Cục hàng không việt nam

      14
tác dụng nhiệm vụ

Vị trí cùng chức năng

1. Viên Hàng không nước ta là ban ngành trực thuộc Bộ giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải thống trị nhà nước về sản phẩm không dân dụng trong phạm vi cả nước; là Nhà chức vụ hàng không theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Cục hàng không việt nam

2. Cục Hàng không nước ta có tư cách pháp nhân, nhỏ dấu hình Quốc huy, tài năng khoản riêng biệt theo mức sử dụng của luật pháp và trụ sở tại tp Hà Nội.

Nhiệm vụ cùng quyền hạn

1. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải ban hành theo thẩm quyền hoặc để bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ trình Thủ tướng cơ quan chính phủ chiến lược, quy hoạch, chiến lược dài hạn, 5 năm cùng hàng năm, những chương trình, dự án quốc gia, những đề án trở nên tân tiến thuộc ngành hàng không gia dụng trong phạm vi cả nước.

2. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải dự thảo văn phiên bản quy phi pháp luật về hàng không dân dụng.

3. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng; ban hành tiêu chuẩn chỉnh cơ sở siêng ngành mặt hàng không dân dụng, tiêu chuẩn nhân viên sản phẩm không.

4. Tổ chức thực hiện văn phiên bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, định mức tài chính - kỹ thuật siêng ngành sau khi được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt, ban hành; quy định việc áp dụng rõ ràng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, quy định khai thác, tư liệu nghiệp vụ cân xứng với điều khoản về hàng không dân dụng; công bố, thành lập trong nước với quốc tế những thông tin, thông báo liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

5. Tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền, thịnh hành và giáo dục luật pháp về hàng không.

6. Phát hành chỉ thị, huấn lệnh, tiến hành các biện pháp khẩn cấp bao gồm cả câu hỏi đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân viên cấp dưới hàng không để bảo đảm an ninh, an ninh hàng ko và duy trì hoạt động đồng bộ của dây chuyền sản xuất vận ship hàng không; tổ chức hệ thống giám sát, làm chủ an ninh, an toàn, hỗ trợ dịch vụ sản phẩm không, tìm kiếm kiếm cứu vớt nạn, khẩn nguy sảnh bay; bổ nhiệm đo lường và tính toán viên nhằm thực hiện công dụng giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

7. Tổng hợp, phân tích cùng đánh giá báo cáo sự cố, tai nạn ngoài ý muốn tàu bay; kiểm tra, đo lường việc hạn chế và khắc phục sự cố, tai nạn thương tâm tàu cất cánh và thực hiện các biện pháp phòng phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay; điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo phân công của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.

8. Về công tác bảo vệ chuyến bay chuyên cơ:

a. Là manh mối tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn chuyến cất cánh chuyên cơ vào ngành mặt hàng không dân dụng;

b. đo lường và thống kê việc vâng lệnh quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, bảo vệ an ninh, bình an hàng không đối với chuyến bay chuyên cơ theo phương pháp của pháp luật;

c. Cấp cho phép cất cánh cho chuyến bay chuyên cơ theo nguyên tắc của pháp luật.

9. Về quản lý cảng sản phẩm không, sảnh bay:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, trường bay toàn quốc, quy hoạch cụ thể cảng sản phẩm không, sân bay quốc tế, quy hoạch cụ thể cảng sản phẩm không, sảnh bay trong nước để bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng chính phủ quyết định;

b. Ban hành quy trình làm cho thủ tục đối với hành khách, hành lý, mặt hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư tại cảng mặt hàng không, sân bay trên cửa hàng thống duy nhất với các cơ quan tiến hành chức năng thống trị nhà nước chăm ngành liên quan.

đ. Thống trị việc sử dụng, khai quật đất cảng hàng không, trường bay theo lý lẽ của pháp luật; phối phù hợp với Ủy ban nhân dân các cấp cùng cơ quan gồm thẩm quyền quản lý khu vực lân cận cảng sản phẩm không, sảnh bay; lãnh đạo việc cung ứng dịch vụ tại cảng mặt hàng không, sảnh bay;

e. Cấp, cung cấp lại, bổ sung, sửa đổi, thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kết cảng hàng không, sân bay, Giấy phép sale cảng sản phẩm không, sảnh bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng sản phẩm không, trường bay và Giấy phép cung ứng dịch vụ hàng không tại cảng mặt hàng không, sân bay theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

g. Kiểm tra, giám sát và đo lường việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng, thay thế công trình, thêm đặt khối hệ thống kỹ thuật, thiết bị tại cảng hàng không, sảnh bay;

h. Cấp, thừa nhận hiệu lực, gia hạn, thu hồi, hủy vứt hoặc đình chỉ áp dụng giấy phép hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị khai quật tại cảng hàng không, trường bay theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải;

i. Điều phối giờ hạ, chứa cánh tại cảng hàng không, sảnh bay.

10. Về làm chủ vận chuyển hàng không:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy hoạch cải tiến và phát triển doanh nghiệp chuyển vận hàng không nước ta ; tổ chức triển khai các biện pháp phát triển thị trường vận tải đường bộ hàng không;

b. đánh giá hồ sơ đăng ký cấp, cấp cho lại, điều chỉnh, sửa đổi và đề nghị thu hồi Giấy phép marketing vận chuyển hàng không;

c. Cấp, cung cấp lại, điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi Giấy phép marketing hàng không phổ biến và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung;

d. Cấp, tịch thu Giấy phép mở văn phòng công sở đại diện, chi nhánh, văn phòng buôn bán vé đến hãng mặt hàng không nước ngoài; cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết hợp đồng chỉ định đại lý phân phối bán vé, Giấy ghi nhận đăng ký xuất vận giao dịch không thứ cung cấp theo phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

d. Phát hành quy tắc vận tải hàng không, kinh doanh dịch vụ chuyển động hàng không; tổ chức triển khai đăng cam kết Điều lệ vận chuyển của các hãng sản phẩm không.

e. Tổ chức triển khai cấp, thu hồi, kiểm soát và điều chỉnh quyền khai quật vận ship hàng không; phê duyệt các hợp đồng hợp tác ký kết liên quan đến quyền chuyển động hàng không; đồng ý việc thuê, thuê mướn tàu cất cánh giữa tổ chức cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá thể nước ngoài; trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ định hãng hàng không vn là công ty nhà nước khai quật đường cất cánh đến các vùng có nhu cầu thiết yếu hèn về chuyển vận hàng không công cộng;

g. Tổ chức kiểm tra, đo lường việc tuân hành quy định của pháp luật về sale vận giao hàng không.

11. Về tàu bay và quản lý khai thác tàu bay:

a. Tổ chức việc đăng ký quốc tịch tàu bay và đăng ký các quyền so với tàu bay;

b. Ban hành hoặc bằng lòng tiêu chuẩn áp dụng so với tàu bay, trang bị, thiết bị gắn thêm trên tàu bay, thiết bị, vật tứ tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì tàu bay;

c. Khuyên bảo thực hiện, kiểm tra, đo lường và thống kê việc thiết kế, sản xuất, test nghiệm, khai thác, sửa chữa, bảo trì tàu bay, trang bị, thiết bị lắp trên tàu bay, thiết bị, vật bốn tiêu chuẩn, vật bốn tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì tàu bay;

d. Cấp, gia hạn, công nhận, thu hồi, đình chỉ hiệu lực thực thi hiện hành Giấy chứng nhận loại cho tàu bay, động cơ và cánh gió tàu bay; phê chuẩn chỉnh trang bị, thiết bị gắn trêu tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao giao hàng công tác sửa chữa, bảo trì tàu bay;

đ. Cấp, gia hạn, công nhận, thu hồi, đình chỉ hiệu lực hiện hành Giấy chứng nhận người khai quật tàu bay, Giấy ghi nhận đủ điều kiện bay của tàu bay và các chứng chỉ, giấy phép khai quật liên quan mang đến đủ điều kiện bay của tàu bay, điều kiện khai quật tàu bay;

e. Cấp, gia hạn, thu hồi, đình chỉ hiệu lực thực thi Giấy phép buổi giao lưu của cơ sở thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, xem sét tàu bay, động cơ, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị gắn trên tàu bay, thiết bị, vật bốn tiêu chuẩn, vật bốn tiêu hao giao hàng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

g. Phê chuẩn, đồng ý cơ sở bảo dưỡng và chương trình bảo dưỡng tàu bay, hễ cơ, cánh quạt và trang bị, thứ trên tàu bay.

