian hoạt động tại Việt Nam.

21. Doanh nghiệpmôi giới bảo đảm là công ty lớn được thành lập, tổ chức triển khai và hoạt động theoquy định của công cụ này và hiện tượng khác cóliên quan để triển khai các hoạt động môi giới bảo hiểm.

22. Bảo hiểmvi tế bào là bảo hiểm nhắm đến các cá nhân, hộ mái ấm gia đình có thu nhập thấp nhằmbảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức mạnh và tài sản.

23. Tổ chức triển khai tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô là tổchức tất cả tư bí quyết pháp nhân, hạch toán độc lập, do những thành viên hoặc tổ chức đạidiện thành viên ra đời để thực hiện bảo hiểm vi mô không vì mục đích lợi nhuận nhằm tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia bảo hiểmtrên qui định tự nguyện, tự chủ tài chủ yếu và tự chịu trách nhiệm trước phápluật vào phạm vi gia sản hình thành từ vận động bảo hiểm vi mô.

24. Bên mua bảohiểmlà tổ chức, cá thể giao phối kết hợp đồng bảo hiểm với công ty lớn bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô với đóng phí bảo hiểm.

25. Fan đượcbảo hiểmlà tổ chức, cá thể có tài sản, nhiệm vụ dân sự, sức khỏe,tính mạng, nhiệm vụ hoặc ích lợi kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

26. Fan thụhưởnglà tổ chức, cá thể được mặt mua bảo đảm hoặc tín đồ được bảo hiểmchỉ định để thừa nhận tiền bảo đảm theo thỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm.

27. Sự khiếu nại bảohiểmlà sự kiện rõ ràng do những bên thỏa thuận hoặc luật pháp quy địnhmà lúc sự khiếu nại đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô phải bồithường, trả tiền bảo đảm theo thỏa thuận trong đúng theo đồng bảo hiểm.

28. Tổn phí bảo hiểmlàkhoản chi phí mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho khách hàng bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểmvi tế bào theo chính sách của luật pháp hoặc do những bên thỏa thuận trong phù hợp đồng bảohiểm.

29. Đồng bảo hiểm là ngôi trường hợp các doanh nghiệp bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài cùng thống nhấtgiao kết với mặt mua bảo đảm trên một hòa hợp đồng bảo hiểm, trong những số đó các doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế nhậnphí bảo hiểm và bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo phần trăm đã thỏa thuận trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

Điều 5.Chính sách vạc triển chuyển động kinh doanh bảo hiểm

1. đơn vị nước đảm bảo an toàn quyền, lợi íchhợp pháp của các tổ chức, cá thể tham gia bảo đảm và những tổ chức hoạt độngkinh doanh bảo hiểm.

2. Bên nước khuyến khích, chế tác điềukiện để doanh nghiệp bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, trụ sở nước ngoàitại Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi tế bào nghiên cứu, trở nên tân tiến sảnphẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chuyển động kinh doanh bảo hiểm.

3. Công ty nước khuyến khích, sinh sản điềukiện cho những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài trên Việt Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô chi tiêu trở lại nềnkinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị phần bảo hiểm.

4. đơn vị nước khuyến khích, chế tạo ra điều kiện so với việc thực hiện và thamgia các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các thành phầm bảohiểm vi mô cùng các sản phẩm bảo hiểm vì mục tiêu an sinh, làng hội.

Điều 6.Nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ thương mại bảo hiểm

1. Tổ chức, cánhân tại Việt Nam mong muốn tham gia bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tạidoanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài,tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi tế bào được cấp chứng từ phép thành lập và hoạt động và hoạt độngtại Việt Nam, trừ trường hòa hợp sử dụng dịch vụ thương mại bảo hiểm quabiên giới theo điều ước thế giới mà nước cộng hòa thôn hội chủnghĩa vn là thành viên.

2. Chính phủ quyđịnh chi tiết việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụmôi giới bảo đảm qua biên giới, thương mại & dịch vụ phụ trợ bảo đảm qua biên cương phù hợpvới những điều ước quốc tế mà nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta là thànhviên.

Điều 7. Cácloại hình bảo hiểm

1. Những loại hìnhbảo hiểm bao gồm:

a) bảo đảm nhânthọ;

b) bảo đảm sứckhỏe;

c) bảo hiểm phinhân thọ.

2. Chính phủ quyđịnh chi tiết các nhiệm vụ bảo hiểm tương xứng với các mô hình bảo hiểm quy địnhtại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Bảohiểm bắt buộc

1. Bảo hiểm bắtbuộc là thành phầm bảo hiểm nhằm mục tiêu mục đíchbảo vệ công dụng công cộng, môi trường thiên nhiên và bình an xã hội.

2. Bảo hiểm bắtbuộc bao gồm:

a) bảo đảm bắtbuộc trọng trách dân sự của chủ xe cơ giới;

b) bảo đảm cháy,nổ bắt buộc;

c) bảo đảm bắtbuộc trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng;

d) bảo hiểm bắt buộcquy định tại chế độ khác đáp ứng quy định trên khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức, cánhân thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo đảm bắt buộcvà được chắt lọc tham gia bảo đảm bắt buộc tại doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

4. Doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế được phép triểnkhai bảo hiểm bắt buộc ko được không đồng ý bán khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủđiều khiếu nại mua bảo hiểm bắt buộc theo pháp luật của pháp luật.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể vềđiều kiện bảo hiểm, mức tổn phí bảo hiểm, số tiền bảo đảm tối thiểu đối với bảo hiểmbắt buộc luật tại khoản 2 Điều này.

