Dđiều 149 luật doanh nghiệp

      14
Hơn 50 điểm new của cách thức doanh nghiệp 2020CHƯƠNG VI. CÔNG TY CỔ PHẦN.CHƯƠNG VI. CÔNG TY HỢP DANH.CHƯƠNG VII. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNCHƯƠNG VIII. NHÓM CÔNG TYCHƯƠNG IX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẨN DOANH NGHIỆP

Hơn 50 điểm mới của biện pháp doanh nghiệp 2020

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ: Điều 4 LDN 2014 – Điều 4 LDN 2020.

Bạn đang xem: Dđiều 149 luật doanh nghiệp

1.1. Bổ sung cập nhật thêm tư tưởng “người gồm quan hệ gia đình”.

Khoản 22 điều 4 LDN 2020 “Người tất cả quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, tía đẻ, mẹ đẻ, ba nuôi, chị em nuôi, cha chồng, chị em chồng, bố vợ, người mẹ vợ, bé đẻ, con nuôi, nhỏ rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng”Đây là khái niệm bắt đầu so với luật doanh nghiệp 2014.

Lý vì sửa đổi: giúp tinh gọn câu chữ, trước đây Luật công ty 2014 không có định nghĩa nên có nhiều quy định phải nhắc lại cả định nghĩa dài dòng như trên.

VD: trước đó khoản c điều 15 dụng cụ doanh nghiệp năm trước quy định “Thành viên, người đóng cổ phần là doanh nghiệp có phần vốn góp hay cổ phần do công ty nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ko được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, phụ vương nuôi, mẹ đẻ, bà bầu nuôi, con đẻ, nhỏ nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người cai quản và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người làm chủ công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp khác;”

Nay cách thức doanh nghiệp 2020 vẫn giữ luật này tuy vậy tại điểm b khoản 5 điều 15 khí cụ “Thành viên, người đóng cổ phần là công ty lớn nhà nước theo dụng cụ tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được cử người dân có quan hệ gia đình của người cai quản công ty cùng của người có thẩm quyền chỉ định người làm chủ công ty làm người thay mặt tại doanh nghiệp khác

1.2. Sửa đổi lại khái niệm người dân có liên quan:

Đưa thêm kiểm soát viên với tất khắp cơ thể đại diện theo lao lý là vào danh sách người có liên quan.

1.3. Định nghĩa lại định nghĩa Doanh nghiệp đơn vị Nước.

Theo phương tiện cũ của cách thức doanh nghiệp năm trước DNNN là doanh nghiệp mà lại Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên Luật công ty 2020 luật pháp DNNN là doanh nghiệp nhưng Nhà nước chiếm giữ trên 1/2 vốn điều lệ hoặc tổng số cp có quyền biểu quyết.

Như vậy khái niệm DNNN vẫn được không ngừng mở rộng hơn so với trước đây và có thể bao gồm cả các Công ty cổ phần.

2. Tiêu chí, quyền với nghĩa vụ của công ty xã hội: Điều 10 LDN năm trước – Điều 10 LDN 2020.

Sửa đổi:Luật doanh nghiệp lớn 2020 quy định cụ thể hơn về xác suất lợi nhuận 51% đề nghị giữ lại hàng năm để tái đầu tư cho vận động kinh doanh đã đk là xác suất 51% của lợi nhuận sau thuế. Trước đây thì khí cụ doanh nghiệp 2014 chỉ quy định chung thông thường là 51% tổng lợi nhuận nhưng không rõ là sau thuế xuất xắc trước thuế khiến cho doanh nghiệp và các cơ quan lại liên quan lo lắng trong việc xác định.

3. Report thay đổi thông tin người làm chủ doanh nghiệp – Điều 12 LDN 2014. 

Bãi bỏ: chế độ doanh nghiệp 2020 không còn quy định yêu cầu thông báo biến hóa thông tin của Người cai quản doanh nghiệp như đã được nguyên lý tại điều 12 luật doanh nghiệp 2014.

4. Người thay mặt đại diện theo pháp luật: Điều 13 LDN 2014 – Điều 12 LDN 2020.

4.1. Trường thích hợp công ty có không ít người đại diện:

Bổ sung: phương pháp doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm chính sách “Trường hợp việc phân loại quyền, nhiệm vụ của từng người đại diện theo luật pháp chưa được vẻ ngoài rõ vào Điều lệ công ty thì tất cả những người thay mặt đại diện theo pháp luật của chúng ta là thay mặt đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; phải phụ trách liên đới so với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo hiện tượng của pháp luật về dân sự và phương pháp khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, giả dụ điều lệ công ty không cơ chế rõ quyền và nhiệm vụ của từng tín đồ thì toàn bộ đều là thay mặt đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ bố và nếu khiến thiệt hại thì toàn bộ phải trực tiếp chịu trách nhiệm.

