Điều 112 luật doanh nghiệp

      3

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi cho quý người sử dụng bảng đối chiếu quy định về doanh nghiệp cổ phần nằm trong Luật Doanh nghiệp năm trước và hiện tượng Doanh nghiệp 2020.

Bạn đang xem: Điều 112 luật doanh nghiệp


*
Mục lục bài bác viết

Quy định về doanh nghiệp cổ phần trong Luật doanh nghiệp lớn 2020 và 2014 (Ảnh minh họa)

Luật công ty 2014

Luật doanh nghiệp 2020

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp, vào đó:

a) Vốn điều lệ được tạo thành nhiều phần đều bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông rất có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 với không hạn chế con số tối đa;

c) người đóng cổ phần chỉ phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ gia tài khác của người tiêu dùng trong phạm vi khoản vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông bao gồm quyền tự do thoải mái chuyển nhượng cp của mình cho những người khác, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 cùng khoản 1 Điều 126 của giải pháp này.

2. Doanh nghiệp cổ phần tất cả tư biện pháp pháp nhân tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cổ phần tất cả quyền tạo cổ phần các loại để huy động vốn.

Điều 111. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, vào đó:

a) Vốn điều lệ được tạo thành nhiều phần cân nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông rất có thể là tổ chức, cá nhân; con số cổ đông buổi tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) cổ đông chỉ phụ trách về các khoản nợ cùng nghĩa vụ gia sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi khoản đầu tư đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông gồm quyền tự do thoải mái chuyển nhượng cp của mình cho người khác, trừ trường hợp luật pháp tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của biện pháp này.

2. Doanh nghiệp cổ phần gồm tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cổ phần tất cả quyền gây ra cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần là tổng mức vốn mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của bạn cổ phần tại thời điểm đăng ký ra đời doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần những loại đã được đăng ký mua cùng được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cp đã phân phối là số cp được quyền rao bán đã được những cổ đông thanh toán đủ đến công ty. Tại thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, cp đã phân phối là tổng cộng cổ phần những loại đang được đk mua.

3. Cp được quyền chào bán của chúng ta cổ phần là toàn bô cổ phần những loại nhưng Đại hội đồng cổ đông đưa ra quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cp được quyền kính chào bán của doanh nghiệp cổ phần tạithời điểmđăng cam kết doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà doanh nghiệp sẽ bán để huy động vốn, bao hàm cổ phần đang được đăng ký mua cùng cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cp chưa buôn bán là cổ phần được quyền rao bán và không được thanh toán. Tại thời khắc đăng ký ra đời doanh nghiệp, cp chưa buôn bán là tổng số cp mà không được những cổ đông đk mua.

5. Doanh nghiệp có thể biến đổi vốn điều lệ trong các trường phù hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp hoàn trả 1 phần vốn góp mang đến cổ đông theo phần trăm sở hữu cp của họtrongcông ty nếu công ty đã vận động kinh doanh liên tụctronghơn 02 năm, kể từ ngày đk doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác sau khoản thời gian đã hoàn trả cho cổ đông;

b) công ty mua lại cổ phần đã phạt hành điều khoản tại Điều 129 với Điều 130 của hình thức này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo điều khoản tại Điều 112 của quy định này.

Điều 112. Vốn của khách hàng cổ phần

1. Vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đang bán. Vốn điều lệ của người sử dụng cổ phần khi đăng ký ra đời doanh nghiệp là tổng mệnh giá bán cổ phần những loại sẽ được đăng ký mua cùng được ghi vào Điều lệ công ty.

2. Cp đã phân phối là cổ phần được quyền chào bán đã được những cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp, cổ phần đã chào bán là toàn bô cổ phần các loại đã được đk mua.

3. Cp được quyền kính chào bán của người sử dụng cổ phần là tổng số cổ phần những loại nhưng Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ rao bán để kêu gọi vốn. Số cổ phần được quyền kính chào bán của doanh nghiệp cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là toàn bô cổ phần các loại mà doanh nghiệp sẽ rao bán để kêu gọi vốn, bao hàm cổ phần vẫn được đăng ký mua cùng cổ phần chưa được đăng ký kết mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cp chưa chào bán là tổng thể cổ phần các loại chưa được đăng cam kết mua.