Điều 9. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. Vận động kinh doanh bảo hiểm,kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảohiểm, môi giới bảo đảm khi không tồn tại giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Vận động kinh doanh bảo hiểm,kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạmvi được cung cấp phép.

3. Vận động đại lý bảo hiểm, hoạtđộng dịch vụ thương mại phụ trợ bảo đảm khi không đáp ứng điều kiện vận động theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Tiến hành cáchành vi gian lậu bao gồm:

a) thông đồng vớingười thụ hưởng trọn để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo đảm trái pháp luật;

b) hàng fake tài liệu,cố ý làm xô lệch thông tin trong làm hồ sơ yêu ước bồi thường, trả chi phí bảo hiểm;

c) hàng fake tài liệu,cố ý làm sai lệch thông tin để không đồng ý bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiệnbảo hiểm vẫn xảy ra;

d) Tự khiến thiệt hạivề tài sản, sức khỏe của chính mình để hưởng quyền hạn bảo hiểm.

5. Đe dọa, cưỡngép giao phối kết hợp đồng bảo hiểm.

Điều 10. Tổchức xóm hội - nghề nghiệp và công việc trong vận động kinh doanh bảo hiểm

1. Tổ chức triển khai xã hội- nghề nghiệp trong vận động kinh doanh bảo đảm được thành lập, hoạt độngtheo pháp luật của pháp luật về hội, gồm trách nhiệm tuân thủ quy định của phápluật về chuyển động kinh doanh bảo hiểm và chịu đựng sự đo lường và tính toán của bộ Tài chính.

2. Tổ chức triển khai xã hội- công việc và nghề nghiệp trong vận động kinh doanh bảo hiểm bao gồm trách nhiệm ban hành bộquy tắc đạo đức nghề nghiệp, các quy tắc, chuẩn chỉnh mực để vận dụng chung mang lại cácthành viên của tổ chức; phối phù hợp với cơ quan cai quản nhà nước về chuyển động kinhdoanh bảo hiểm trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định về kinh doanh bảo hiểm.

Điều 11. Cơsở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm

1. Bên nướcđầu tứ xây dựng cơ sở tài liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm. Cỗ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng, quản lývà quản lý cơ sở tài liệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểmnhằm ship hàng hoạt động làm chủ nhà nước, bảo đảm an toàn quyền, lợiích hợp pháp của các bên phía trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2. Công ty bảo hiểm, doanhnghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh quốc tế tại Việt Nam, doanh nghiệp lớn môi giới bảohiểm, tổ chức hỗ trợ dịch vụ suport bảo hiểm, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi tế bào cótrách nhiệm tin báo về bên mua bảo hiểm, bạn được bảo hiểm, đối tượngbảo hiểm, đại lý phân phối bảo hiểm và thông tin khác có tương quan để xây dựng các đại lý dữliệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

3. Việc thu thập, sử dụng, lưugiữ và báo tin cơ sở tài liệu về hoạt động kinh doanh bảo đảm phải bảođảm bảo mật, bình an thông tin, tuân thủ các luật của quy định về bảo đảm an toàn đờisống riêng tư, kín cá nhân, kín gia đình, kín đáo kinh doanh.

Xem thêm: Áo Khoác Lửng Hàn Quốc Cực Sành Điệu Dành Cho Nàng, Áo Khoác Lửng Giá Tốt Tháng 9, 2022

Cơ quan bên nước, tổ chức khác,cá nhân buộc phải sử dụng tin tức được cung cấp đúng mục đích và ko được cung cấpcho mặt thứ cha mà không tồn tại sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, bạn được bảohiểm, trừ ngôi trường hợp cung cấp theo khí cụ của pháp luật.

4. Cơ sở dữ liệu về hoạt độngkinh doanh bảo đảm được liên kết với những cơ sở dữ liệu non sông và đại lý dữ liệuchuyên ngành khác.

5. Chính phủ nước nhà quy định chi tiếtvề xây dựng, thu thập, sử dụng, lưu giữ, quản lý và đưa tin cơ sở dữliệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểm, việc liên kết giữa cơ sở tài liệu về hoạtđộng kinh doanh bảo hiểm với những cơ sở dữ liệu giang sơn và cơ sở tài liệu chuyênngành khác.

Điều 12. Ứngdụng công nghệ thông tin trong vận động kinh doanh bảo hiểm

1. Vấn đề ứng dụng technology thôngtin trong vận động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục tiêu mục đích sau đây:

a) nâng cao hiệu trái hoạt độngkinh doanh bảo hiểm, bao gồm: xây dựng, thiết kế sản phẩm bảo hiểm, reviews rủiro, thẩm định, giao phối hợp đồng, cai quản hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyếtbồi thường, trả chi phí bảo hiểm; quản trị doanh nghiệp lớn và phương thức cung ứng dịchvụ, thành phầm bảo hiểm;

b) hiện đại hóa công tác thống kê,báo cáo; giảm giảm giấy tờ thủ tục hành chính; kiến thiết hệ thống technology thông tin vàcơ sở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo đảm nhằm phục vụ công tác cai quản lý,giám sát, phân tích, dự báo về thị phần bảo hiểm cùng phòng, chống gian lận bảohiểm.

2. Việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động kinh doanh bảo đảm phải vâng lệnh quy định của quy định này,pháp lao lý về thanh toán điện tử, technology thông tin, an ninh mạng, phòng, chốngrửa tiền và biện pháp khác của pháp luật có liên quan.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định đầy đủ vấn đềmới phát sinh tương quan đến ứng dụng technology thông tin trong hoạt động kinhdoanh bảo hiểm.

Điều 13.Yêu mong về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển động kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảohiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, gia hạn và vận hànhhệ thống công nghệ thông tin phù hợp với quy mô vận động và đáp ứng yêu ước tốithiểu sau đây:

1. Có hệ thống máy chủ, hệ thốngphần mềm với các phương án kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, lưu trữ thôngtin đáp ứng nhu cầu yêu cầu làm chủ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu anninh mạng, an toàn thông tin mạng;

2. Gồm hệ thống technology thông tintạo tiện lợi cho bài toán điều hành, kiểm soát điều hành rủi ro của người sử dụng và công táckiểm tra, thống kê giám sát của phòng ban quản lý;

3. Có phương án về công nghệ thôngtin để tham gia phòng thảm thảm kịch và bảo vệ không bị đứt quãng hoạt động kinh doanh.

Điều 14.Cung cung cấp dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng

1. Tổ chức, cá thể được phép cungcấp dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường mạng bao gồm:

a) doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô;

b) Đại lý bảo hiểm;

c) công ty lớn môi giới bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá thể cung cung cấp dịchvụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng thực hiện các vẻ ngoài sau đây:

a) công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, công ty lớn môi giới bảo hiểm, tổ chức triển khai tương hỗcung cấp bảo đảm vi mô được chủ động lựa chọn những hình thứccung cấp cho dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng;

b) Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấpdịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng vào phạm vi phù hợp đồng cửa hàng đại lý bảohiểm;

c) doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo đảm và tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vimô thực hiện hỗ trợ dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm bên trên môitrường mạng phải phụ trách với mặt mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp cho dịchvụ, thành phầm bảo hiểm kia làm ảnh hưởng đến quyền, tác dụng hợp pháp của bên muabảo hiểm;

d) Tổ chức, cá nhân giao phối hợp đồngbảo hiểm trên môi trường mạng bao gồm trách nhiệm cung ứng trung thực, đúng chuẩn cácthông tin theo qui định tại Điều 22 của hình thức này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm quy địnhchi máu Điều này.

Chương II

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Mục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 15. Hợpđồng bảo hiểm

1. Các loại phù hợp đồng bảo đảm baogồm:

a) vừa lòng đồng bảo hiểm nhân thọ;

b) đúng theo đồng bảo đảm sức khỏe;

c) hợp đồng bảo đảm tài sản;

d) hòa hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;

đ) đúng theo đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Hợp đồng bảo hiểm quy định trên cácđiểm c, d và đ khoản này thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểm bao gồm thểthỏa thuận giao ước một một số loại hợp đồng bảo đảm hoặc phối hợp nhiều nhiều loại hợp đồngbảo hiểm điều khoản tại khoản 1 Điều này và đảm bảo phù phù hợp với quy định tại khoản3 Điều 63 của qui định này.

3. Hợp đồng bảo đảm hàng hải đượcthực hiện tại theo quy định của bộ luật mặt hàng hải; câu chữ không chế độ tại Bộ nguyên tắc Hàng hải thì thực hiện theoquy định của nguyên tắc này.

4. Nội dung tương quan đến hòa hợp đồngbảo hiểm không được luật trong luật pháp này thì thực hiện theo hiện tượng của Bộluật Dân sự.

Điều 16.Nguyên tắc giao kết và triển khai hợp đồng bảo hiểm

Việc giao ước và tiến hành hợp đồngbảo hiểm phải tuân hành các chế độ cơ phiên bản của điều khoản dân sự và các nguyêntắc sau đây:

1. Chế độ trung thực xuất xắc đối:các mặt tham gia hợp đồng bảo đảm phải cung cấp thông tin, thực hiện các quyềnvà nhiệm vụ một cách trung thực nhất, trên các đại lý tin tưởng hoàn hảo lẫn nhautrong quy trình giao kết và triển khai hợp đồng bảo hiểm;

2. Bề ngoài quyền lợi rất có thể đượcbảo hiểm: mặt mua bảo hiểm phải gồm quyền lợi rất có thể được bảo hiểm tương xứng với từngloại hòa hợp đồng bảo đảm theo nguyên tắc của quy định này;

3. Qui định bồi thường: số tiềnbồi thường mà fan được bảo hiểm nhận được ko vượt quá thiệt hại thực tếtrong sự khiếu nại bảo hiểm, trừ trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác trong hợpđồng bảo hiểm;

4. Hiệ tượng thế quyền: bạn đượcbảo hiểm có trách nhiệm chuyển giao cho doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanhnghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế quyền yêu cầu bạn thứ ba có hành vigây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi hoàn trong phạm vi số tiền bồi hoàn bảo hiểm.Nguyên tắc này sẽ không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảohiểm mức độ khỏe;

5. Nguyên tắc khủng hoảng rủi ro ngẫu nhiên: rủiro được bảo hiểm phải là những khủng hoảng bất ngờ, không thể tưởng tượng trước được.