4.2. Về các trường hợp đề xuất cử người đại diện thay mặt pháp lao lý thay thế.

Sửa đổi: Đối cùng với trường phù hợp cử người thay mặt đại diện pháp luật thay thế sửa chữa thì hiện tượng doanh nghiệp 2020 sửa nhiều tự “bị án tù” thành “đang chấp hành quyết phạt tù”.Người bị án tù có thể là án treo và họ chưa phải chấp hành hình phạt tù.


Bổ sung:Đối với ngôi trường hợp bắt buộc cử người thay mặt pháp nguyên lý that thế nguyên tắc doanh nghiệp 2020 cũng vứt sung thêm 02 ngôi trường hợp: (1) bổ sung cập nhật đang chấp hành phương án xử lý hành thiết yếu tại các đại lý cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, bị tandtc cấm đảm nhận chức vụ – cấm hành nghề. (2) bổ sung thêm khoản 7 luật pháp “Tòa án, cơ quan thực hiện tố tụng khác gồm thẩm quyền có quyền hướng dẫn và chỉ định người đại diện theo quy định trong quy trình tố tụng theo giải pháp của luật pháp có liên quan”.

CHƯƠNG II. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

5. Về quyền thành lập, góp vốn, download cổ phần, sở hữu phần vốn góp và làm chủ doanh nghiệp: Điều 18 LDN năm trước – Điều 17 LDN 20205.1. Những trường phù hợp không được thành lập và làm chủ doanh nghiệp.


Bổ sung: phương pháp doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm đối tượng người dùng Công nhân lực an với Pháp nhân thương mại đang bị cấm gớm doanh, vận động trong một số lĩnh vực vào đội đối tương không được quyền thành lập và làm chủ doanh nghiệp

5.2. Những trường hợp không được góp vốn, cài đặt cổ phần, cài đặt phấn vốn góp.

Bổ sung:Luật công ty 2020 bổ sung cập nhật thêm nhóm đối tượng người sử dụng không được góp vốn, download cổ phần, cài đặt phần vốn góp là các đối tượng bị cấm theo luật Phòng phòng tham nhũng.

6. Bé dấu của công ty – Điều 43 LDN 2020:

Bổ sung: chính sách doanh nghiệp 2020 dành riêng một điều điều khoản riêng để khí cụ về bé dấu của doanh nghiệp. Theo quy định mới ngoài nhỏ dấu xung khắc thì bổ sung thêm bề ngoài con dấu bằng văn bản ký số.


Quy định bắt đầu này góp doanh nghiệp tiện lợi hơn vào việc tiến hành các giao dịch thanh toán điện tử.

Bãi bỏ: Luật công ty 2020 bỏ dụng cụ phải thông tin mẫu lốt với cơ sở đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng; Bỏ lao lý về các nội dung sẽ phải có trong bé dấu.

CHƯƠNG III. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN


7. Quyền xây cất trái phiếu: Điều 47 LDN năm trước – Điều 46 LDN 2020. 

Bổ sung:Luật doanh nghiệp lớn 2020 bổ sung cập nhật quy định ngôi trường hợp nhà tọa, thư cam kết không chịu ký kết vào Biên bản cuộc họp thì Biên phiên bản vẫn có hiệu lực thực thi nếu được tất cả các member dự họp ký.

10. Hiệu lực Nghị quyết buổi họp HĐTV doanh nghiệp hai member trở lên – Điều 63 LDN năm trước – Điều 62 LDN 2020.

Bổ sung 1: chính sách doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định Nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên được trải qua bằng 100% tổng khoản đầu tư điều lệ là đúng theo pháp và gồm hiệu lực ngay cả trong trường thích hợp trình tự với thủ tục thông qua nghị quyết, ra quyết định đó không được triển khai đúng quy định.

Bổ sung 2: dụng cụ doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định quyết nghị của HĐTV tất cả thể chưa tồn tại hiệu lực giả dụ bị toàn án nhân dân tối cao hoặc Trọng tài áp dụng Biên pháp cần thiết tạm thời.

