Skip to content

Doanh Nghiệp Trả Nợ Chậm Thanh Toán, Doanh Nghiệp Đang Khó Thu Hồi Nợ Của Nhau

Việc hoãn trả nợ tạm thời không được cấp tự động. Để yêu cầu được hoãn trả nợ tạm thời khoản vay thế chấp, quý vị cần liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của mình. Sử dụng thông tin này để giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đó.

Đang xem: Doanh nghiệp trả nợ chậm

5 bước để xin hoãn trả nợ tạm thời khoản vay thế chấp do coronavirus

Nếu đại dịch coronavirus khiến quý vị gặp khó khăn khi trả khoản vay thế chấp, hãy liên lạc ngay với nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp của quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện được hoãn trả nợ tạm thời, giúp tạm dừng hoặc giảm khoản vay thế chấp hàng tháng của quý vị.

*

00:00
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính và cần hoãn trả nợ tạm thời, quý vị nên nộp yêu cầu ngay lập tức.

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp của quý vị

Nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp là công ty mà hàng tháng, quý vị gửi các khoản vay thế chấp của mình. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ theo số trên bảng sao kê của quý vị hoặc kiểm tra trang web của họ. Hoặc, nếu quý vị đã trễ hạn trả và nhà cung cấp dịch vụ sẽ gọi cho quý vị — hãy nhấc máy.

Yêu cầu hoãn trả nợ tạm thời

Nói với nhà cung cấp dịch vụ rằng quý vị không thể trả khoản góp hàng tháng do COVID-19 và yêu cầu họ giúp đỡ để tránh bị tịch thu nhà (tài sản).

Nếu khoản vay của quý vị được đảm bảo bởi HUD/FHA, VA, USDA, Fannie Mae hoặc Freddie Mac, quý vị chỉ cần giải thích rằng quý vị gặp khó khăn tài chính do COVID, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đại dịch. Ngay cả đối với những khoản vay không được đảm bảo bởi Fannie Mae, Freddie Mac hoặc chính phủ liên bang, các nhà cung cấp dịch vụ thế chấp thường được yêu cầu thảo luận về các lựa chọn hỗ trợ trả góp với quý vị.

Xem thêm:

Đặt những câu hỏi này

Những câu hỏi này sẽ giúp đảm bảo rằng quý vị nhận được tất cả thông tin cần thiết về việc viện trợ khoản vay thế chấp do quý vị yêu cầu. Kiểm tra trang web của nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý vị gọi điện để xem họ có thông tin bổ sung không, hoặc nếu quý vị có thể nộp đơn xin hoãn trả nợ tạm thời trực tuyến. Chuẩn bị sẵn số tài khoản của quý vị.

Những tùy chọn nào có sẵn để giúp tạm thời giảm hoặc tạm dừng các khoản tiền góp của tôi?Tôi có được xin hoãn trả nợ tạm thời, điều chỉnh khoản vay, hoặc các loại viện trợ khoản vay thế chấp khác không?Khi nào quý vị sẽ miễn các khoản phí trả chậm trên tài khoản vay thế chấp của tôi?Tôi nên làm gì khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời của mình kết thúc? Khi nào thì tôi nên liên lạc hoặc chờ nhận được tin tức từ nhà cung cấp dịch vụ của mình trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời của tôi kết thúc?Các phương án chi trả của tôi là gì sau khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc?Nếu khoản vay của quý vị không được liên bang đảm bảo hoặc bảo hiểm, hoặc không được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac, hãy hỏi: Những hạn chế và yêu cầu nào sẽ áp dụng khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc?Quý vị có tính lãi cho các khoản vay thế chấp chưa trả của tôi trong suốt thời gian hoãn trả nợ tạm thời không?Tôi có quyền gì nếu quý vị không cho tôi hoãn trả nợ tạm thời, và tôi không đồng ý với quyết định của quý vị?

Làm theo các bước này sau khi quý vị bắt đầu hoãn trả nợ tạm thời

Trong khi khoản vay của quý vị đang được hoãn trả nợ tạm thời, điều quan trọng là phải theo dõi khoản vay của quý vị và sẵn sàng hành động khi sắp hết thời gian hoãn trả nợ tạm thời. Lời khuyên này áp dụng cho cả việc hoãn trả nợ tạm thời do COVID và các khoản viện trợ thế chấp khác mà quý vị có thể được nhận.

Chú ý đến bảng sao kê thế chấp hàng tháng của quý vị. Tiếp tục theo dõi bảng sao kê thế chấp hàng tháng của quý vị để đảm bảo rằng quý vị không thấy bất kỳ sai sót nào.

Xem thêm:

Nhận thêm thông tin về cách bảo vệ tín dụng của quý vị trong đại dịch coronavirus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *