Skip to content

Quy Định Về Doanh Nghiệp Chế Xuất Luật, 502 Bad Gateway

*

– Công ty tôi là công ty có 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Mặc dù nằm trong khu công nghiệp nhưng công ty tôi chưa phải là doanh nghiệp chế xuất. Tôi có 1 vài câu hỏi chưa rõ muốn được nhờ luật sư giải đáp giúp ạ!

1. Công ty chúng tôi rất muốn tham gia vào doanh nghiệp chế xuất nhưng không rõ phải đạt được những điều kiện nào thì mới có thể được đăng ký tham gia trở thành doanh nghiệp chế xuất ?

2. Thủ tục đăng ký như thế nào?

3. Khi tham gia vào thì được hưởng những quyền lợi gì?

Ảnh minh họa

Thứ nhất: Điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất

Khái niệm doanh nghiệp chế xuất được quy định tại Điều 2 khoản 10. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đang xem: Doanh nghiệp chế xuất luật

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Phải khẳng định rằng, doanh nghiệp chế xuất không phải là một loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014; mà đơn thuần là các doanh nghiệp với điều kiện xác định và hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể.

Theo quy định tại điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định cụ thể về điều kiện thành lập khu chế xuất như sau:

Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cảng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xem thêm: 99+ Mẫu Phông Sân Khấu Đám Cưới Đẹp Và Ấn Tượng Nhất, 99+ Mẫu Phông Cưới

3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

Xem thêm: Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Doanh Nghiệp Llamf Từ Thiện, Doanh Nghiệp Việt Làm Thiện Nguyện Mùa Dịch

Thứ hai Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài

– Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

– Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Từ đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn tương ứng tại các Điều 29, 30, 31 và 32 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Các biểu mẫu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư bạn lấy theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT để sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Ưu đãi đối với doanh nghiệp khu chế xuất

Dự án đầu tư mới của doanh nghiệp khu chế xuất sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

– Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân, Hà Nội 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *