Doanh nghiệp tn thế tân

      7

Số công ty 154 - Tổ dân phố số 1 - Phường thanh thản - tp Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Hải An

0230.38258280230.3736739

Doanh nghiệp tư nhân thành lập và thương mại Hiệp Hưng

Số bên 638, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, thành phố Điện biên Phủ, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn

0230.3826231

0988888368

Doanh nghiệp TN dịch vụ thương mại Huy Toan Điện Biên

Số công ty 890, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Hữu Huy

0230.3830798

0913253133

Doanh nghiệp Xây dựng tứ nhân Vũ Hòa

Số đơn vị 220, Tổ dân phố 29, Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Vũ Hoà

0230.3827980

0230.3824443

Doanh nghiệp tứ nhân kiến thiết và thương mại dịch vụ Sơn Trà

Số đơn vị 18 - phiên bản Him Lam 1 - Phường Him Lam - thành phố Điện Biên tủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Dương khỏe khoắn Hào

0230.3811888

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Hoà

Số bên 06 - Tổ dân phố 6 - Phường phái nam Thanh - thành phố Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên

Đàm Xuân Hoà

0230.3924275

0913010552

Doanh nghiệp tứ nhân Phương nam Điện Biên Phủ

Số nhà 709 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Hổ

0230.3824377

0230.3828959

Doanh nghiệp bốn nhân Chí Hà

Số công ty 853, Tổ dân phố 20, Phường Mường Thanh, TPĐBP, tỉnh giấc Điện Biên

Phạm Ngọc Hà

0230.3825122

Doanh nghiệp tứ nhân Nguyễn Hiệu

Đội 4A - buôn bản Thanh Xương - thị trấn Điện Biên - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Hiệu

0230.3953612

Doanh nghiệp bốn nhân kiến thiết số 11

Số nhà 03 - Tổ dân phố 2 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên đậy - tỉnh giấc Điện Biên

Đinh Văn Tẹo

0230.3830045

0903288379

Doanh nghiệp tư nhân tạo ra Vinh quang quẻ Điện Biên

Số công ty 15 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Mai Trọng Quang

023.3826458

0903453569

Doanh nghiệp tứ nhân Hoàng Hà

Số công ty 73, Tổ dân phố 13, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trần Văn Hà

0230.3830369

0903268673

Doanh nghiệp xây dựng tứ nhân số 17

Số bên 15, Tổ dân phố 5, Phường nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Hùng

0230.3925218

Xí nghiệp xây dựng tứ nhân Quốc Tuấn

Số đơn vị 33, Tổ dân phố 1, Phường nam Thanh, TPĐBP, thức giấc Điện Biên

Nguyễn Trung Tuấn

 

Doanh nghiệp bốn nhân Việt Cường

Số đơn vị 27 - Tổ dân phố 11 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên bao phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Đức Nhuận

0230.3824978

0912251693

Doanh nghiệp tứ nhân ngôi trường An

Số nhà 18, Tổ dân phố 8, Phường NamThanh, thành phố Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên

Vũ Thị Minh Nhật

0230.3925198

0912079868

Doanh nghiệp tứ nhân Thanh Thành

Số bên 566, Tổ dìm phố 1, Phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Thu Huyền

0230.3824495

0912027136

Xí nghiệp bốn nhân sản xuất số 20

Số bên 35 - Tổ dân phố 10 - Phường nam Thanh - thành phố Điện Biên lấp - thức giấc Điện Biên

Ngô học Thức

0912643798

Doanh nghiệp Xây dựng bốn nhân Ngọc Tiến

Khối 6 - thị xã Mường Chà, thị xã Mường Chà - tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Ngọc Tiến

0230.3842368

Doanh nghiệp tư nhân Vinh Hồ

Tiểu quần thể Thành công, thị trấn Tủa Chùa, thị trấn Tủa Chùa, thức giấc Điện Biên

