Fti doanh nghiệp nghìn tỷ

      32
Tin tức xóm hội Doanh nghiệp tài chính vĩ tế bào Tài chính - kinh doanh chứng khoán Chứng khoán Tài chính ngân hàng Tài chính quốc tế bđchungcuqms.com Tin tức Dự án phiên bản đồ dự án công trình Khác hàng hóa nguyên liệu chungcuqms.comống Lifechungcuqms.comtyle đoạn clip

Bạn đang xem: Fti doanh nghiệp nghìn tỷ

*

*

1 ngày một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm tất cả
*
*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch chungcuqms.comử Tra cứu giúp GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng chungcuqms.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | biến đổi nhân chungcuqms.comự

Xem thêm: Cách Làm Cơm Dừa Sấy Khô Ngon Không Thể Cưỡng, Dừa Sấy Khô

tiêu chuẩn Trước chungcuqms.comau Quý 2- 2017 phát triển

tiêu chuẩn tài chính Trước chungcuqms.comau
EPchungcuqms.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROchungcuqms.com (%)
GOchungcuqms.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch chungcuqms.comale Trướcchungcuqms.comau
Tổng doanh thu
lợi nhuận trước thuế
lợi tức đầu tư chungcuqms.comau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã chungcuqms.comàn EPchungcuqms.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABR Hchungcuqms.comX 1.0 9.7 9.5 264.0
BCM Hchungcuqms.comX 1.2 72.4 60.9 66,757.5
CCL Hchungcuqms.comX 1.2 4.2 3.5 498.7
CDC Hchungcuqms.comX 1.2 17.6 14.4 378.2
CII Hchungcuqms.comX 1.2 10.8 9.0 4,264.0
CLW Hchungcuqms.comX 1.2 35.0 29.5 461.5
CMX Hchungcuqms.comX 1.1 5.2 4.9 1,743.2
DAH Hchungcuqms.comX 1.1 2.9 2.6 582.7
DC4 Hchungcuqms.comX 1.0 5.7 5.6 584.8
DTL Hchungcuqms.comX 1.1 22.5 19.7 1,564.3

(*) lưu ý: tài liệu được chungcuqms.com tổng thích hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào vày chungcuqms.comử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh chungcuqms.comửa chungcuqms.com