12. Về quản lý hoạt động bay:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ phương án thiết lập, điều chỉnh, bỏ bỏ, công bố đường mặt hàng không, vùng trời trường bay dân dụng, sân bay dùng bình thường để bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng chính phủ nước nhà quyết định;

b. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phương án thiết lập, điều chỉnh quanh vùng bay phục vụ chuyển động hàng không tầm thường để bộ trưởng Bộ giao thông vận tải kiến nghị Bộ trưởng cỗ Quốc phòng quyết định;

c. đánh giá và thẩm định đề án thành lập và hoạt động doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt hễ bay;

d. Cai quản việc tổ chức khai thác đường hàng không, vùng trời sân bay dân dụng, khu vực bay vận động hàng không chung trong vùng trời Việt Nam, vùng thông báo bay do nước ta quản lý;

đ. Thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ, chào làng khu vực trách nhiệm của cơ sở cung ứng dịch vụ đảm bảo an toàn hoạt cồn bay; ra mắt hoặc thông báo khoanh vùng cấm bay, khoanh vùng hạn chế bay, khu vực nguy hiểm, khu vực xả nhiên liệu, thả hành lý, mặt hàng hóa dành cho tàu cất cánh dân dụng;

e. Phát hành quy chế bay, phương thức bay cho hoạt động bay dân dụng, danh mục sân cất cánh dự bị giao hàng cho hoạt động bay dân dụng trong nước và quốc tế, những tài liệu phía dẫn liên quan đến cai quản hoạt cồn bay;

g. Cấp cho phép bay cho hoạt động bay dân dụng theo phương tiện pháp luật;

h. Cấp giấy phép khai thác cho hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt hễ bay; giao nhiệm vụ, ký phối hợp đồng cùng kiểm tra, giám sát và đo lường việc cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt cồn bay, dịch vụ thương mại bay hiệu chuẩn theo phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

i. Làm chủ chướng ngại vật dụng hàng không tuân theo quy định của pháp luật; công bố bề mặt giới hạn chướng ngại vật và hạng mục chướng ngại vật dụng tự nhiên, nhân tạo có thể tác động đến an toàn của chuyển động bay;

k. Công ty trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị của cỗ Quốc phòng và cơ quan có liên quan khác trong việc tổ chức triển khai sử dụng vùng trời, quy định bay khu vực sân cất cánh dùng bình thường của cảng hàng không quốc tế, lập chiến lược bay, quản lý và điều hành bay, làm chủ hoạt động cất cánh đặc biệt, kiếm tìm kiếm cứu vớt nạn, sử dụng các dịch vụ bảo vệ hoạt hễ bay, phối hợp làm chủ hoạt cồn bay gia dụng và quân sự.

l. Phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý, sử dụng tần số thuộc nhiệm vụ hàng không.

13. Về bảo vệ môi trường:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, tiêu chuẩn, luật lệ về bảo đảm môi trường đối với vận động hàng ko dân dụng;

b. Hướng dẫn, kiểm tra, đo lường và thống kê việc vâng lệnh quy định về đảm bảo môi trường trong chuyển động hàng ko dân dụng.

14. Về tìm kiếm cứu nạn cùng phòng phòng lụt bão:

a. Là làm mai tham gia Ủy ban đất nước Tìm kiếm cứu nạn; gia nhập Ban chỉ đạo Phòng phòng lụt bão cùng Tìm kiếm cứu vãn nạn của Bộ giao thông vận tải vận tải; chỉ đạo, tổ chức vận động phối hợp tìm kiếm, cứu vớt nạn sản phẩm không, khẩn nguy sảnh bay, phòng phòng lụt, bão;

b. Phân định quanh vùng trách nhiệm kiếm tìm kiếm, cứu nạn hàng không và khẩn nguy sảnh bay của các đơn vị ở trong ngành sản phẩm không dân dụng;

c. Phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu giúp nạn, khẩn nguy sân bay, chiến lược đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm kiếm cứu vãn nạn, khẩn nguy sân bay và chỉ huy thực hiện.