Vũ Văn Hồ

0230.3845320

Doanh nghiệp bốn nhân xây dựng và thương mại dịch vụ số 3

Số nhà 27 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Xuân Phi

0982508556

0985279465

Doanh nghiệp tứ nhân xây đắp Hưng Phú

Số đơn vị 124, Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Xuân Thắng

0230.3829227

0230.3503569

Doanh nghiệp tư nhân phát hành số II

Số bên 334, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Đỗ Trí Tuệ

0973966999

Doanh nghiệp bốn nhân Xây dựng tiên phong hàng đầu tỉnh Điện Biên

Số bên 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên, Việt Nam

Lê Thanh Thản

0230.3810043

0230.3810712

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hà Thành

Số nhà 35, khu phố Thắng lợi, thị xã Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh giấc Điện Biên

Đỗ Văn Hiến

0230.3845276

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Tân Trai

Số đơn vị 90, Tổ dân phố 7, Phường Thanh Bình, tp Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Trần Trai

0912131358

Doanh nghiệp tư nhân desgin Thành Đạt tỉnh Điện Biên

Số bên 01, ngõ 241 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng vớ Đạt

0230.3833727

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Minh Đông

Số đơn vị 34A tiểu khu thống nhất, thị trấn Tủa Chùa, thị xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Phạm Minh Đông

0230.3845228

0913540816

Doanh nghiệp bốn nhân tạo Thái Tuấn

Số bên 160, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên

Định Thị Lan Vinh

0230.3505179

Doanh nghiệp tư nhân xây đắp Quang Hà

Số công ty 657 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên phủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Từ quang quẻ Hà

0230.3825996

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Tuấn Thành

Số nhà 159A - Tổ dân phố 9 - Phường tân Thanh - thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

Phạm Ngọc Thạch

0230.3824170

0913542623

Doanh nghiệp bốn nhân xây dừng số 5 thức giấc Điện Biên

Số bên 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Đặng Văn Khanh

0230.3825517

Doanh nghiệp XD tư nhân Tiến Đạt

Số công ty 35, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trần khắc Đạt

0230.3826178

Doanh nghiệp bốn nhân tạo Hồng Hà

Khu phố Thống Nhất, thị xã Tủa Chùa, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Nguyệt

0230.3845243

01257504770

Doanh nghiệp TN dịch vụ thương mại xây dựng Thịnh Vượng

Số bên 62 - Tổ dân phố 11 - Phường phái nam Thanh - thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức vượng

0230.3829240

0230.3924982

0989192026

Doanh nghiệp tứ nhân xây đắp Số 12 Điện Biên

Số nhà 79 - Tổ dân phố 3 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên tủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Đào lý Ngư

0230.3825126

Doanh nghiệp TN Đầu bốn và dịch vụ thương mại 1/4 tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Phạ - Phường Him Lam - tp Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Dũng

0230.2241444

0903282865

Doanh nghiệp bốn nhân hương Lan tỉnh Điện Biên

Số đơn vị 607, Tổ dân phố 10, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Vũ Thị Lan

0230.3828892

Doanh nghiệp bốn nhân xây dựng Thanh Bình

Tổ 5 - Phường mãng cầu Lay - Thị làng mạc Mường Lay - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Trần Trung Thắng

0230.3852665

0912524141

Doanh nghiệp tứ nhân tạo ra Đoàn Lân

Số bên 69, Khối Tân Giang, thị xã Tuần Giáo, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh giấc Điện Biên

Đoàn Văn Lân

0230.3862774

Doanh nghiệp tư nhân xây cất Duy Hồng

Đội 7 - làng mạc Mường Báng - huyện Tủa miếu - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đỗ Nghị

0230.3845123

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Số 26

Số công ty 93 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Nghiêm

0230.3826946

0913536871

Doanh nghiệp bốn nhân tạo và thương mại dịch vụ Phúc Lợi thức giấc Điện Biên

Số bên 28, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Đình Phúc

0230.3827463

01695886888

Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 19

Số nhà 63A - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - TPĐBP - thức giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Thắng

0912327085

Doanh nghiệp tứ nhân trung kiên Điện Biên

Bản Đệ Tinh 2 - thôn Phìn hồ nước - huyện Nậm Pồ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Trung Kiên

0230.3500500

01259500500

Doanh nghiệp tư nhân desgin Thành Trung

Số công ty 139 , Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Dương Văn Thực

0230.3827159

Doanh nghiệp bốn nhân xuất bản Số 15

Số bên 114, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Hùng Vương

0230.3824330

0230.3827779

Doanh nghiệp tư nhân gây ra Hùng Minh

Số đơn vị 116 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên lấp - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hùng

0230.3830837

0912643793

Doanh nghiệp tứ nhân Hoa cha - thức giấc Điện Biên

Số đơn vị 12 - Tổ dân phố 01 - Phường phái nam Thanh - tp Điện Biên phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Chí Ba

0230.3833338

Doanh nghiệp bốn nhân chế tạo Hà Sơn

Số bên 108 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Hà

0230.3829876

0913399852

Doanh nghiệp bốn nhân Việt Ánh

Số đơn vị 115B, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, tp Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Dương Văn Bắc

0230.2480588

0912288617

Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà

Số nhà 55, Tổ dân phố 13, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Thanh Hải

Doanh nghiệp Xây dựng tứ nhân Duy Hùng

Số bên 649 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - TP ĐBP - tỉnh Điện Biên

Nguyễn Duy Ba

0230.3810551

Doanh nghiệp bốn nhân Dũng Yến

Số đơn vị 439 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - thành phố Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên

Lê Chí Dũng

0230.3810799

0912560216

Doanh nghiệp tứ nhân Đức Đoàn

Số đơn vị 48, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, thức giấc Điện Biên

Vũ Thị Ngợi

0230.3826826

Doanh nghiệp tư nhân Số 31 Điện Biên

Số đơn vị 37 - Tổ dân phố số 3 - Phường phái mạnh Thanh - TP Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Trọng

0230.3925994

Fax 023925994

Doanh nghiệp tư nhân Long Hằng

Số nhà 23 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên bao phủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Phạm Thị Hằng

0230.3827563

0912488696

Doanh nghiệp TN Xây dựng thương mại Hải Hưng

Số đơn vị 1086, Tổ dân phố số 3 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên, Việt Nam

Tạ Văn Khiển

0230.3826258 0912785647

Doanh nghiệp bốn nhân T&V

Số nhà 272 - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - tp Điện Biên tủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Chử Long Biên

0230.3830888

Doanh nghiệp tư nhân Thái Hòa

Số nhà 869 - Tổ dân phố 23 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên lấp - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Hòa

0230.3832828

Doanh nghiệp bốn nhân nam giới Thành

Xã Mường Nhé - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Đát

0230.3740278

Doanh nghiệp sản xuất & thương mại dịch vụ tư nhân Duy Khánh

SN 15, Tổ dân phố số 10, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Phạm Thị Thìn

0230.3826889

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trung Hiếu

Số nhà 11, Tổ dân phố số 4, Phường Thanh Trường, tp Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Bùi khắc Hiên

0230.3827852

Doanh nghiệp tứ nhân Cường Tân

Khối Đồng trung tâm - thị xã Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Lê mạnh mẽ Cường

0230.3862686

Doanh nghiệp tứ nhân Hồng Phúc

Số bên 61 - Tổ dân phố 19 - Phường Mường Thanh - tp Điện biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Việt Châu

0230.3837999

0915131132

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim

Số nhà 29, Khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, thị xã Tuần Giáo, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Quốc Chí

0230.3862397

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Huy Hoàng

Số đơn vị 190 - Tổ dân phố 7 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên che - tỉnh Điện Biên

Hoàng Thị Hồng

0230.3824928

0945570089

Doanh nghiệp bốn nhân Phú Hưng

Vườn cây cảnh, quần thể Hầm Đờ Cát, Tổ dân phố 6 Phường Thanh ngôi trường - thành phố Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Văn Hà

0912310074

Doanh nghiệp bốn nhân Quyết Thắng

Số đơn vị 806 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên tủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Quyết