13. Quyền gây ra trái phiếu: Điều 73 LDN năm trước – Điều 74 LDN 2020


CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC


CHƯƠNG VI. CÔNG TY CỔ PHẦN.

15. Quyền của cổ đông phổ thôngĐiều 114 LDN năm trước – Điều 115 LDN 2020.

Sửa đổi và bãi bỏ: Điều khiếu nại để người đóng cổ phần hoặc nhóm người đóng cổ phần có một số trong những quyền đặc biệt quan trọng như: khởi kiện hủy bỏ nghị quyết ĐHCĐ, yêu cầu triệu tập ĐHCĐ…..trước đó là phải nạm giữ xác suất cổ phần tối thiểu 10% trong doanh nghiệp và sở hữu tiếp tục trong vòng tối thiểu 06 tháng thì nay chỉ với một điều kiện là thay giữ phần trăm 5% cổ phần, cũng không cần thiết phải liên tục vào 06 tháng. Riêng việc đề cử người vào HĐQT cùng BKS cách thức vẫn giữ tỷ lệ 10% nhưng được cho phép điều lệ dụng cụ tỷ lệ nhỏ dại hơn.

16. Cp ưu đãi biểu quyết: Điều 116 LDN 2014 – Điều 116 LDN 2020.

Sửa đổi: Luật doanh nghiệp năm trước quy định cấm đưa nhượng đối với cổ phần chiết khấu biểu quyết.Luật công ty lớn 2020 ko cấm toàn thể mà cho phép cổ phần ưu đã biểu quyết rất có thể chuyển nhượng theo bạn dạng án, đưa ra quyết định của tandtc đã gồm hiệu lực điều khoản hoặc thừa kế.

(Tuy nhiên phép tắc lại ko cấm các hình thức chuyển quyền không giống như tặng ngay cho, cấm cố, nắm chấp…mặt khác, thừa kế không phải là chuyển nhượng ủy quyền như cơ chế doanh nghiệp 2020 quy định. Rất có thể phải ngóng thêm Nghị kim chỉ nan dẫn).

17. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông:Điều 115 LDN năm trước – Điều 119 LDN 2020.

Bổ sung: pháp luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin được công ty hỗ trợ theo luật tại Điều lệ doanh nghiệp và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung ứng để triển khai và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm vạc tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá thể khác.

18. Cổ phiếu: Điều 121 LDN 2020 – Điều 120 LDN 2014.

Bãi bỏ: quy định doanh nghiệp 2020 bỏ lý lẽ về trường hợpcổ phiếu gồm tổng mệnh giá bán trên mười triệu Đồng Việt Nambị mất, hư lỗi hoặc bị phá hủy thìtrước khi đón nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo lao lý của công ty hoàn toàn có thể yêu ước chủ sở hữu cp đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị tiêu diệt hoặc bị nứt dưới hình thức khác cùng sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng thông báo sẽ kiến nghị công ty cấp cp mớiquy định khoản 3 điều 120 chính sách doanh nghiệp 2014.

19. Sổ đăng ký cổ đông: Điều 121 LDN năm trước – Điều 122 LDN 2020.

Bổ sung: pháp luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định công ty phải update kịp thời biến đổi cổ đông trong những đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo mức sử dụng tại Điều lệ công tytại khoản 5 điều 122.

20. Kính chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không hẳn công ty đại chúng: Điều 123 LDN 2014 – Điều 125 LDN 2020.

20.1. Bổ sung:

Bổ sung 1: điều khoản doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định về đk chào bán cổ phần riêng lẻ: (1) Không chào bán trải qua phương tiện tin tức đại chúng;(2) Chào xuất bán cho dưới 100 bên đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán ra cho nhà đầu tư chi tiêu chứng khoán chăm nghiệp.(Tên điện thoại tư vấn là Điều khiếu nại nhưng thực chất đây không phải là điều kiện, chỉ là cách thức thực hiện)

Bổ sung 2: pháp luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định cổ đông được quyền tiên mua, nếu không mua hết thì mới chào xuất bán cho người khác với đk không thuận lợi hơn vẫn chào bán cho cổ đông (cổ đông cũng rất có thể chuyển quyền mua cho người khác). Biện pháp này không vận dụng trong trường đúng theo phát hành cổ phần để ngay cạnh nhập hoặc vừa lòng nhất

20.2. Bãi Bỏ: Luật công ty 2020 bỏ luật phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng lẻ mang lại Sở kế hoạch đầu tư.