Điều 17. Nộidung của vừa lòng đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm phải tất cả nhữngnội dung hầu hết sau đây:

a) bên mua bảo hiểm, bạn được bảohiểm, fan thụ hưởng trọn (nếu có), doanhnghiệp bảo hiểm hoặc trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài;

b) Đối tượng bảo hiểm;

c) Số tiền bảo đảm hoặc giá bán trịtài sản được bảo đảm hoặc giới hạn nhiệm vụ bảo hiểm;

d) Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm;quy tắc, điều kiện, pháp luật bảo hiểm;

đ) Quyền và nghĩa vụ của doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bênmua bảo hiểm;

e) Thời hạn bảo hiểm, thời khắc cóhiệu lực của đúng theo đồng bảo hiểm;

g) Mức tổn phí bảo hiểm, phương thứcđóng tầm giá bảo hiểm;

h) thủ tục bồi thường, trả tiềnbảo hiểm;

i) Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu quy địnhchi máu khoản 1 Điều này đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểmsức khỏe.

Điều 18.Hình thức, vật chứng giao phối hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lậpthành văn bản. Dẫn chứng giao phối hợp đồng bảo đảm là thích hợp đồng, giấy chứng nhậnbảo hiểm, solo bảo hiểm hoặc bề ngoài khác theo phương pháp của pháp luật.

Điều 19. Điềukhoản đào thải trách nhiệm bảo hiểm

1. Điều khoản thải trừ trách nhiệmbảo hiểm quy định các trường hợp công ty lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ quốc tế không bắt buộc bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường vừa lòng có lao lý loạitrừ trách nhiệm bảo hiểm, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải quy địnhrõ trong hòa hợp đồng bảo hiểm, đề nghị giảithích rõ ràng, rất đầy đủ và có bằng chứng chứng thực việc bên mua bảo đảm đã đượcdoanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoàigiải thích không hề thiếu và nắm rõ nội dung này khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3. Ngôi trường hợp tất cả sự kiện bất khảkháng hoặc trở trinh nữ khách quan lại dẫn đến bên mua bảo hiểm chậm thông báo sự kiện bảo đảm thì doanh nghiệp bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không được áp dụngđiều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm về việc chậm thông báo.

Điều 20.Quyền và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân thọ nước ngoài

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có các quyền sau đây:

a) thu tiền phí bảo hiểm theo thoả thuậntrong thích hợp đồng bảo hiểm;

b) yêu cầu bên mua bảo đảm cung cấpđầy đủ, trung thực mọi thông tin có liên quan đến bài toán giao kết và tiến hành hợpđồng bảo hiểm;

c) Hủy vứt hợp đồng bảo đảm quy địnhtại khoản 2 Điều 22 hoặc đối chọi phươngchấm chấm dứt thực hiện thích hợp đồng bảo đảm quy định tại Điều 26 của biện pháp này;

d) khước từ bồi thường, trả tiền bảohiểm trong trường vừa lòng không trực thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc ngôi trường hợploại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo văn bản thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

đ) yêu thương cầu mặt mua bảo đảm áp dụngcác biện pháp đề phòng, giảm bớt tổn thất theo hiện tượng của phép tắc này cùng quy địnhkhác của luật pháp có liên quan;

e) yêu cầu người thứ ba bồi hoàn sốtiền nhưng doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nướcngoài vẫn bồi thường cho tất cả những người được bảo hiểm đối với thiệthại về tài sản; công dụng kinh tế hoặc nghĩa vụ tiến hành hợpđồng hoặc nhiệm vụ theo pháp luật; trọng trách dân sự do fan thứ tía gây ra;

g) Quyền không giống theo cách thức củapháp luật.

2. Công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có những nghĩa vụ sau đây:

a) cung cấp cho mặt mua bảo đảm bảnyêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liênquan đến rủi ro được bảo hiểm, đối tượng người dùng bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoảnbảo hiểm;

b) lý giải rõ ràng, tương đối đầy đủ chobên mua bảo hiểm về quyền hạn bảo hiểm, điều khoản sa thải trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của mặt mua bảo đảm khi giao phối kết hợp đồng bảo hiểm;

c) cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằngchứng giao phối hợp đồng bảo đảm quy định tại Điều 18 của hiện tượng này;

d) cấp cho hóa đơn thu phí bảo hiểmcho bên mua bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo đảm và cơ chế củapháp luật bao gồm liên quan;

đ) Bồi thường, trả tiền bảo hiểmkhi xảy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

e) lý giải bằng văn bản lý do từchối bồi thường, trả chi phí bảo hiểm;

g) Phối phù hợp với bên mua bảo đảm đểgiải quyết yêu ước của fan thứ cha đòi đền bù về gần như thiệt sợ thuộctrách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

h) tàng trữ hồ sơ phù hợp đồng bảo hiểmtheo phương tiện của pháp luật;

i) Bảo mật tin tức do bên mua bảohiểm, tín đồ được bảo hiểm cung cấp, trừ trường hòa hợp theo yêu cầu của ban ngành nhànước gồm thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của mặt mua bảo hiểm, bạn được bảo hiểm;

k) nghĩa vụ khác theo hiện tượng củapháp luật.