0230.3825620

Doanh nghiệp tứ nhân tạo ra Tiến Hùng

Số công ty 115 - Tổ dân phố 3 - Phường thanh bình - tp Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Phạm Văn Tuấn

0230.3735818

0914413045

Doanh nghiệp tứ nhân Anh Sơn

Số bên 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hà Xuân Bắc

01699432769

Doanh nghiệp tứ nhân kiến tạo Xuân Chính

Đội 7 - làng Thanh Xương - thị trấn Điện Biên - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Huệ

0230.22125870230.3953633"0912524008

Doanh nghiệp tứ nhân Đông Dương

Số công ty 223 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Cường

0230.3828343

Doanh nghiệp bốn nhân vận tải hành khách và hàng hóa Thành Chi

Số bên 16, Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh giấc Điện Biên

Phan Thành Chi

0230.38274380912394630

Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong

Bản Mường Nhé, buôn bản Mường Nhé, thị xã Mường Nhé, thức giấc Điện Biên, Việt Nam

Lê Văn Đại

Doanh nghiệp tứ nhân kiến tạo Minh Quý

Tổ dân phố 5 - thị trấn Mường Ảng - huyện Mường Ảng - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đình Nghiệp

0230 3865288

Doanh nghiệp bốn nhân Anh Linh

Số công ty 25 - Tổ dân phố 1 - Phường nam Thanh - thành phố Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Lê Xuân Năm

0230.3926289

Doanh nghiệp tư nhân xây đắp Tùng Lâm

Đội 6 - buôn bản Sam Mứn - thị trấn Điện Biên - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Bùi Thị Vân

0230 2241886

0977253888

Doanh nghiệp bốn nhân thương mại dịch vụ Ngọc Sơn

Số bên 42 - Tổ dân phố 3 - Phường nam giới Thanh - thành phố Điện Biên đậy - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Đặng Ngọc Sơn

0230.3926980

Doanh nghiệp tư nhân Đồng trọng tâm tỉnh Điện Biên

Số đơn vị 17 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên bao phủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Hậu

0983027379

Doanh nghiệp tứ nhân Hải Quỳnh

Số bên 204 - Tổ dân phố 14 - Phường nam Thanh - tp Điện Biên bao phủ - tỉnh giấc Điện Biên

Phan Như Hoa

02303926263

0912575447

Doanh nghiệp tứ nhân Anh Tú

Số nhà 83, Tổ dân phố 01, Phường nam giới Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nguyễn quang quẻ Hưng

02303925085

0912748229

Doanh nghiệp bốn nhân chế tạo Tân cương cứng Điện Biên

Số bên 39 - Tổ dân phố 8 - Phường Noong Bua - tp Điện Biên lấp - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Công Chính

Doanh nghiệp tứ nhân Phương Uyên Điện Biên

Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Vũ Văn Hùng

0230.3735445

0915309469

Doanh nghiệp bốn nhân Hà Thảo

Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh giấc Điện Biên, Việt Nam

Đinh to gan Hà

0230865182

0944027029

0983027666

Doanh nghiệp tứ nhân Phú Tiến Mạnh

Tổ dân phố 6, Phường Noong Bua, TPĐBP, tỉnh giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Mạnh

02302290779

0982003209

Doanh nghiệp xây dựng bốn nhân Tuấn Đạt

Xã Mường Nhé, thị xã Mường Nhé, thức giấc Điện Biên

Nguyễn Văn Tiếp

0230.3740304

Doanh nghiệp tư nhân tạo ra - thương mại dịch vụ An Phú

Số đơn vị 52, Tổ dân phố 4, Phường Thanh trường , thành phố Điện Biên bao phủ - tỉnh Điện Biên

Lê Thị Tâm

0230.3824757

Doanh nghiệp tư nhân tạo ra Hoàng Bắc Điện Biên

Tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Hoàng Văn Biển

0230.3845928

0948543989

Doanh nghiệp thương mại tư nhân Đại Dương

Số bên 40 - Khối hiện đại - thị trấn Tuần Giáo - thị trấn Tuần Giáo - tỉnh giấc Điện Biên