21. Quy định về chuyển nhượng ủy quyền cổ phần: Điều 126 LDN năm trước – Điều 127 LDN 2020

Bổ sung: Luật công ty lớn 2020 bổ sung quy định doanh nghiệp phải đăng ký đổi khác cổ đông trong những đăng ký kết cổ đông theo yêu ước của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu ước theo cơ chế tại Điều lệ công ty.

22. Công cụ về trái phiếu: Điều 127 LDN 2014 – Điều 128 LDN 2020.

Xem thêm: Luật Doanh Nghiệp Tiếng Anh Nghiệp 2020 Tiếng Anh, Luật Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì

Thay thế: phương tiện doanh nghiệp 2020 sửa chữa quy định phát hành trái phiếu điều 127 LDN 2014 bằng quy định rao bán trái phiếu bơ vơ điều 128 LDN 2020.

Trước đây công cụ doanh nghiệp 2014 quy định bình thường về xây dừng trái phiếu, trái phiếu thay đổi và trái phiếu khác theo quy định. LDN 2014 cũng không tạo thành các quy định rao bán trái phiếu cô quạnh hay chào bán trái phiếu ra công bọn chúng và cũng ko phân biệt doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp thường.

Luật công ty lớn 2020 phép tắc việc rao bán trái phiếu riêng rẽ lẻ của bạn không phải công ty đại bọn chúng sẽ tuân theo khí cụ doanh nghiệp, riêng so với chào phân phối trái phiếu ra công chúng và rao bán trái phiếu của bạn đại chúng sẽ tiến hành theo Luật đầu tư và chứng khoán mà không theo Luật doanh nghiệp.

Đặc biệt, luật quy định đối tượng tham gia tải trái phiếu thay đổi riêng lẻ trái phiếu kèm theo hội chứng quyền trật chỉ bao hàm nhà chi tiêu chiến lược cùng nhà chi tiêu chuyên nghiệp. Những loại trái phiếu khác thì chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua.

23. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Điều 135 LDN năm trước – Điều 138 LDN 2020.

Bổ sung: Luật công ty 2020 bổ sung cập nhật quy định ĐHĐCĐ có quyền “Hợp đồng, giao dịch thanh toán vay, mang đến vay, bán gia sản có giá chỉ trị to hơn 10% tổng mức vốn tài sản của bạn ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông cài từ 51% tổng số cp có quyền biểu quyết trở lên trên hoặc fan có tương quan của người đóng cổ phần đó”. 

24. Buổi họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông: Điều 136 LDN 2014 và Điều 139 LDN 2020.

Sửa đổi: quy định doanh nghiệp 2020 thì trừ trường hợp điều lệ bao gồm quy định khác, HĐQT sẽ quyết định việc gia hạn thời hạn họp đại hội cổ đông thường niên thay vày Cơ quan tiền đăng ký marketing quyết định như trước đây.

25. List cổ đông bao gồm quyền dự họp: Điều 137 LDN 2014 – Điều 141 LDN 2020.

Sửa đổi: nguyên tắc doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn lập list cổ đông gồm quyền dự họp không thật 10 ngày trước ngày gửi giấy mời thay vị 05 ngày như lúc trước đây.

26. Ủy quyền cho tất cả những người khác dự họp Đại hội cổ đông: các điều 139, 140 LDN 2014 – những điều 143, 144 LDN 2020.

Bãi bỏ: Luật doanh nghiệp 2020 bỏ quy định việc ủy quyền phải tạo theo mẫu mã do doanh nghiệp phát hành, nắm vào đó chỉ việc đáp ứng các quy định của cục luật dân sự là được. Vày vậy, lúc gửi thông báo mời họp công ty cũng không hẳn gửi kèm theo mẫu mã giấy ủy quyền.

27. Ủy ban kiểm toán: Điều 134 LDN năm trước – Điều 137, 161 LDN 2020.

Sửa đổi: Luật công ty 2020 đổi tên gọi Ban truy thuế kiểm toán trong luật doanh nghiệp năm trước thành Ủy ban kiểm toán.

Bổ sung: biện pháp doanh nghiệp 2020 bao gồm riêng một điều công cụ (điều 161) lao lý về Ủy ban kiểm toán, các nội dung khác về tổ chức cơ cấu tổ chức, chức năng, trọng trách giao cho khách hàng tự quy định.

(Bổ sung này giúp cho doanh nghiệp phân biệt được Ủy ban truy thuế kiểm toán theo quy định doanh nghiệp và phần tử kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019.)

