Doanh nghiệp siêu nhỏ tt132

      3

Thêm Thông tứ hướng dẫn cơ chế kế toán doanh nghiệp

Vừa qua, cỗ Tài chính phát hành Thông tứ 132/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó:


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 132/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN mang lại DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Căn cứ cách thức Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa số04/2017/QH14 ngày 12 mon 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30tháng 12 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều của biện pháp kế toán;

Căn cứ vào Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11tháng 3 năm 2018 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của nguyên lý hỗ trợdoanh nghiệp bé dại và vừa;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng viên quản lý, giámsát kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hành Thông tưhướng dẫn chính sách kế toán cho khách hàng siêu nhỏ.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp siêu nhỏ tt132

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tứ này hướng dẫn bài toán ghi sổ kế toán,lập với trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Câu hỏi xác địnhnghĩa vụ thuế của công ty đối với ngân sách chi tiêu Nhà nước được triển khai theoquy định của quy định về thuế.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Đối tượng vận dụng Thông tứ này là cácdoanh nghiệp rất nhỏ, bao hàm các công ty lớn siêu nhỏ dại nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp (thuế TNDN) theo cách thức tính trên thu nhập tính thuế vàphương pháp theo xác suất % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ.

2. Tiêu chí khẳng định doanh nghiệp khôn cùng nhỏthực hiện chính sách kế toán theo Thông tư này được tiến hành theo biện pháp củapháp luật về thuế.

Điều 3. Áp dụng chếđộ kế toán

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN theophương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế áp dụng chính sách kế toán theo quy địnhtại Chương II Thông tư này.

2. Doanh nghiệp lớn siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN tínhtheo tỷ lệ % trên lợi nhuận bán hànghóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toántheo dụng cụ tại Chương III Thông tứ này hoặc rất có thể lựa chọn áp dụng chế độkế toán theo dụng cụ tại Chương II Thông tư này.

4. Công ty lớn siêu bé dại phải vận dụng chế độkế toán đồng hóa trong một năm tài chính. Việc đổi khác chế độ kế toán áp dụngchỉ được tiến hành tại thời điểm đầu năm mới tài chủ yếu kế tiếp.

Điều 4. Chứng từ kếtoán

1. Nội dung chứng từ kế toán, vấn đề lập cùng kýchứng từ kế toán của chúng ta siêu nhỏ tuổi thực hiện tại theo nguyên lý tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 công cụ kế toán và lý giải cụthể trên Thông tư này.

2. Nội dung, vẻ ngoài hóa đơn, trình tự lập,quản lý và thực hiện hoá đối kháng (kể cả hóa 1-1 điện tử) thực hiện theo quy định củapháp phương pháp về thuế.

3. Doanh nghiệp siêu nhỏ được từ bỏ xây dựngbiểu mẫu triệu chứng từ kế toán phù hợp với sệt điểm chuyển động kinh doanh của mình,đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, điều hành và kiểm soát (trừ hóa đơn bán sản phẩm hóa,dịch vụ). Ngôi trường hợp công ty siêu nhỏ không tự xây đắp được biểu mẫuchứng tự kế toán cho riêng đơn vị thì hoàn toàn có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháplập hội chứng từ kế toán chỉ dẫn tại Phụ lục 1 Thông tứ này.

Điều 5. Sổ kế toán

1. Ngôn từ sổ kế toán, hệ thống sổ kế toán,việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ, lưu trữ sổ kế toán và sửa chữa sổ kế toán tài chính tạidoanh nghiệp siêu nhỏ tuổi được triển khai theo nguyên lý tại Điều 24, Điều25, Điều 26, 27 lao lý kế toán và hướng dẫn cụ thể tại Thông tứ này.

2. Doanh nghiệp lớn siêu nhỏ dại được từ bỏ xây dựngbiểu mẫu mã sổ kế toán phù hợp với đặc điểm chuyển động kinh doanh của mình, đảm bảorõ ràng, minh bạch, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát. Trường hợp công ty siêu nhỏkhông tự xây dựng được biểu chủng loại sổ kế toán cho riêng đơn vị mình thì được ápdụng biểu mẫu mã và cách thức ghi chép sổ kế toán giải đáp tại Thông tư này.

Điều 6. Đơn vị tiềntệ áp dụng trong kế toán

Điều 7. Luật pháp vềlưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán

1. Chứng từ kế toán, sổ kế toán và các tàiliệu kế toán tài chính khác cần lưu giữ tại doanh nghiệp lớn để giao hàng cho ghi chép hàngngày; khẳng định nghĩa vụ thuế của khách hàng siêu nhỏ dại với chi tiêu nhà nướcvà công tác kiểm tra, điều hành và kiểm soát của chủ mua doanh nghiệp, của cơ sở thuếhoặc những cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền.

3. Doanh nghiệp lớn siêu nhỏ dại được tàng trữ chứngtừ kế toán, sổ kế toán và các tài liệu kế toán tài chính khác trên phương tiện điện tửtheo quy định của chế độ kế toán.

Điều 8. Tổ chức bộmáy kế toán tài chính và người làm kế toán

1. Những doanh nghiệp siêu nhỏ dại được bố trí phụtrách kế toán cơ mà không yêu cầu phải sắp xếp kế toán trưởng. Các doanh nghiệpsiêu nhỏ dại nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ có thểtự tổ chức tiến hành công tác kế toán theo giải pháp tại Chương III Thông tưnày.

3. Những doanh nghiệp siêu nhỏ dại được ký hợp đồngvới 1-1 vị kinh doanh dịch vụ kế toán lúc thuê dịch vụ làm cho kế toán hoặc dịch vụlàm kế toán trưởng theo hiện tượng của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiệnkinh doanh thương mại dịch vụ kế toán được chào làng và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tinđiện tử của cục Tài chính.

Chương II

KẾ TOÁNTẠI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ NỘP THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRÊN THU NHẬPTÍNH THUẾ

MỤC 1. CHỨNG TỪ KẾTOÁN

Điều 9. Triệu chứng từ kếtoán

1. Doanh nghiệp lớn siêu nhỏ tuổi nộp thuế TNDN theophương pháp tính trên các khoản thu nhập tính thuế áp dụng các chứng từ kế toán tài chính theo danhmục sau đây:

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

I

Các bệnh từ phương tiện tại Thông tứ này

1

Phiếu thu tiền mặt

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi tiền mặt

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 01-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 02-VT

5

Biên bản giao nhận gia tài cố định

Mẫu số 01-TSCĐ

6

Bảng giao dịch tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Mẫu số 01-LĐTL

II

Các hội chứng từ chế độ theo quy định khác

1

Hóa đối kháng GTGT hoặc hóa đối chọi bán hàng

2

Giấy nộp thuế vào NSNN

3

Giấy báo Nợ của ngân hàng

2. Biểu mẫu bệnh từ kế toán, ngôn từ vàphương pháp lập các chứng từ kế toán tại khoản 1 Điều này được lí giải tạiPhụ lục 1 "Biểu chủng loại và phương thức lập bệnh từ kế toán" phát hành kèmtheo Thông bốn này.

MỤC 2. TÀI KHOẢN KẾTOÁN

Điều 10. Thông tin tài khoản kếtoán

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theophương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế vận dụng danh mục thông tin tài khoản kế toán,nội dung, kết cấu, lý lẽ kế toán, cách thức hạch toán kế toán một sốnghiệp vụ tài chính chủ yếu hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Hệ thống thông tin tài khoản kế toán”ban hành tất nhiên Thông tứ này nhằm ghi chép, bội nghịch ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phátsinh theo từng nội dung kinh tế.