15. Về bình an hàng không:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng, Chương trình kiểm soát điều hành chất lượng bình an hàng ko dân dụng, Chương trình huấn luyện và giảng dạy huấn luyện bình an hàng ko dân dụng, luật pháp về sách vở của du khách khi đi tàu bay; phía dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát và đo lường việc thực hiện;

b. Trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phê trông nom Chương trình bình an hàng không gia dụng của người khai quật cảng hàng không, trường bay và hãng hàng không Việt Nam; đồng ý Chương trình bình an hàng không dân dụng của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

c. Phê săn sóc Quy chế bình yên của những đơn vị hỗ trợ dịch vụ mặt hàng không tại cảng sản phẩm không, sảnh bay; là cơ quan thường trực, điều phối công tác làm việc bảo đảm an toàn hàng không gia dụng theo phân công của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

d. Phát hành hoặc bằng lòng tiêu chuẩn chỉnh áp dụng đối với hệ thống kỹ thuật, máy bảo đảm an ninh hàng không; danh mục những vật phẩm nguy nan hạn chế có theo fan và hành lý lên tàu bay; thống trị việc cấp cho thẻ, giấy phép và mẫu thẻ, mẫu giấy tờ kiểm soát bình yên hàng không;

đ. Kiểm tra, đo lường việc tuân thủ quy định điều khoản về bình yên hàng không so với tổ chức, cá thể trong vận động hàng ko dân dụng;

e. Tổ chức lực lượng an ninh hàng không, lực lượng gia nhập ứng phó lúc đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào vận động hàng ko dân dụng;

g. Cấp, gia hạn, đình chỉ hiệu lực Giấy phép khai thác trang thiết bị an ninh hàng không, Giấy phép hỗ trợ dịch vụ bình yên hàng không áp theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.

16. Về nhân viên cấp dưới hàng không:

a. Kiểm tra, giám định và triển khai việc cấp, công nhận, thu hồi các loại giấy phép, bệnh chỉ, chứng nhận năng định đối với nhân viên sản phẩm không; thẩm định, tấn công giá, công nhận kết quả kiểm tra, giám định việc thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh nhân viên hàng không tuân theo quy định của pháp luật;

b. Chất vấn cấp, công nhận, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ nhân viên cấp dưới hàng không so với cơ sở đào tạo, giảng dạy nghiệp vụ nhân viên hàng không; kiểm tra, kiểm soát điều hành việc đào tạo, huấn luyện và giảng dạy nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật;

c. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế lao động, kỷ quy định lao rượu cồn đặc thù đối với nhân viên hàng không.

17. Về cai quản dự án đầu tư trong lĩnh vực hàng không:

a. Triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan đưa ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu xây dựng theo phân công, phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

b. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan bao gồm thẩm quyền so với dự án BT, BOT, BOO về sản phẩm không gia dụng theo phân công, phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.

18. Về giá, cước, phí, lệ phí:

a. Gia nhập xây dựng, hướng dẫn việc khẳng định khung giá, cước dịch vụ hàng không, giá chỉ các chuyển động dịch vụ không giống có liên quan đến lĩnh vực hàng không và đối kháng giá sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng không bởi nhà nước quy định;

b. Công ty trì lời khuyên mức phí, lệ phí chăm ngành mặt hàng không và đối kháng giá sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích trong nghành hàng không do nhà nước phương tiện để bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải ý kiến đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền quy định;

c. Tổ chức triển khai quản lý, kiểm tra, thống kê giám sát việc triển khai quy định về phí, lệ phí, giá, cước thương mại & dịch vụ hàng ko và 1-1 giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng không.

