Doanh nghiệp quận tân phú

      23

Tìm kiếm với tra cứu vãn 2363 công ty và doanh nghiệp chuyển động kinh doanh trên Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú hồ nước Chí Minh


0316956634

290 trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316947654

130A Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316923572

44 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316917924

22 Võ Văn Dũng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316913447

21 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316911337

85 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316903625

130A Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316898196

Số 342/1 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316892500

14 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316893399

33 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM DV NÔNG SẢN - LÂM SẢN HƯNG PHÚC THỊNH

0316890648

216 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316938956

62 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM

0316939205

56 nhân từ Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316934172

673/1 Luỹ phân phối Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316934380

214B è cổ Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316927947

162 nai lưng Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

0108482831-002

Số 39A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM PHÚ

0316844320

169 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316839810

307/17 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316824652

90B Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316854449

Số 86 đường Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316844698

285 nhân hậu Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316842549

118A Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316840414

Số 147 Đường nhân từ Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316840661

507 Lũy cung cấp Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316815175

132A Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316816235

0316816330

37 Văn Cao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316812086

232 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VAFA-AN

0316812255

95 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

0316814238

310 hiền khô Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316807689

153 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316802070

511 Lũy phân phối Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316797790

150 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

0316802352

58/24 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NỘI THẤT VÀ THẠCH CAO THANH BÌNH

0316779671