Điều 21.Quyền và nghĩa vụ của mặt mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có những quyền sau đây:

a) gạn lọc doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài để giao phối kết hợp đồng bảohiểm;

b) Yêu ước doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế cung cấp bạn dạng yêu ước bảohiểm, bảng thắc mắc liên quan đến rủi ro khủng hoảng được bảo hiểm, đối tượng người sử dụng bảo hiểm, quytắc, điều kiện, pháp luật bảo hiểm và giải thích các điều kiện, quy định bảohiểm;

c) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài cung ứng bằng chứnggiao phối kết hợp đồng bảo hiểm quy định tại Điều 18 của quy định này;

d) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cấp hóa đơn thu phí bảohiểm theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng bảo đảm và mức sử dụng của luật pháp có liênquan;

đ) Hủy quăng quật hợp đồng bảo hiểm quy địnhtại khoản 3 Điều 22 cùng Điều 35 hoặcđơn phương ngừng thực hiện đúng theo đồng bảo hiểm quy định tại Điều 26 của Luậtnày;

e) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bồi thường, trả tiền bảohiểm khi xẩy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

g) bàn giao hợp đồng bảo hiểmtheo văn bản thoả thuận trong đúng theo đồng bảo đảm hoặc theo hình thức của pháp luật;

h) Quyền khác theo vẻ ngoài củapháp luật.

2. Mặt mua bảo đảm có những nghĩa vụ sau đây:

a) Kê khai đầy đủ, chân thực mọi tin tức có tương quan đến vừa lòng đồng bảohiểm theo yêu thương cầu của công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài;

b) Đọc cùng hiểurõ điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của bênmua bảo đảm khi giao phối kết hợp đồng bảo đảm và ngôn từ khác của vừa lòng đồng bảohiểm;

c) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúnghạn theo thỏa thuận trong đúng theo đồng bảo hiểm;

d) Thông báo cho bạn bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài những ngôi trường hợpcó thể làm tăng khủng hoảng rủi ro hoặc giảm khủng hoảng rủi ro hoặc có tác dụng phát sinh thêm trách nhiệm của bạn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài trong quy trình thực hiện hợpđồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong đúng theo đồng bảo hiểm;

đ) Thông báo cho bạn bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế về việc xảy ra sựkiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm; phối hợp với doanh nghiệpbảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài trong giám địnhtổn thất;

e) Áp dụng những biện pháp đề phòng,hạn chế tổn thất theo mức sử dụng của mức sử dụng này và giải pháp khác của điều khoản cóliên quan;

g) nghĩa vụ khác theo luật pháp củapháp luật.

Điều 22.Trách nhiệm cùng hậu quả pháp vì sao vi phạm nghĩa vụ hỗ trợ thông tin

2. Ngôi trường hợp mặt mua bảo hiểm cốý cung ứng không tương đối đầy đủ thông tin hoặc đưa thông tin sai sự thật nhằm giaokết đúng theo đồng bảo đảm để được bồi thường, trả tiền bảo đảm thì công ty lớn bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế có quyền hủy bỏ hợpđồng bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhânthọ quốc tế không nên bồi thường, trả tiền bảo hiểm vàphải hoàn lại phí bảo đảm cho bên mua bảo hiểm sau khoản thời gian trừđi các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo hiểm. Bên muabảo hiểm đề nghị bồi thường thiệt sợ phát sinh cho doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế (nếu có).

3. Ngôi trường hợp công ty lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế cố ý không thực hiệnnghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc đưa tin sai sự thật nhằmgiao phối hợp đồng bảo đảm thì bên mua bảo hiểm bao gồm quyền hủy quăng quật hợp đồng bảo hiểm,được hoàn lại phí bảo đảm đã đóng. Doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường thiệt sợ hãi phát sinh đến bênmua bảo hiểm (nếu có).