Lê Thành Dương

0230.3862550

0912631006

Doanh nghiệp tứ nhân Minh Quân

Xã Mường Toong - thị trấn Mường Nhé - tỉnh Điện Biên

Lại Huy Thảo

0989897587

Doanh nghiệp Xây dựng bốn nhân Trưởng Thành

Bản Nà Ín - buôn bản Chà Nưa - thị xã Nậm Pồ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Thùng Thị Quyền

0972287244

Doanh nghiệp Xây dựng bốn nhân Hồng Anh

Số đơn vị 743 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên phủ - tỉnh giấc Điện Biên

Vũ Thị Hồng

0230.3825602

Doanh nghiệp tứ nhân xây đắp Anh Trung tỉnh Điện Biên

Đội 9 - xã Thanh Xương - huyện Điện Biên - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Thanh Trung

0912322922

Doanh nghiệp TN tạo ra và thương mại dịch vụ Thái Kiên Điện Biên

Bản Tân Lập - thôn Quài Tở - thị trấn Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

Mai Nhị Độ

0230.3860620

0945462068

Doanh nghiệp TN thành lập và thương mại dịch vụ Bạo Linh

Số đơn vị 389 - Tổ dân phố 25 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên đậy - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Bạo

0230 3833483

Doanh nghiệp tứ nhân Việt Hà

Số bên 169 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên

Lê Trung Hào

0230.3824816

0913010517

Doanh nghiệp bốn nhân xuất bản Nam Đạt tỉnh Điện Biên

Số bên 217 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Nguyệt

0230.3828211

0915357036

Doanh nghiệp dịch vụ thương mại tư nhân độc nhất vô nhị Trụ

Tổ dân phố 11 - Phường Thanh ngôi trường - tp Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hữu Luận

0230.3737378

01659186999

Doanh nghiệp bốn nhân xây cất Đức Thành Điện Biên

Số đơn vị 43 - Tổ dân phố 16 - Phường Him Lam - tp Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Đức

0230.3810609

0913322209

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh

Khối 8 - thị trấn Mường Ảng - huyện Mường Ảng - thức giấc Điện Biên

Nguyễn vậy Hoan

0230.3865133

0914893162

Doanh nghiệp tư nhân Trưởng Anh

Bản Lé - làng Thanh Luông - huyện Điện Biên - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Lò Văn Trưởng

0230.3829795

0915350128

Doanh nghiệp tư nhân sơn Nhị thức giấc Điện Biên

Bản Mường Nhé - xóm Mường Nhé - thị trấn Mường Nhé - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Chu Văn Sơn

0230.3507243

0916587896

Doanh nghiệp bốn nhân sản xuất Minh Hòa thức giấc Điện Biên

Số đơn vị 145 - Tổ dân phố 01 - Phường thanh bình -Thành phố Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Trần quang quẻ Khánh

0230.3736878

0916811569

0983145666

Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Thảo

Số bên 09 - Tổ dân phố 26 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên đậy - tỉnh giấc Điện Biên

Đỗ quang quẻ Tám

0230.3826492

Doanh nghiệp tứ nhân thi công và dịch vụ thương mại Ngọc Anh

Số đơn vị 135 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên bao phủ - thức giấc Điện Biên

Hà Huy Ánh

0230.3811868

0915182196

Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thương mại tư nhân Hảo Duyên

Bản Minh win - xã Quài Nưa - thị xã Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

Lê Thị Duyên

0230.3860407

0978764268

Doanh nghiệp tứ nhân sản xuất và thương mại dịch vụ Khánh Huyền

Khối 7 - thị trấn Mường Ảng - huyện Mường Ảng - thức giấc Điện Biên

Phạm Văn Khánh

0230.3865345

Doanh nghiệp tứ nhân support và xuất bản Xuân Phong

Số bên 146 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên tủ - tỉnh giấc Điện Biên

