Làm ly tách doanh nghiệp

      11

*
Mục lục bài viết

**Hình thức tách bóc công ty:

(Luật công ty hiện hành quy định: công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển 1 phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một vài công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà ko chấm ngừng tồn tại của công ty bị tách).

Bạn đang xem: Làm ly tách doanh nghiệp

- Hội đồng thành viên, công ty sở hữu doanh nghiệp hoặc Đại hội đồng cổ đông của chúng ta bị bóc tách thông qua nghị quyết, quyết định bóc công ty theo chính sách của quy định Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty đề xuất gồm các nội dung đa phần sau:

Tên, showroom trụ sở chính của chúng ta bị tách; tên doanh nghiệp được tách sẽ thành lập; phương án thực hiện lao động; phương pháp thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nhiệm vụ được đưa từ công ty bị tách bóc sang công ty được tách; thời hạn thực hiện bóc công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách bóc công ty đề nghị được giữ hộ đến toàn bộ chủ nợ và thông báo cho NLĐ biết trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày ra ra quyết định hoặc trải qua nghị quyết.

Xem thêm:

- những thành viên, công ty sở hữu công ty hoặc cổ đông của người sử dụng được tách bóc thông qua Điều lệ, bầu hoặc ngã nhiệm quản trị Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Hội đồng quản lí trị, chủ tịch hoặc tổng giám đốc và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo nguyên lý của luật pháp này.

**Quyền với nghĩa vụ của bạn khi thực hiện chia, tách công ty

- công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương xứng với phần vốn góp, cổ phần và con số thành viên, cổ đông sụt giảm (nếu có); đồng thời đk doanh nghiệp so với các doanh nghiệp được tách.

- sau khoản thời gian đăng ký kết doanh nghiệp, doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được bóc phải thuộc liên đới chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ, những khoản nợ không thanh toán, HĐLĐ cùng nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và NLĐ của khách hàng bị tách có thỏa thuận hợp tác khác.

- các công ty được tách bóc đương nhiên kế thừa toàn cục quyền, nhiệm vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định bóc tách công ty.

Thùy Liên


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của cửa hàng chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người sử dụng còn vướng mắc, vui mắt gửi về email info

*
*
36,083


doanh nghiệp, pháp luật doanh nghiệp 2014, công cụ doanh nghiệp, chế độ Doanh nghiệp, khí cụ Doanh nghiệp 2020,