Điều 23.Thay thay đổi mức độ khủng hoảng được bảo hiểm

1. Khi có sự biến hóa những yếu tốlàm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn mang lại giảm những rủi ro được bảo hiểm, căn cứ thỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm, mặt mua bảo hiểm tất cả quyền yêu cầu doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế thực hiện mộttrong các nội dung sau đây:

a) sút phí bảo hiểm cho thời giancòn lại của đúng theo đồng bảo hiểm;

b) Tăng số tiền bảo hiểm cho thờigian sót lại của hợp đồng bảo hiểm;

c) kéo dãn dài thời hạn bảo hiểm;

d) không ngừng mở rộng phạm vi bảo hiểm cho thờigian còn lại của thích hợp đồng bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không gật đầu yêu cầutại khoản 1 Điều này, mặt mua bảo hiểm có quyền 1-1 phương chấm dứt thực hiện tại hợpđồng bảo hiểm nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

3. Khi tất cả sự đổi khác những yếu hèn tốlàm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, căn cứ thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền tiến hành một trong số nội dung sau đây:

a) Tính lại phí bảo đảm cho thờigian sót lại của vừa lòng đồng bảo hiểm;

b) sút số tiền bảo hiểm cho thờigian sót lại của phù hợp đồng bảo hiểm;

c) tinh giảm thời hạn bảo hiểm;

d) Thu hẹp phạm vi bảo đảm cho thờigian còn lại của thích hợp đồng bảo hiểm.

4. Ngôi trường hợp mặt mua bảo hiểmkhông gật đầu yêu cầu tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có quyền đơn phương ngừng thựchiện đúng theo đồng bảo đảm nhưng phải thông tin ngay bởi văn phiên bản cho bên mua bảohiểm.

Điều 24. Giảithích vừa lòng đồng bảo hiểm

Trường phù hợp hợp đồng bảo hiểm bao gồm điềukhoản không ví dụ dẫn đến bao gồm cách hiểu không giống nhau thì luật pháp đó được giảithích theo hướng hữu ích cho mặt mua bảo hiểm.

Điều 25. Hợpđồng bảo đảm vô hiệu

1. Vừa lòng đồng bảo hiểm vô hiệu hóa trongtrường hòa hợp sau đây:

a) mặt mua bảo hiểm không tồn tại quyềnlợi rất có thể được bảo đảm tại thời khắc giao phối hợp đồng bảo hiểm;

b) ko có đối tượng người sử dụng bảo hiểm tạithời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

c) Tại thời điểm giao phối hợp đồngbảo hiểm, bên mua bảo đảm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

d) Mục đích, nội dung hợp đồng bảohiểm vi phạm luật điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

đ) công ty bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểm giao kếthợp đồng bảo đảm giả tạo;

e) bên mua bảo hiểm là fan chưathành niên; fan mất năng lượng hành vi dân sự; tín đồ có trở ngại trong thừa nhận thức,làm nhà hành vi; tín đồ bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

g) phù hợp đồng bảo đảm được giao kếtcó sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đã có được mục đích của việcgiao kết hợp đồng, trừ trường hợp mục đích giao kết hợp đồng của các bên sẽ đạtđược hoặc các bên có thể khắc phục ngay lập tức được sự nhầm lẫn tạo cho mục đích củaviệc giao phối hợp đồng vẫn đạt được;

h) thích hợp đồng bảo đảm được giao kếtdo bị lừa dối, trừ trường hợp nguyên lý tại Điều 22 của hình thức này;

i) phù hợp đồng bảo hiểm được giao kếtdo bị doạ dọa, chống ép;

k) bên mua bảo hiểm không nhận thứcvà thống trị được hành vi của chính bản thân mình khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

l) hợp đồng bảo hiểm không tuân thủ quy định về vẻ ngoài quy định tại Điều18 của mức sử dụng này.

2. Khi thích hợp đồng bảo hiểm vô hiệuthì vừa lòng đồng không tồn tại hiệu lực từ thời điểm giao kết. Công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểmhoàn trả lẫn nhau những gì sẽ nhận. Bên bao gồm lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 26.Đơn phương chấm dứt thực hiện phù hợp đồng bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoặc mặt mua bảo hiểm bao gồm quyềnđơn phương hoàn thành thực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm trong trường vừa lòng sau đây:

1. Mặt mua bảo hiểm không đóng góp phíbảo hiểm hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hợp tác hoặc sau thời gian gia hạn đóng góp phí;

2. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm không chấpnhận yêu cầu về đổi khác mức độ rủi ro khủng hoảng được bảo hiểm quy định trên Điều 23 củaLuật này;

3. Người được bảo đảm không thựchiện những biện pháp bảo đảm an ninh cho đối tượng người sử dụng bảo hiểm giải pháp tại khoản 3 Điều 55 của khí cụ này;

4. Bên mua bảo đảm không đồng ý chuyểngiao danh mục hợp đồng bảo đảm quy định trên khoản 4 Điều 92 của phương tiện này.

Điều 27. Hậuquả pháp luật của việc 1-1 phương hoàn thành thực hiện phù hợp đồng bảo hiểm

