Skip to content

Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8 Năm 2022, Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8

Với 30 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8, có đáp án kèm theo sẽ giúp các em học sinh lớp 8 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kì 2 sắp tới.

Đang xem: đề kiểm tra toán lớp 8

Qua bộ đề Toán này cũng giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề tốt hơn. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn. Vậy mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Nội dung

1 Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 12 Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 23 Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 34 Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 4

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Cho hai biểu thức:

Bạn đang xem: 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2

*

*

với

*

a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a,

*
b,

*

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một vòi nước chảy vào bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b,

*

c,

*

d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng

*

Bài 5: Giải phương trình:

*

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1:

a, Thay x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:

*

b,

*

(điều kiện:

*

)

*

*

*

*

c,

*

Để P nhận giá trị nguyên thì

*

nhận giá trị nguyên hay

*

Ta có bảng:

x + 5 -10 -5 -2 -1 1 2 5 10
x -15 ™ -10 ™ -7 ™ -6 ™ -4 ™ -3 ™ 0 ™ 5 ™

Vậy với

*

thì P = A.B nhận giá trị nguyên

Bài 2:

a,

*

b,

*

Bài 3:

Gọi thời gian vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là:

*

bể

Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là:

*

bể

Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

*

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, Có HD vuông góc với AB

*

, HE vuông góc AC

*

Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có góc

*

chung nên hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc

c, Chứng minh

*

(cùng phụ với góc

*

) để suy ra hai tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số

*

d,

*

*

Do đó AB.AD = AC. AE

Suy ra hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng

*

Bài 5:

Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên

*

Với

*

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hay kết hợp với điều kiện

*

suy ra phương trình đã cho vô nghiệm

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9 9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cộng .

d/ Tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ Tìm bậc của đơn thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): Cho hai đa thức

P(x) = 4×3 + x2 – x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x – 1.

Xem thêm: Tripadvisor Cho Doanh Nghiệp, Cách Đưa (Niêm Yết) Doanh Nghiệp Lên Tripadvisor

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) – Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : Cho đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính giá trị của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong các tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác đều .

Xem thêm:

*

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {- 2; 5}

c) ĐKXĐ: x – 1; x 2

3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x – 2

3x – 6 – 2x – 2 = 4x -2

– 3x = 6

x = -2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-2}

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

2

(2 đ)

a)

*

(h)

– Thời gian lúc về là:

*

(h)

– Lập luận để có phương trình:

*

– Giải phương trình được x = 70

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

4

(3,5 đ)

Vẽ hình đúng, chính xác, rõ ràng

*

*

 có:

*

 chung

*

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác

*

 ta có:

*

*

*

c)

*

(vì DE là tia phân giác của

*

)

*

(vì DF là tia phân giác của

*

 )

*

*

*

0,5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 4

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải các phương trình sau:

1.

*

2. |3 x|=x+6

Bài 2 :(2,5 điểm) Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm.Khi thực hiện , mỗi ngày tổ sản xuất được 57 sản phẩm.Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm .

Hỏi theo kế hoạch ,tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 3:(3 điểm) Cho hình thang cân ABCD có AB // DC và ABĐáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải các phương trình sau: 2,5 điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *