Doanh nghiệp mac 2

      7

Ngân hàng nhà nước câu trả lời 22 vướng mắc về cung ứng lãi suất 2%/năm mang đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP cùng Thông bốn 03/2022/TT-NNNN.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp mac 2


*
Mục lục bài bác viết

Giải đáp 22 vướng mắc về hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho khách hàng (Hình trường đoản cú internet)

Câu 1. Các khoản thấu chi có được hỗ trợ lãi suất 2% xuất xắc không?

Trả lời:

Theo vẻ ngoài tại Thông bốn 39/2016/TT-NHNN, việc cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là một trong những phương thức đến vay.

Vì vậy, NHTM được hỗ trợ lãi suất so với khoản vay tự phương thức cho vay vốn này khi khẳng định thuộc đối tượng người tiêu dùng và đáp ứng đầy đủ điều kiện lao lý tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Câu 2. Quý khách hàng vay nhằm trả nợ mang đến khoản vay đã làm được tài trợ tại ngân hàng dịch vụ thương mại khác gồm được cung cấp lãi suất 2% không?

Trả lời:

Theo công cụ tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, quý khách hàng được hỗ trợ lãi suất cần phải có mục đích sử dụng vốn vay mượn thuộc những ngành, lĩnh vực được cung ứng lãi suất vì chưng đó, các khoản vay với mục tiêu để trả nợ cho khoản vay khác không được hỗ trợ lãi suất.

Câu 3. Khoản vay mượn bù đắp vốn trường đoản cú có/vốn vay bên thứ ba để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc phương án, dự án kinh doanh có được cung ứng lãi suất không?

Trả lời:

Theo nguyên lý tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, quý khách được hỗ trợ lãi suất cần phải có mục đích thực hiện vốn vay thuộc các ngành, lĩnh vực được cung cấp lãi suất vị đó, những khoản vay với mục đích để hoàn vốn đầu tư tự có hoặc trả nợ cho mặt thứ bố không được hỗ trợ lãi suất.

Câu 4. Về khoản vay, thỏa thuận cho vay và thời gian ký kết thỏa thuận hợp tác cho vay

4.1. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất quy định so với khoản vay. Đề nghị giải thích “khoản vay” được hiểu theo phong cách hiểu làm sao sau đây:

- Một phù hợp đồng tín dụng giới hạn ở mức hoặc một hợp đồng tín dụng thanh toán từng lần;

- Một khế ước nhận nợ theo vừa lòng đồng tín dụng thanh toán hạn mức/hợp đồng tín dụng thanh toán từng lần;

- Một vừa lòng đồng tín dụng từng lần trong trường hợp người tiêu dùng vay theo vừa lòng đồng tín dụng từng lần hoặc một khế mong nhận nợ trong trường hợp quý khách hàng vay theo vừa lòng đồng tín dụng thanh toán hạn mức.

- phương pháp hiểu khác theo phía dẫn của NHNN.

Trường hợp bank và người tiêu dùng đã ký thỏa thuận khung trường đoản cú trước năm 2022, kế tiếp ký biên bạn dạng gia hạn thỏa thuận khung trong thời điểm 2022 thì biên bản gia hạn thỏa thuận hợp tác khung bao gồm được coi là thỏa thuận cho vay vốn hay không? Khoản vay thuộc thỏa thuận khung đã được gia hạn đó tất cả được cung cấp lãi suất tuyệt không?

Trả lời:

Thông tứ 39/2016/TT-NHNN quy định: TCTD thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của người tiêu dùng theo hiện tượng tại Điều 7 Thông bốn này để xem xét quyết định cho vay mượn (khoản 1 Điều 17); thỏa thuận cho vay nên được lập thành văn phiên bản (khoản 1 Điều 23);

TCTD thỏa thuận hợp tác với khách hàng việc áp dụng các phương thức giải ngân cho vay (Điều 27); TCTD và quý khách căn cứ vào chu kỳ vận động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, kỹ năng trả nợ của khách hàng, nguồn ngân sách cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của TCTD để thỏa thuận về thời hạn cho vay (khoản 1 Điều 28),...

Theo đó, theo phép tắc tại Thông bốn 39/2016/TT-NHNN, một khoản vay được xác minh trên các đại lý một thỏa thuận hợp tác cho vay.