28. Điều kiện triển khai họp người đóng cổ phần và trải qua Nghị quyết ĐHCĐ: Điều 141, 144 LDN năm trước – điều 145, 148 LDN 2020.

Sửa đổi: Tỷ lệ cổ đông dự họp để đủ điều kiện tổ chức cuộc họp và tỷ lệ cổ đông dự họp để thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ với một trong những nội dung thường thì và lấy ý kiến bằng văn phiên bản được điều chỉnh tỷ lệ “từ 51% trở lên” xuống còn “trên 50%”.

Bổ sung: nguyên lý doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm chế độ “Nghịquyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thế đổi ăn hại đến quyền và nhiệm vụ của người đóng cổ phần sở hữu cp ưu đãi chỉ được trải qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng nhiều loại dự họp mua từ 75% tổng số cp ưu đãi các loại đó trở lên đồng tình hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu tự 75% tổng số cp ưu đãi nhiều loại đó trở lên ưng ý trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới vẻ ngoài lấy chủ ý bằng văn bản“.

29. Gởi nghị quyết ĐHCĐ vào trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Điều 145 LDN 2014– Điều 149 LDN 2020.

Bổ sung: luật pháp doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm dụng cụ Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ (cùng cùng với biên bản kiểm phiếu) trong trường hòa hợp lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi mang đến cổ đông vào thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày xong xuôi kiểm phiếu.

30. Biên bạn dạng họp đại hội cổ đông: Điều 146 LDN năm trước – Điều 150 LDN 2020.

Bổ sung: mức sử dụng doanh nghiệp 2020 bổ sung cập nhật quy định “Trường hợp nhà tọa, thư ký lắc đầu ký biên bạn dạng họp thì biên phiên bản này có hiệu lực thực thi nếu được toàn bộ thành viên không giống của Hội đồng cai quản trị tham dự họp ký kết và có khá đầy đủ nội dung theo cơ chế tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ bài toán chủ tọa, thư ký không đồng ý ký biên bạn dạng họp”.

31. Hội đồng quản lí trị: Điều 149 LDN 2014 – Điều 153 LDN 2020.

Sửa đổi: Khoản 4 điều 153 LDN 2020 quy định bất kể cổ đông nào cũng có quyền yêu mong khởi khiếu nại hủy vứt Quyết đinh, nghị quyết của Hội đồng quản lí trị thay vì chỉ Cổ đông cài cổ phần thường xuyên trong 01 năm như phương tiện doanh nghiệp 2014.

32. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản lí trị: Điều 150 LDN 2014 – Điều 154 LDN 2020.

Sửa đổi: Luật công ty lớn 2020 hình thức thành viên độc lập Hội đồng cai quản trị không được thâm nhập HĐQT quá 02 nhiệm kỳ tiếp tục thay bởi không hạn chế như trước đây.

Bãi bỏ: Luật doanh nghiệp lớn 2020 quăng quật quy định những giấy tờ, giao dịch của khách hàng phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng như khoản 4 điều 150 quy định doanh nghiệp 2014.

33. Tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện của thành viên hòa bình HĐQT: Điều 151 LDN năm trước – Điều 155 LDN 2020.

Bổ sung: Luật doanh nghiệp lớn 2020 bổ sung thêm đk thành viên độc lập HĐQT nên không là fan đang thao tác cho công ty mẹ hoặc đã làm việc cho doanh nghiệp mẹ trong 03 năm ngay sát nhất.

34. Quản trị HĐQT: Điều 152 LDN 2014 – Điều 156 LDN 2020.

Bổ sung 1: phương tiện doanh nghiệp 2020 bổ sung cập nhật quy định quản trị HĐQT doanh nghiệp đại bọn chúng không được kiêm nhiệm Giám đốc/Tổng người đứng đầu Công ty.

Bổ sung 2: Luật công ty lớn 2020 bổ sung cập nhật quy định khi “Chủ tịch Hội đồng cai quản trị chết, mất tích, bị trợ thời giam, đang chấp hành quyết phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị tinh giảm hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn trong dìm thức, cai quản hành vi, bị tand cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định thì các thành viên còn sót lại bầu một người trong số các thành viên giữ lại chức chủ tịch Hội đồng quản ngại trị theo nguyên tắc đa phần thành viên còn lại tán thành cho tới khi có đưa ra quyết định mới của Hội đồng quản trị

35. Biên bạn dạng họp HĐQT: Điều 154 LDN 2014 – Điều 158 LDN 2020.

Bổ sung 1: hiện tượng doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định “Trường hợp công ty tọa, tín đồ ghi biên bản từ chối cam kết biên phiên bản họp tuy vậy nếu được tất cả thành viên không giống của Hội đồng quản lí trị tham dự họp cam kết và có tương đối đầy đủ nội dung theo cơ chế tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g cùng h khoản 1 Điều này thì biên bạn dạng này bao gồm hiệu lực.”