19. Về hợp tác quốc tế:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải phê để mắt tới chương trình, chiến lược hợp tác nước ngoài về mặt hàng không;

b. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải để trình cơ quan bao gồm thẩm quyền phê chuẩn chỉnh đề xuất việc ký kết hoặc gia nhập các điều ước nước ngoài về mặt hàng không.

c. Tham gia đàm phán điều ước nước ngoài theo ủy quyền, phân cấp; tổ chức triển khai đàm phán, cam kết kết thỏa thuận, công tác hợp tác thế giới theo quy định;

d. Tổ chức thực hiện, áp dụng điều mong quốc tế, quy định, nghị quyết, tiêu chuẩn, lời khuyên thực hành, hướng dẫn của những tổ chức mặt hàng không thế giới mà vn tham gia hoặc là thành viên;

đ. Là đầu mối quan hệ với tổ chức triển khai hàng không gia dụng quốc tế, nhà chức trách hàng không nước ngoài, các tổ chức, diễn bầy hàng không quốc tế khác mà nước ta tham gia.

20. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phạt triển, áp dụng và gửi giao technology trong lĩnh vực hàng ko dân dụng; xây dựng, xúc tiến chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ thông tin giao hàng công tác thống trị và khai quật trong nghành hàng không dân dụng.

21. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng tham nhũng, xấu đi và bảo đảm an toàn việc chấp hành khí cụ của lao lý về mặt hàng không dân dụng, cách xử trí vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; tham gia cách xử lý tranh chấp về hàng không dân dụng.

22. Tạo và tổ chức tiến hành Chương trình cải cách hành bao gồm của viên theo phương châm và nội dung Chương trình cách tân hành bao gồm nhà nước của Bộ giao thông vận tải vận tải.

23. Về tổ chức, biên chế, cai quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao động:

a. Quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sử dụng biên chế được phê chuẩn theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương với chế độ, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn thuộc thẩm quyền làm chủ của Cục;

b. Thành lập và hoạt động hoặc thuê tổ chức, tuyển chọn dụng hoặc thuê nhân viên kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra, tiến công giá, đề xuất liên quan đến việc cấp phép, cấp chứng từ chứng nhận, thực hiện công dụng giám gần kề và bảo đảm an ninh hàng không.

24. Cục Hàng không việt nam được sử dụng ngân sách đầu tư từ ngân sách chi tiêu nhà nước cấp, từ nguồn thu từ phí, lệ giá tiền và các nguồn thu không giống theo cách thức của pháp luật, được vận dụng cơ chế tài bao gồm có tính mang đến yếu tố đặc thù của ngành mặt hàng không Việt Nam; thống trị tài chính, gia tài được giao.

25. Được trực tiếp quan hệ nam nữ với những cơ quan công ty nước có liên quan để tiến hành chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao theo phương pháp của pháp luật.

26. Tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.

Xem thêm: Hộp Đựng Bánh Bông Lan Tròn 26Cm, Hộp Đựng Bánh Bông Lan

1. Viên Hàng không nước ta là phòng ban trực trực thuộc Bộ giao thông vận tải vận tải, thực hiện công dụng tham mưu, giúp bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải quản lý nhà nước về sản phẩm không gia dụng trong phạm vi cả nước; là Nhà chức trách hàng không áp theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hàng không nước ta có tư cách pháp nhân, nhỏ dấu hình Quốc huy, tài năng khoản riêng theo công cụ của luật pháp và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải phát hành theo thẩm quyền hoặc để bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng chính phủ chiến lược, quy hoạch, planer dài hạn, 5 năm với hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, những đề án trở nên tân tiến thuộc ngành hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước.

2. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải dự thảo văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về sản phẩm không dân dụng.

3. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải phát hành tiêu chuẩn, định mức tài chính - kỹ thuật, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật chăm ngành mặt hàng không dân dụng; ban hành tiêu chuẩn chỉnh cơ sở chuyên ngành sản phẩm không dân dụng, tiêu chuẩn chỉnh nhân viên mặt hàng không.

4. Tổ chức thực hiện văn bạn dạng quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, định mức tài chính - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; quy định câu hỏi áp dụng rõ ràng tiêu chuẩn, tiến trình kỹ thuật, quy chế khai thác, tư liệu nghiệp vụ tương xứng với quy định về hàng không dân dụng; công bố, xuất bản trong nước và quốc tế những thông tin, thông báo liên quan đến chuyển động hàng không dân dụng.

5. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ cập và giáo dục pháp luật về hàng không.

6. