Doanh nghiệp buôn hồ

      6

Tìm kiếm và tra cứu giúp 135 công ty và doanh nghiệp chuyển động kinh doanh tại Phường an nhàn Thị xã Buôn hồ nước Đắk Lắk


6001722859

Số công ty 95 nai lưng Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001722760

Số đơn vị 64 trằn Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001722464

Tổ dân phố 5, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001719172

Số 46 hai Bà Trưng, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001717030

12 Lê Duẩn, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001704867

Số 555 Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001703493

481 Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001703422

Số 242 trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 1, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001700742

Số 18C Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001700735

Số 18E Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001700693

18A Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001700703

Số 18D Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001700728

Số 18B Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001700485

18 Ngô Đức Kế, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

CÔNG TY CP ĐÌNH THẮNG ĐẮK LẮK

6001699430

Số 01 Ngô Đức Kế, Tổ dân phố 1, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001696398

16A Nguyễn Văn Cừ, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001679804

Số 44A hai Bà Trưng, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001678871

Số 44A nhị Bà Trưng, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001673023

Số 16 con đường Lý từ Trọng, Tổ dân phố 9, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

6001672446

Số 217 trằn Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SAGOTA BẮC ĐĂK LĂK

6001669588

Số 242 mặt đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 1, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001669193

Lô 46 LK6 Khu thành phố Đông Nam, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001669179

Lô 45 LK6 - Khu thành phố Đông Nam, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001669161

Lô 47 LK6 - Khu đô thị Đông Nam, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LAN TƯƠI

6001665625

186, 188 trần Hưng Đạo, TDP 1, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, Đắk Lắk.

6001662624

Tổ dân phố Tân Bình, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

6001661081

Tổ dân phố 1, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

6001583933

Số 218 è cổ Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắc Lắc

6001577055

Số 52 Phan Bội Châu, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

6001571504

Số 687 con đường Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắc Lắc

6001571159

Số 81 mặt đường Nguyễn Trãi, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

6001569262

Tổ dân phố Tân Bình, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

6001567787

Số 16 mặt đường Lê Hồng Phong, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắc Lắc

0313613364-015

Số 25 mặt đường Hai Bà Trưng, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

Hội Liên Hiệp thiếu phụ Thị xã Buôn Hồ

6000929378

Đường Hùng Vương, p An Bình, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắc Lắc

6001553382

Số 94 con đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

6001549185

Số 311 mặt đường Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

6001540577

Số 229 con đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắc Lắc

6001537302

Số 36 Phạm Văn Đồng, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

Công Ty cổ phần Đầu bốn Xây Dựng Và thương mại Vn Đà Thành - chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk

0401509274-006

Số 306 trằn Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

Hội Đông Y Thị làng Buôn Hồ

6001511181

Số công ty 11, con đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lạc, Thị làng Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

6001510396

Số 16 mặt đường Bế Văn Đàn, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

Mst Đặc Trưng Phường An Lạc

6001508982

phường An Lạc, Phường An Lạc, Thị thôn Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

6001185499-001

Số 57 đường Hùng Vương, Tổ dân phố 3, P.An Lạc, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

Cn Nguyên Hưng-Cty TNHH thương mại dịch vụ &Dịch Vụ Nguyên Thảo

6000911243-001

19 Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

6000409883-002

Số 469 Hùng Vương, phường An Lạc, Thị xóm Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

0305929653-001

Số 25 è Hưng Đạo, P.An Lạc, Phường An Lạc, Thị buôn bản Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc

Chi Nhánh Xăng Dầu Số I

6000421432-001

Tổ dân phố 7, P.An Lạc, Phường An Lạc, Thị làng mạc Buôn Hồ, thức giấc Đắc Lắc

6000463288-005