MỤC 3. SỔ KẾ TOÁN

Điều 11. Sổ kế toán

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theophương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế áp dụng những sổ kế toán theo danh mụcsau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

I

Sổ kế toán tổng hợp

1

Sổ Nhật ký sổ cái

Mẫu số S01- DNSN

II

Sổ kế toán chi tiết

1

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

Mẫu số S02-DNSN

2

Sổ gia sản cố định

Mẫu số S03-DNSN

3

Sổ cụ thể thanh toán với người mua, tín đồ bán

Mẫu số S04-DNSN

4

Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ buộc phải trả

Mẫu số S05-DNSN

5

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (áp dụng cho khách hàng siêu nhỏ tuổi nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thuế)

Mẫu số S06a-DNSN

6

Sổ cụ thể doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ dại nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp)

Mẫu số S06b-DNSN

7

Sổ chi tiêu sản xuất, tởm doanh

Mẫu số S07-DNSN

8

Sổ theo dõi và quan sát thuế GTGT được khấu trừ

Mẫu số S08-DNSN

9

Sổ cụ thể thuế GTGT đầu ra

Mẫu số S09-DNSN

10

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S10-DNSN

2. Biểu mẫu sổ kế toán, văn bản và phươngpháp ghi sổ kế toán tại khoản 1 Điều này được giải đáp tại Phụ lục 3"Biểu mẫu sổ kế toán tài chính và phương thức ghi sổ kế toán" phát hành kèm theoThông bốn này.

MỤC 4. BÁO CÁO TÀICHÍNH

Điều 12. Mục tiêu củabáo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chủ yếu dùng để hỗ trợ thôngtin về tình trạng tài chính, tình hình kinh doanh của bạn siêu nhỏ, đápứng yêu thương cầu làm chủ của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

2. Báo cáo tài chính hỗ trợ những thông tincủa công ty siêu nhỏ về những nội dung sau:

- tình hình Tài sản;

- Nợ yêu cầu trả;

- Vốn công ty sở hữu;

- các khoản doanh thu và thu nhập;

- những khoản đưa ra phí;

- Lãi, lỗ cùng phân chia công dụng kinh doanh.

Điều 13. Khối hệ thống báocáo tài chính

1. Sản phẩm năm, các doanh nghiệp siêu nhỏ nộpthuế TNDN theo cách thức theo các khoản thu nhập tính thuế phải khởi tạo các báo cáo tàichính và phụ biểu report tài thiết yếu theo danh mục sau đây:

STT

Tên report tài chính

Ký hiệu

I

Báo cáo tài chính

1

Báo cáo tình trạng tài chính

Mẫu số B01 - DNSN

2

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Mẫu số B02 - DNSN

II

Phụ biểu báo cáo tài chính

1

Bảng bằng phẳng tài khoản

Mẫu số F01- DNSN

2

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ cùng với NSNN

Mẫu số F02- DNSN

2. Biểu mẫu, ngôn từ và phương thức lập báocáo tài thiết yếu và những phụ biểu report tài chính tại khoản 1 Điều này được hướngdẫn tại Phụ lục 5 “Biểu mẫu report tài chủ yếu và cách thức lập báo cáo tàichính” ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Dự Đoán Bóng Đá, Nhận Định Kèo Nhà Cái Bóng Đá Hôm Nay, Nhận Định Bóng Đá

Điều 14. Trách nhiệm,thời hạn lập với gửi report tài chính

1. Sản phẩm năm, các doanh nghiệp siêu bé dại nộpthuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập cá nhân tính thuế đề xuất lập report tàichính và các phụ biểu report tài chủ yếu theo pháp luật tại khoản 1 Điều 13 Thôngtư này.