36. Điều kiện có tác dụng Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp đại chúng: Điều 157 LDN năm trước – Điều 162 LDN 2020.

Bổ sung: công cụ doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm chế độ riêng về điều kiện so với Giám đốc/Tổng giám đốc của người tiêu dùng cổ phần đại chúng: (1) ko được là người có quan hệ gia đình với người làm chủ doanh, kiểm soát và điều hành viên của công ty và công ty mẹ;người đại diện phần vốn của doanh nghiệptại doanh nghiệp và doanh nghiệp mẹ; (2) có chuyên môn chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề trong quản trị kinh doanh của công ty.

37. Quyền khởi khiếu nại của Cổ đông so với thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc: Điều 161 LDN 2014 – Điều 166 LDN 2020.

Bổ sung: điều khoản doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định cổ đông nhóm người đóng cổ phần đang khởi kiệncó quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo ra quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

38. đồng ý hợp đồng, giao dịch giữa công ty với bạn liên quan: Điều 162 LDN 2014 – Điều 167 LDN 2020.

Sửa đổi: Luật công ty lớn 2020 bổ sung thêm trường phù hợp hợp đồng, thanh toán giao dịch bắt đề xuất được ĐHĐCĐ trải qua dù giá chỉ trị giao dịch dưới 35% tổng giá chỉ trị gia sản trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: “Hợp đồng, thanh toán vay, đến vay, cung cấp tải sản có giá trị lớn hơn 10% tổng vốn tài sản của người sử dụng ghi trong báo cáo tài chính sớm nhất giữa công ty và cổ đông thiết lập từ 51% tổng số cp có quyền biểu quyết trở lên hoặc bạn có tương quan của cổ đông đó.”

39. Ban điều hành và kiểm soát Công ty cổ phần: Điều 163 LDN năm trước – Điều 168 LDN 2020.

Sửa đổi: Trước đây hình thức doanh nghiệp năm trước quy định trưởng Ban kiểm soát và điều hành phải là kế toán tài chính viên hoặc kiểm toán viên thao tác làm việc chuyên trách trên doanh nghiệp, trừ trường đúng theo điều lệ lý lẽ tiêu chuẩn chỉnh cao hơn. Nay được sửa lại thành: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên nằm trong một trong các chuyên ngành ghê tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản lí trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường thích hợp Điều lệ doanh nghiệp có phương tiện tiêu chuẩn chỉnh khác cao hơn.

40. Tiêu chuẩn chỉnh của kiểm soát điều hành viên công ty cổ phần: Điều 164 LDN 2014 – Điều 169 LDN 2020.

Bổ sung: luật doanh nghiệp 2020 bổ sung cập nhật thêm 02 đk là: (1) được giảng dạy chuyên ngành gớm tế, tài chính, lý lẽ hoặc chuyên ngành có tương quan đến hoạt đông của công ty; (2) không hẳn là người cai quản công ty.

Sửa đổi: Đối với công ty đại chúng và doanh nghiệp NN, cơ chế doanh nghiệp 2020 thay khí cụ KSV yêu cầu là kiểm toán viên hoặc kế toán viên trong phép tắc doanh nghiệp năm trước bằng mức sử dụng thì KSV còn không được là người có quan hệ gia đình của người thống trị doanh nghiệp của doanh nghiệp và công ty mẹ; người thay mặt phần vốn.

41. Quyền và nghĩa vụ của kiểm soát điều hành viên công ty cổ phần: Điều 165 LDN 2014 – Điều 170 LDN 2020.

Bổ sung: chính sách doanh nghiệp 2020 bổ sung cập nhật thêm quyền và nhiệm vụ cho kiểm soát điều hành viên phải: “Rà soát phù hợp đồng, thanh toán với fan có tương quan thuộc thẩm quyền phê xem xét của Hội đồng cai quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và gửi ra khuyến nghị về phù hợp đồng, giao dịch cần phải có phê chuyên chú của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông”.

42. Trình báo cáo hàng năm của người sử dụng cổ phần: Điều 170 LDN 2014 – Điều 175 LDN 2020.