1. Trường hợp đơn phương ngừng thực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm quy địnhtại khoản 1 Điều 26 của biện pháp này thì thực hiện như sau:

a) mặt mua bảo đảm vẫn bắt buộc đóngđủ phí bảo hiểm đến thời gian đơn phương dứt thực hiện thích hợp đồng bảo hiểm.Quy định này sẽ không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vừa lòng đồng bảo hiểmsức khỏe, trừ hợp đồng bảo đảm nhóm;

b) Đối với phù hợp đồng bảo đảm nhânthọ cùng hợp đồng bảo đảm sức khỏe, công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trọng trách trả chi phí bảohiểm cho tất cả những người được bảo hiểm khi sự kiện bảo đảm xảy ratrước thời khắc đơn phương kết thúc thực hiện phù hợp đồng bảo đảm và tất cả quyền khấutrừ phí bảo đảm đến thời điểm đơn phương chấm dứt thực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm;

c) Đối với hợp đồng bảo đảm tài sản,hợp đồng bảo đảm thiệt hại cùng hợp đồng bảo đảm trách nhiệm, công ty bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có nhiệm vụ bồithường cho những người được bảo đảm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trước thời khắc đơnphương xong thực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm và tất cả quyền khấu trừ giá thành bảo hiểmtheo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp đối chọi phương chấm dứtthực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luậtnày, công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nướcngoài có trọng trách hoàn phí bảo đảm đã đóng cho thời gian còn lại của vừa lòng đồngbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có nhiệm vụ bồi thường,trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo đảm khi sự kiện bảo hiểmxảy ra trước thời điểm đơn phương hoàn thành thực hiện đúng theo đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp đối kháng phương chấm dứtthực hiện hợp đồng bảo hiểm quy định trên khoản 1 và khoản 2 Điều 26 của Luậtnày, so với hợp đồng bảo đảm nhân thọ có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp lớn bảohiểm bắt buộc trả cho bên mua bảo đảm giá trị hoàn trả của phù hợp đồng bảo hiểm, trừtrường hợp các bên có thoả thuận khác.

4. Trường hợpđơn phương ngừng thực hiện vừa lòng đồng bảo đảm quy định trên khoản 4 Điều 26 củaLuật này, bên mua bảo hiểm được trao lại giá chỉ trị trả lại hoặc phí bảo đảm đãđóng khớp ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm cân xứng với từng sảnphẩm bảo hiểm. Trường hòa hợp giá trị tài sản thấp hơn so với dự phòng nghiệp vụ củadanh mục hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao, số tiền mặt mua bảo đảm nhận lạiđược giám sát và đo lường trên cơ sở phần trăm giữa giá chỉ trị gia tài và dự phòng nghiệp vụ củadanh mục hòa hợp đồng bảo hiểm được đưa giao.

Điều 28.Chuyển giao phù hợp đồng bảo hiểm

1. Mặt mua bảo hiểm bao gồm quyền chuyểngiao phù hợp đồng bảo hiểm. Đối với vừa lòng đồngbảo hiểm nhân thọ, vấn đề chuyển giaophải được sự đồng ý bằng văn bản của fan được bảo hiểm hoặc bạn đại diệntheo điều khoản của fan được bảo hiểm.

2. Mặt nhận chuyển giao hợp đồng bảohiểm phải tất cả quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nghĩa vụ củabên chuyển giao.

3. Việc chuyển nhượng bàn giao hợp đồng bảohiểm chỉ có hiệu lực hiện hành khi bên mua bảo hiểm thông tin bằng văn phiên bản và được doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế đồng ýbằng văn bản, trừ trường thích hợp việc chuyển giao được triển khai theo tập cửa hàng quốctế hoặc theo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảo hiểm.

Điều 29.Trách nhiệm vào trường đúng theo tái bảo hiểm

1. Doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nướcngoài phụ trách duy nhất so với bên download bảo hiểmtheo hòa hợp đồng bảo hiểm, bao gồm cả trong trường đúng theo tái bảo đảm những trách nhiệmđã nhấn bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanhnghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không được khước từ hoặc trì hoãn thựchiện trách nhiệm của chính mình đối với mặt mua bảo hiểm của cả trường phù hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhận tái bảo đảm không triển khai nghĩavụ thanh toán tái bảo hiểm những nhiệm vụ đã nhận.

2. Doanh nghiệp, tổ chức nhận táibảo hiểm không được yêu thương cầu mặt mua bảo hiểm trực tiếp đóng góp phí bảo hiểm chomình, trừ trường hợp tất cả thoả thuận không giống trong vừa lòng đồng bảo hiểm.

3. Bên mua bảo hiểm không được yêucầu doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhận tái bảo đảm bồi thường, trả tiền bảo đảm cho mình, trừ ngôi trường hợp gồm thoả thuận không giống trong hợpđồng bảo hiểm.

Điều 30. Thờihạn nộp làm hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả chi phí bảo hiểm

1. Thời hạn nộp làm hồ sơ yêu mong bồithường, trả tiền bảo hiểm theo thích hợp đồng bảo đảm là 01 năm kể từ ngày xẩy ra sựkiện bảo hiểm. Thời hạn xảy ra sự kiện bất khảkháng hoặc trở hổ hang khách quan ngoài vào thời hạn nộp làm hồ sơ yêu cầu bồithường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp người được bảo hiểmhoặc fan thụ hưởng chứng minh được rằng ngần ngừ thời điểm xảy ra sự khiếu nại bảohiểm thì thời hạn điều khoản tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người được bảohiểm hoặc bạn thụ hưởng trọn biết việc xẩy ra sự kiện bảo hiểm đó.

3. Ngôi trường hợp fan thứ bố yêu cầubên mua bảo đảm bồi thường xuyên về phần đông thiệt sợ hãi thuộc trách nhiệm bảo hiểm theothoả thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn giải pháp tại khoản 1 Điều nàyđược tính từ ngày người thứ tía yêu cầu.

Điều31. Thời hạn bồi thường, trả chi phí bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự khiếu nại bảo hiểm,doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoàiphải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong vừa lòng đồng bảohiểm. Trường hợp không tồn tại thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải bồi thường, trả tiền bảohiểm trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày dấn được vừa đủ hồ sơ đúng theo lệ về yêu cầubồi thường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế chậm bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo nguyên lý tại khoản 1 Điều này thì yêu cầu trả lãi so với số chi phí chậmtrả khớp ứng với thời hạn chậm trả. Lãi suất so với số tiền chậm trễ trả đượcxác định theo thỏa thuận của những bên theo quy định của cục luật Dân sự.

Điều32. Phương thức xử lý tranh chấp

Tranh chấp vềhợp đồng bảo hiểm được xử lý thông qua trao đổi giữacác bên. Trường phù hợp không thương lượng được thì tranh chấpđược giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc toàn án nhân dân tối cao theo thỏa thuậntrong vừa lòng đồng bảo đảm và vẻ ngoài của pháp luật.

Mục2. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ, HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Điều33. Đối tượng bảo hiểm của phù hợp đồng bảo đảm nhân thọ, vừa lòng đồng bảo đảm sứckhỏe

1. Đối tượng bảohiểm của vừa lòng đồng bảo đảm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạngcon người.

2. Đối tượng bảo đảm của hợp đồngbảo hiểm sức khỏe là mức độ khoẻ bé người.

Điều34. Quyền lợi rất có thể được bảo hiểm của phù hợp đồng bảo đảm nhân thọ, vừa lòng đồng bảohiểm sức khỏe

1. Mặt mua bảo hiểm có quyền lợicó thể được bảo hiểm so với những tín đồ sau đây:

a) bản thân bên mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, cha, mẹ, bé của bênmua bảo hiểm;

c) Anh ruột, chị ruột, em ruột hoặcngười khác tất cả quan hệ nuôi dưỡng, cung cấp với mặt mua bảo hiểm;

d) bạn có quyền lợi và nghĩa vụ về tài chínhhoặc quan hệ giới tính lao cồn với bên mua bảo hiểm;

đ) fan được bảo hiểm chấp nhận bằngvăn bạn dạng cho bên mua bảo đảm mua bảo hiểm sức khỏe cho mình.

2. Tại thời điểm giao phối kết hợp đồngbảo hiểm, mặt mua bảo hiểm phải tất cả quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm.

Điều35. Thời gian lưu ý đến tham gia bảo hiểm

Đối với những hợp đồng bảo đảm cóthời hạn trên 01 năm, vào thời hạn 21 ngày tính từ lúc ngày nhận được hợp đồng bảohiểm, bên mua bảo hiểm có quyền không đồng ý tiếp tục tham gia bảo hiểm. Trường hợp mặt mua bảo hiểm không đồng ý tiếp tục tham gia bảo hiểm thì phù hợp đồng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng hủy bỏ, mặt mua bảo đảm được hoàn trả phí bảohiểm vẫn đóng sau khoản thời gian trừ đi ngân sách hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; công ty lớn bảo hiểm không hẳn bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều36. Bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo đảm cấp bảo hiểmtạm thời cho bên mua bảo hiểm kể từ thời điểm nhận ra yêu cầu bảo đảm và phíbảo hiểm nhất thời tính của mặt mua bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm, số chi phí bảo hiểm, điềukiện bảo hiểm tạm thời do doanh nghiệp bảo đảm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận.Bảo hiểm tạm thời dứt sau khi doanh nghiệp lớn bảo hiểm gật đầu hoặc từ chốibảo hiểm hoặc trường thích hợp khác theo thỏa thuận.

Điều37. Đóng phí bảo đảm nhân thọ

1. Bên mua bảo hiểm rất có thể đóngphí bảo đảm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận tronghợp đồng bảo hiểm.

2. Trường thích hợp phí bảo đảm đượcđóng nhiều lần và mặt mua bảo đảm đã đóng một hoặc một số kỳ giá tiền bảo hiểmnhưng quan yếu đóng được những khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạnđóng tổn phí là 60 ngày.

3. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận khôiphục hiệu lực hiện hành hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương kết thúc thực hiện pháp luật tạikhoản 1 Điều 26 của phương pháp này trong thời hạn 02 năm tính từ lúc ngày bị hoàn thành vàbên mua bảo hiểm đã đóng góp số phí bảo đảm còn thiếu.

4. Trường hợp bên mua bảo hiểmkhông đóng góp hoặc không đóng góp đủ phí bảo đảm thì doanh nghiệp bảo đảm không đượctự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá chỉ trị hoàn trả của thích hợp đồng bảo hiểm khi chưacó sự đồng ý của mặt mua bảo hiểm và ko được khởi kiện đòi mặt mua bảo hiểmđóng mức giá bảo hiểm. Quy định này không áp dụng so với bảo hiểm nhóm.

Điều38. Ko được yêu thương cầu fan thứ bố bồi hoàn

Trường hợp fan được bảo hiểm chết,bị thương tật hoặc đau gầy do hành vi trực tiếp hoặc con gián tiếp của tín đ