5. Công ty hoàn toàn có thể giảm vốn điều lệ vào trường thích hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp hoàn trả 1 phần vốn góp đến cổ đông theo xác suất sở hữu cổ phần của họtrongcông ty nếu doanh nghiệp đã vận động kinh doanh liên tụctừ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký ra đời doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ những khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác sau thời điểm đã hoàn lại cho cổ đông;

b) công ty mua lại cổ phần đã bán theo giải pháp tại Điều 132 và Điều 133 của luật pháp này;

c) Vốn điều lệ không được những cổ đông thanh toán không thiếu và đúng hạn theo khí cụ tại Điều 113 của vẻ ngoài này.

Điều 112. Thanh toán giao dịch cổ phần đã đk mua khi đk doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải giao dịch thanh toán đủ số cổ phần đã đk mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, trừ trường đúng theo Điều lệ doanh nghiệp hoặc vừa lòng đồng đk mua cổ phần quy định 1 thời hạn không giống ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ cùng đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

2. Vào thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp cho ngày sau cuối phải thanh toán giao dịch đủ số cổ phần đã đăng ký muaquy địnhtại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đang được đk mua, trừ trường vừa lòng Điều lệ doanh nghiệp cóquy địnhkhác.

3. Nếu sau thời hạnquy địnhtại khoản 1 Điều này còn có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán giao dịch được 1 phần số cp đã đăng ký mua, thì tiến hành theo cách thức sau đây:

a) người đóng cổ phần chưa thanh toán số cp đã đk mua sẽ tất nhiên không còn là một cổ đông của chúng ta và không được ủy quyền quyền mua cổ phần đó cho tất cả những người khác;

b) người đóng cổ phần chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ sở hữu được quyền biểu quyết, nhận lợi tức và những quyền khác tương xứng với số cổ phần đã thanh toán; ko được chuyển nhượng ủy quyền quyền cài đặt số cổ phần chưa thanh toán cho tất cả những người khác;

c) Số cp chưa giao dịch được xem như là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá bán số cp đã được giao dịch thanh toán đủ và biến hóa cổ đông sáng sủa lậptrongthời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày ngừng thời hạn phải giao dịch đủ số cp đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Tạm Ngưng Hoạt Động Doanh Nghiệp Ngưng Hoạt Động Kinh Doanh, Tạm Ngưng Hoạt Động Doanh Nghiệp

4. Người đóng cổ phần chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán giao dịch đủ số cp đã đk mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mức vốn mệnh giá cp đã đk mua đối với các nhiệm vụ tài chính của doanh nghiệp phát sinhtrongthời hạn vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản ngại trị, người thay mặt đại diện theo luật pháp phải phụ trách liên đới về những thiệt sợ phát sinh vì không thực hiện hoặc không triển khai đúng hình thức tại khoản 1 với điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 113. Giao dịch cổ phần đã đăng ký mua lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp

1. Những cổ đông phải giao dịch thanh toán đủ số cp đã đk mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, trừ trường thích hợp Điều lệ doanh nghiệp hoặc phù hợp đồng đk mua cp quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Ngôi trường hợp người đóng cổ phần góp vốn bằng gia tài thì thời gian vận gửi nhập khẩu, tiến hành thủ tục hành chính để đưa quyền sở hữu gia tài đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản lí trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông giao dịch thanh toán đủ và đúng hạn những cổ phần đã đăng ký mua.

2. Vào thời hạn từ thời điểm ngày công ty được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp mang lại ngày cuối cùng phải thanh toán giao dịch đủ số cp đã đk muaquy địnhtại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được xem theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường vừa lòng Điều lệ công ty cóquy địnhkhác.

3. Trường phù hợp sau thời hạnquy địnhtại khoản 1 Điều này, cổ đông chưa giao dịch hoặc chỉ thanh toán giao dịch được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì tiến hành theo điều khoản sau đây:

a) người đóng cổ phần chưa thanh toán số cp đã đăng ký mua dĩ nhiên không còn là một cổ đông của bạn và không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua cổ phần đó cho những người khác;

b) người đóng cổ phần chỉ thanh toán một trong những phần số cp đã đk mua có quyền biểu quyết, nhận cống phẩm và các quyền khác tương xứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho tất cả những người khác;

c) cp chưa giao dịch được xem là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d)Trongthời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày dứt thời hạn phải giao dịch thanh toán đủ số cổ phần đã đk mua theo giải pháp tại khoản 1 Điều này, công ty phải đăng ký kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá chỉ số cp đã được thanh toán đủ, trừ trường hòa hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được buôn bán hết trong thời hạn này; đăng ký chuyển đổi cổ đông sáng lập.