Mai Như Ý

0230.3827136

Doanh nghiệp tứ nhân Đại An

Tổ dân phố 8 - thị trấn Mường Ảng - thị xã Mường Ảng - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tứ

0230.3865438

0975528053

Doanh nghiệp tứ nhân Đại Thành

Số nhà 02 - Tổ dân phố 13 - Phường thanh bình - thành phố Điện Biên tủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Trần Ngọc Báu

0230.3735278

0912793169

Doanh nghiệp bốn nhân Trung Anh Điện Biên Phủ

Số bên 31C - Tổ dân phố 5 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên che - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Điều

0230.3829720

0915587468

Doanh nghiệp bốn nhân xây đắp và thương mại Hoàng Giang thức giấc Điện Biên

Khối 4 - thị trấn Mường Chà - huyện Mường Chà - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Vũ Văn Khương

0230.3842762

0986939458

Doanh nghiệp tứ nhân An Tiến tỉnh giấc Điện Biên

Số đơn vị 532 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Văn An

01679196667

0230.3811386

Doanh nghiệp bốn nhân quang đãng Mười thức giấc Điện Biên

Khối 1 - thị xã Mường Ảng - thị trấn Mường Ảng - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Trần Dạ Quang

01666457894

0230.3865478

Doanh nghiệp TN desgin và thương mại dịch vụ Gia Khánh thức giấc Điện Biên

Số nhà 70 - Tổ dân phố 32 - Phường Mường Thanh - tp Điện biên lấp - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Trung Kiên

0230.3824108

0948979406

Doanh nghiệp TN sản xuất và thương mại Thuận Tiến thức giấc Điện Biên

Số nhà 226 B - Tổ dân phố 9 - Phường Him Lam - thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Văn Thuận

0230.3812367

Doanh nghiệp bốn nhân Tú Linh thức giấc Điện Biên

Tổ dân phố 10 - thị trấn Mường Ảng - thị xã Mường Ảng - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân

0230.3866668

01683628092

0912826989

Doanh nghiệp bốn nhân Đông sơn tỉnh Điện Biên

Bản Him Lam 1- Phường Him Lam - tp Điện Biên lấp - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Đông

0230.3833889

Doanh nghiệp TN thương mại dịch vụ và vận tải Thúy Thoại Điện Biên

Số công ty 26 - Tổ dân phố 11 - Phường thanh thản - tp Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên

Đỗ Văn Thoại

0230.3737566

Doanh nghiệp tứ nhân Tuấn Anh Mường Ảng

Tổ dân phố 8 - thị trấn Mường Ảng - thị trấn Mường Ảng - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

0230.3865298

01673266745

Doanh nghiệp tứ nhân Phú Vui Quảng Lâm

Bản Trạm Púng - buôn bản Quảng Lâm - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Xuân Phú

01699993339

Doanh nghiệp TN vàng tệ bạc Nam Yến tỉnh giấc Điện Biên

Số nhà 18 - Khối tiến bộ - thị trấn Tuần Giáo - thị xã Tuần Giáo - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Tạ Văn Nam

0912145008

Doanh nghiệp bốn nhân tâm Anh Điện Biên

Số bên 321 - Tổ dân phố 23 - Phường Tân Thanh - tp Biên phủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Phạm Công Tân

0230.3827060

Doanh nghiệp bốn Phú Tuấn tỉnh Điện Biên

Bản hồ nước Chim II - xã Ma Thì hồ - thị xã Mường Chà - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Ngọc Tuấn

01692231159

Doanh nghiệp bốn nhân tạo Đức Khải Tuần Giáo

Khối Đồng tâm - thị xã Tuần Giáo - thị trấn Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đoàn Văn Định

0230.3862237

Doanh nghiệp tư nhân Suối Voi Mường Nhé

Bản Suối Voi - thôn Leng Su Sìn - thị xã Mường Nhé - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Văn Nổi

0949460684

Doanh nghiệp bốn nhân vận tải đường bộ Thiện Thanh Điện Biên

Số nhà 154 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Cao Đức Thiện

0230.3925078

01665577888

Doanh nghiệp tứ nhân thương mại và tạo ra Tình Lanh Điện Biên

Số công ty 61 - Khối Tân Thủy - thị xã Tuần Giáo - thị xã Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Thị Lanh

0919353116

Doanh nghiệp tứ nhân thương mại và dịch vụ thương mại Huy Hải Điện Biên

Khu chợ phiên bản Phủ - Đội 24 - buôn bản Noong Hẹt - huyện Điện Biên - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyến

0230.3821257

0915325156

Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nga Điện Biên

Số công ty 70B - Tổ dân phố 3 - Phường phái mạnh Thanh - tp Điện Biên che - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Lê Anh Thủy

0988982244

Doanh nghiệp tư nhân Đức Phú Điện Biên

Số nhà 77 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Trần văn Đức

Doanh nghiệp tứ nhân Sản xuất lắp đặt và dịch vụ thương mại Phát Đạt Điện Biên

Số bên 39 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên đậy - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn văn Đạt

0976808586

Doanh nghiệp tứ nhân thương mại Thịnh Thúy

Số nhà 127 - Khối ngôi trường Xuân - thị xã Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy

0974418971

Doanh nghiệp bốn nhân dịch vụ thương mại & xây đắp Việt trung khu Điện Biên

Số bên 60, Quốc lộ 6 - Khối Tân Thủy - thị xã Tuần Giáo - thị trấn Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Thị Thanh Tâm

0915067550

01655655078

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại và thương mại dịch vụ Tuấn Đích

Số nhà 21 - Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên phủ - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Tuấn Đích

0948543267

Doanh nghiệp bốn nhân 28-6 tỉnh Điện Biên

Số công ty 120A - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - tp Điện Biên che - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn dạn dĩ Hùng

0912793180

0913146127

Doanh nghiệp tư nhân thương mại & dịch vụ Hoàng Nguyên thức giấc Điện Biên

Số công ty 68 - Tổ dân phố 1 - Phường phái nam Thanh - tp Điện Biên bao phủ - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Công Bình

0942718131

Doanh nghiệp tư nhân Hưng So

Trung chổ chính giữa Suối Lư - xóm Phì Nhừ - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm quang quẻ Hưng

0913478869

Doanh nghiệp tứ nhân trằn Hà Điện Biên

Đội 24 - buôn bản Noong Hẹt - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Quốc Trải

0974797399

Doanh nghiệp TN thương mại Hiệu quẹt Điện Biên

Số đơn vị 287 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hữu Hiệu

0975536888

Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên

Số bên 130 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - tp Điện Biên đậy - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Ý

0915137706

Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ và tạo Hải Hường Tuần Giáo

Bản trặc - xóm Quài Cang - thị xã Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lò Minh Hải

01200099399

Doanh nghiệp tứ nhân gây ra Long Lâm Điện Biên

Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - thành phố Điện Biên che - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Đặng Thị Thu Hằng

0947191984

Doanh nghiệp tứ nhân sản xuất Đoàn An Tuần Giáo

Số nhà 69B - Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo - thị trấn Tuần Giáo - thức giấc Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn ngôi trường Giang

0987219689

Doanh nghiệp bốn nhân vận tải Đức Thịnh tỉnh Điện Biên

Số bên 334A - Tổ dân phố 7 - Phường Him Lam - tp Điện Biên tủ - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đào to gan Cường

0964510202

0230.3505050

Doanh nghiệp bốn nhân bình minh sáng Điện Biên

Số công ty 66 - Tổ dân phố 6 - Phường Him Lam - tp Điện Biên lấp - tỉnh giấc Điện Biên - Việt Nam

Nông Văn Bình

0912382752

Doanh nghiệp TN kiến thiết và thương mại dịch vụ Thái Anh Điện Biên

Bản Tân Lập - buôn bản Quài Tở - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Mai An Ninh

Doanh nghiệp tứ nhân thành lập 686 tỉnh giấc Điện Biên

Tầng 2 - Số nhà 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên che - thức giấc Điện Biên - Việt Nam