2. Report tài bao gồm và những phụ biểu báo cáotài chính của người tiêu dùng siêu nhỏ phải được gửi đến cơ quan lại thuế cai quản trựctiếp doanh nghiệp lớn và cơ quan đăng ký marketing chậm độc nhất vô nhị là 90 ngày tính từ lúc ngàykết thúc năm tài thiết yếu đồng thời đề nghị được bảo quản, tàng trữ tại doanh nghiệptheo khí cụ của luật pháp kế toán để giao hàng cho việc kiểm tra, thanh tratheo yêu thương cầu của các cơ quan bao gồm thẩm quyền.

Chương III

KẾ TOÁNTẠI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ NỘP THUẾ TNDN THEO TỶ LỆ % TRÊN lợi nhuận BÁN HÀNGHÓA, DỊCH VỤ

Điều 15. Bệnh từ kếtoán

1. Công ty siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN theotỷ lệ % bên trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ vận dụng chứng từ kế toán tài chính theo danhmục sau:

STT

Tên triệu chứng từ

Ký hiệu

I

Các hội chứng từ giải pháp tại Thông tứ này

1

Phiếu thu tiền mặt

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu bỏ ra tiền mặt

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 01-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 02-VT

5

Bảng giao dịch tiền lương và các khoản các khoản thu nhập của bạn lao động

Mẫu số 01-LĐTL

II

Các bệnh từ lao lý theo lao lý thuế

1

Hóa solo GTGT hoặc hóa solo bán hàng

2

Giấy nộp thuế vào NSNN

3

Giấy báo Nợ của ngân hàng

2. Biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập cácchứng từ kế toán tại khoản 1 Điều này được lí giải tại Phụ lục 1 "Biểumẫu và phương thức lập chứng từ kế toán" ban hành kèm theo Thông tứ này.

3. Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

- Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thương mại là bệnh từkế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ đã hoàn thành. Hóa solo bánhàng hóa, dịch vụ hoàn toàn có thể là hóa 1-1 GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm tùy theo quyđịnh của pháp luật thuế so với từng phương pháp nộp thuế GTGT của doanh nghiệpsiêu nhỏ, trong đó:

+ ngôi trường hợp công ty lớn siêu nhỏ dại nộp thuếGTGT theo cách thức khấu trừ thì hóa đơn bán hàng hóa, thương mại dịch vụ phát hành chokhách mặt hàng là hóa 1-1 GTGT.

+ ngôi trường hợp công ty lớn siêu nhỏ tuổi nộp thuếGTGT theo cách thức trực tiếp thì hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thương mại phát hành chokhách mặt hàng là hóa đối chọi bán hàng.

- Hóa đơn bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ mà doanhnghiệp siêu bé dại phát hành cho người tiêu dùng khi bán hàng hóa, dịch vụ thương mại làm cửa hàng đểxác định nghĩa vụ thuế TNDN của công ty siêu nhỏ tuổi với giá thành nhà nước.

4. Triệu chứng từ giao dịch tiền lương và các khoảnthu nhập cho người lao rượu cồn là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cá nhâncủa tín đồ lao động trong doanh nghiệp lớn siêu nhỏ dại với túi tiền nhà nước.

5. Bệnh từ nộp thuế vào NSNN làm căn cứ đểđánh giá tình hình tiến hành nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng siêu nhỏ tuổi vớingân sách đơn vị nước.

Điều 16. Phương phápkế toán

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi nộp thuế TNDN tínhtheo tỷ lệ % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ nếu không có nhu cầu thìkhông sẽ phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đối chọi trên sổ kế toán(chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào khoản mục yêu cầu theo dõi mà lại khôngcần phản bội ánh các tài khoản đối ứng) nhằm theo dõi những khoản lệch giá và thunhập, các khoản thuế đề xuất nộp công ty nước, những khoản chi phí lương và các khoản tríchtheo lương,... Phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của người sử dụng vớingân sách công ty nước.

2. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn siêu bé dại nộp thuếTNDN tính theo xác suất % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ có nhu cầu áp dụngcác tài khoản kế toán như các doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương thức tínhtrên thu nhập tính thuế để ship hàng yêu cầu cai quản hoạt động thêm vào kinhdoanh của đơn vị chức năng thì được vận dụng các quy định tại chương II Thông tứ này đểthực hiện.

Điều 17. Sổ kế toán

1. Công ty lớn siêu nhỏ nộp thuế TNDN tínhtheo xác suất % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phải mở các sổ kế toán tài chính đểtheo dõi những khoản doanh thu và các khoản thu nhập, các khoản thuế bắt buộc nộp nhànước, các khoản tiền lương và những khoản trích theo lương,... Ship hàng cho việcxác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách chi tiêu nhà nước theo danh mụcsau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Mẫu số S1-DNSN

2

Sổ theo dõi thực trạng thanh toán chi phí lương và những khoản nộp theo lương của bạn lao động

Mẫu số S2-DNSN

3

Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa

Mẫu số S3-DNSN

4

Sổ quan sát và theo dõi tình hình triển khai nghĩa vụ thuế cùng với NSNN

Mẫu số S4-DNSN

2. Biểu mẫu mã sổ kế toán, văn bản và phươngpháp ghi sổ kế toán tại khoản 1 Điều này được trả lời tại Phụ lục 4"Biểu mẫu mã sổ kế toán và cách thức ghi sổ kế toán" phát hành kèm theoThông bốn này.

Điều 18. Report tàichính

1. Doanh nghiệp lớn siêu nhỏ nộp thuế TNDN tínhtheo phần trăm % bên trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải tạo lập báocáo tài chính để nộp cho cơ quan liêu thuế.

2. Công ty lớn siêu nhỏ dại nộp thuế TNDN tínhtheo tỷ lệ % bên trên doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ triển khai các báo cáo theoquy định của lao lý thuế. Thời hạn lập và nộp báo cáo thực hiện tại theo quyđịnh của điều khoản thuế.

3. Ngoài báo cáo theo biện pháp của pháp luậtvề thuế, địa thế căn cứ vào những thông tin về doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ,tiền lương và những khoản nộp theo lương,... Các doanh nghiệp siêu bé dại có thể lậpcác báo cáo kế toán ship hàng cho quản ngại trị, điều hành và quản lý doanh nghiệp.

4. Công ty siêu nhỏ nộp thuế TNDN tínhtheo phần trăm % trên doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại nếu lựa chọn vận dụng chế độkế toán cách thức tại Chương II Thông tứ này để ship hàng cho nhu cầu làm chủ hoạtđộng tiếp tế kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài bao gồm theoquy định. Báo cáo tài thiết yếu được lập không phải nộp mang lại cơ quan liêu thuế mà lại đượcbảo quản, lưu trữ theo pháp luật và áp dụng tại doanh nghiệp lớn để giao hàng cho việcthanh tra, chất vấn khi bao gồm yêu mong của cơ sở nhà nước có thẩm quyền.

Chương IV

TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 19. Nhảy số dưtrên sổ kế toán

1. Đối với những doanh nghiệp siêu nhỏ dại đang ápdụng Thông tứ số 133/2016/TT-BTC nếu chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theoquy định tại Chương II Thông tứ này tiến hành chuyển số dư những tài khoản kếtoán như sau:

- Số dư TK 112 - chi phí gửi ngân hàng và số dưTK 1281 - chi phí gửi có kỳ hạn được gửi sang TK 111 - Tiền.

- Số dư những TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừcủa mặt hàng hóa, dịch vụ, TK 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ được chuyểnsang TK 1313- Thuế GTGT được khấu trừ;

- Số dư các TK 136 - yêu cầu thu nội bộ, TK 138-Phải thu khác, TK 141- tạm ứng được gửi sang TK 1318- những khoản nợ đề nghị thukhác;

- Số dư những TK 152 - Nguyên đồ vật liệu, TK 153- Công cụ, qui định được chuyển sang TK 1521- Nguyên trang bị liệu, dụng cụ;

- Số dư TK 154 - chi tiêu sản xuất, tởm doanhdở dang được chuyển sang TK 1524- chi tiêu sản xuất marketing dở dang;

- Số dư những TK 155 - Thành phẩm, TK 156 -Hàng hóa cùng TK 157- Hàng gửi đi bán được chuyển quý phái TK 1526- Thành phẩm, hànghóa trong các số đó có cụ thể theo yêu ước quản lý;

- Số dư Nợ TK 211 - Tài sản cố định sau khitrừ số dư gồm TK 214 - Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt được chuyển sang dư Nợ TK 211 -Tài sản rứa định;

- Số dư TK 334 - yêu cầu trả tín đồ lao hễ đượcchuyển quý phái TK 3311- cần trả bạn lao động

- Số dư các TK 3382 – kinh phí công đoàn, TK3383 - bảo đảm xã hội, TK 3384 - bảo hiểm y tế, TK 3385 - bảo hiểm thất nghiệpđược gửi sang TK 3312- các khoản trích theo lương;

- Số dư các TK 331 - buộc phải trả tín đồ bán, TK335 - giá cả phải trả, TK 336 - buộc phải trả nội bộ, TK 3381 - buộc phải trả, bắt buộc nộpkhác, TK 3386 - Nhận ký kết quỹ, ký cược, TK 3387- lệch giá chưa thực hiện, TK3388 - nên trả, đề xuất nộp khác, TK 3411 - những khoản đi vay với TK 3412 - Nợ thuêtài bao gồm được gửi sang TK 3318 - những khoản nợ nên trả khác;

- Số dư những TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra, TK33312 - Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu được đưa sang TK 33131- Thuế GTGT đề xuất nộp;

- Số dư các TK 3332- Thuế tiêu thụ quánh biệt,TK 3333- Thuế xuất, nhập khẩu, TK 3335- Thuế thu nhập cá nhân cá nhân, TK 3336- Thuếtài nguyên, TK 3337- Thuế công ty đất, tiền thuê đất, TK 33381- Thuế bảo đảm an toàn môitrường, TK 33382- những loại thuế khác, TK 3339- Phí, lệ chi phí và những khoản phảinộp không giống được đưa sang TK 33138- Thuế khác, phí, lệ phí tổn và các khoản khácphải nộp đơn vị nước;

- Số dư TK 4211- lợi tức đầu tư sau thuế không phânphối năm trước, TK 4212- roi sau thuế không phân phối năm nay được chuyểnsang TK 4118- lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối.

2. Các nội dung khác sẽ phản ánh bỏ ra tiếttrên các tài khoản có tương quan nếu trái so với Thông tư này thì yêu cầu điềuchỉnh lại theo luật pháp của Thông tứ này.

Điều 20. Hiệu lực thihành

2. Ngôi trường hợp những văn bản quy phi pháp luậtdẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiệntheo văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật đó.

3. Những Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân, Sở Tàichính, cục Thuế những Tỉnh, tp trực thuộc tw có nhiệm vụ triểnkhai hướng dẫn các doanh nghiệp siêu nhỏ dại thực hiện nay Thông tư này.

4. Trong quy trình thực hiện nếu tất cả vướng mắcđề nghị phản ảnh về cỗ Tài chủ yếu để phân tích giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng thiết yếu phủ; - văn phòng TW và những ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng bấn thư; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện Kiểm cạnh bên Nhân dân buổi tối cao; - Toà án Nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Phòng thương mại dịch vụ và Công nghiệp Việt Nam; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - UBND các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Sở Tài chính, cục Thuế các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - cộng đồng doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa Việt Nam; - Liên Minh hợp tác ký kết xã Việt Nam; - những đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Cục đánh giá văn bản (Bộ tư pháp); - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - Website cỗ Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, viên QLKT.