4. Người đóng cổ phần chưa giao dịch thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cp đã đk mua phải phụ trách tương ứng cùng với tổng mệnh giá cổ phần đã đk mua so với các nhiệm vụ tài chính của chúng ta phát sinhtrongthời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo phép tắc tại điểm d khoản 3 Điều này. Member Hội đồng quản ngại trị, người đại diện theo quy định phải chịu trách nhiệm liên đới về những thiệt sợ hãi phát sinh vị không tiến hành hoặc không tiến hành đúng nguyên lý tại khoản 1 với điểm d khoản 3 Điều này.

5. Trừ trường hợp nguyên tắc tại khoản 2 Điều này, tín đồ góp vốn đổi mới cổ đông của người tiêu dùng kể từ thời khắc đã giao dịch thanh toán việc mua cổ phần và những tin tức về cổ đông khí cụ tại những điểm b, c, d với đ khoản 2 Điều 122 của dụng cụ này được ghi vào sổ đk cổ đông.

Điều 113. Những loại cổ phần

1. Doanh nghiệp cổ phần yêu cầu có cổ phần phổ thông. Bạn sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cp phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Fan sở hữu cp ưu đãi call là cổ đông ưu đãi. Cp ưu đãi gồm những loại sau đây:

a) cp ưu đãi biểu quyết;

b) cp ưu đãi cổ tức;

c) cp ưu đãi trả lại;

d) cổ phần ưu đãi khác vì chưng Điều lệ công ty quy định.

3. Chỉ có tổ chức triển khai được chính phủ ủy quyền và người đóng cổ phần sáng lập được quyền sở hữu cổ phần ưu tiên biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ gồm hiệu lựctrong03 năm, kể từ ngày công ty được cung cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của người đóng cổ phần sáng lập biến đổi thành cp phổ thông.

4. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cp ưu đãi hoàn trả và cp ưu đãi khác vày Điều lệ doanh nghiệp quy định hoặc vày Đại hội đồng cổ đôngquyếtđịnh.

5. Mỗi cổ phần của cùng một một số loại đều tạo cho những người sở hữu nó các quyền, nhiệm vụ và công dụng ngang nhau.

6. Cổ phần phổ thông không thể thay đổi thành cp ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể biến hóa thành cp phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 114. Những loại cổ phần

1. Doanh nghiệp cổ phần buộc phải có cổ phần phổ thông. Bạn sở hữu cp phổ thông là người đóng cổ phần phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, doanh nghiệp cổ phần hoàn toàn có thể có cp ưu đãi. Bạn sở hữu cp ưu đãi điện thoại tư vấn là người đóng cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm những loại sau đây:

a) cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) cp ưu đãi hoàn lại;

c) cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) cổ phần ưu đãi không giống theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định về bệnh khoán.

3. Fan được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi trả lại và cp ưu đãi khác vì chưng Điều lệ doanh nghiệp quy định hoặc vị Đại hội đồng cổ đôngquyếtđịnh.

4. Mỗi cổ phần của thuộc một các loại đều tạo cho người sở hữu cp đó những quyền, nghĩa vụ và tác dụng ngang nhau.

5. Cổ phần phổ thông không thể biến hóa thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể thay đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

6. Cổ phần phổ thông được sử dụng làm gia tài cơ sở nhằm phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng từ lưu ký không có quyền biểu quyết bổ ích ích kinh tế và nhiệm vụ tương ứng với cp phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

7. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

Xem rất đầy đủ bảng so sánh công ty cổ phần trong nguyên lý Doanh nghiệp 2014 và giải pháp Doanh nghiệp 2020 ở vị trí tải về.

*
Quy định về doanh nghiệp cổ phía bên trong Luật doanh nghiệp lớn 2020 và 2014