Theo phép tắc tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, văn phiên bản thỏa thuận thân TCTD và người tiêu dùng có không thiếu các câu chữ theo lao lý tại khoản 1 Điều 23 Thông tứ 39/2016/TT-NHNN là 1 trong những thỏa thuận mang lại vay. Theo đó, trường hợp TCTD và quý khách ký kết nhì (hoặc nhiều) văn bạn dạng thỏa thuận tương quan đến cùng một khoản vay:

(i) nếu như văn bản thứ độc nhất (ký trước) là 1 trong những thỏa thuận cho vay (có không thiếu thốn nội dung tối thiểu theo pháp luật tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN), văn bản thứ nhì (ký sau) không được nội dung về tối thiểu theo luật tại khoản 1 Điều 23 Thông tứ 39/2016/TT-NHNN, thì thời gian ký kết thỏa thuận hợp tác cho vay mượn là thời khắc ký kết văn bạn dạng thứ nhất.

(ii) ví như văn bản thứ nhị (ký sau) được khẳng định là một thỏa thuận hợp tác cho vay (có không thiếu nội dung buổi tối thiểu theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 23 Thông tứ 39/2016/TT-NHNN), thì thời khắc ký kết thỏa thuận cho vay là thời khắc ký kết văn bạn dạng thứ hai.

Xem thêm: Tiín Chấp Doanh Nghiệp Là Gì? Cấp Tín Dụng Tín Chấp Cho Doanh Nghiệp

(iii) nếu văn bản thứ độc nhất vô nhị (ký trước) kết hợp với văn bạn dạng thứ nhị (ký sau) mới có khá đầy đủ nội dung tối thiểu theo pháp luật tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì nhì văn bản được xác định là một thỏa thuận hợp tác cho vay và thời điểm ký kết thỏa thuận hợp tác cho vay là thời điểm ký kết văn bản thứ hai.

Trả lời:

Như vậy, khách hàng không được cung cấp lãi suất so với các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời gian trả nợ phát sinh trước thời gian ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Câu 6: Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP: Khoản vay mượn được cung cấp lãi suất là khoản vay... Và không được cung ứng lãi suất từ túi tiền nhà nước theo các cơ chế khác. Đề nghị NHNN lý giải cách xác minh để biết người tiêu dùng “chưa được cung cấp lãi suất từ giá thành nhà nước theo các chính sách khác”.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định so với khoản vay chưa được hô trợ lãi vay từ ngân sách nhà nước theo các cơ chế khác (không đề nghị quy định so với khách hàng).

Khoản vay mượn tại ngân hàng nào do ngân hàng đó thẳng thẩm định, đưa ra quyết định cho vay, bởi vì đó bank có trách nhiệm khẳng định khoản vay này đã được cung cấp lãi suất từ giá cả nhà nước theo các cơ chế khác xuất xắc chưa.

Trả lời:

Theo khoản 7 Điều 10 Nghị định 31/2022/NĐ-CP: Để được hỗ trợ lãi suất, người sử dụng có đề nghị hỗ trợ lãi suất; cung cấp thông tin, tài liệu, bệnh từ cần thiết theo kiến nghị của ngân hàng thương mại, chịu trách nhiệm về tính thiết yếu xác, trung thực, không thiếu của thông tin, tài liệu, chứng từ cung cấp cho bank thương mại.

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-NHNN: ngân hàng thương mại xác minh và ghi rõ ngôn từ về mục đích sử dụng vốn vay cân xứng với cơ chế tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP tại thỏa thuận cho vay hoặc phụ lục sửa đổi, bổ sung thỏa thuận giải ngân cho vay hoặc bệnh từ nhận nợ thân ngân hàng thương mại và khách hàng hàng.

Theo Điều 6 Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 03/2022/TT-NHNN về phương thức hỗ trợ lãi suất, việc cung ứng lãi suất (giảm trừ trực tiếp hoặc hoàn trả sau khi thu lãi) được tiến hành tại thời gian trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi.

Do đó, khách hàng chỉ được hỗ trợ lãi suất tại thời gian trả nợ của kỳ hạn trả nợ lãi khi vẫn hoàn tất các nội dung trên khoản 7 Điều 10 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản 2 Điều 8 Thông bốn 03/2022/TT-NHNN và những quy định bao gồm liên quan.

Trường hợp quý khách đã trả lãi khi không hoàn tất giấy tờ thủ tục đề nghị, chấp thuận cung ứng lãi suất, khách hàng không được hoàn lại tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó.

Xem chi tiết nội dung Giải đáp 22 vướng mắc về cung ứng lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp trên file thiết lập về.

*
Giải đáp 22 vướng mắc về cung ứng lãi suất 2%

Mẫu tiên tiến nhất về đk kế hoạch cung ứng lãi suất và báo cáo tình hình thực hiện cung cấp lãi suất đối với khách hàng của bank thương mại?

Khoản vay của khách hàng không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất nhưng lại đã được cung ứng thì xử lý như thế nào?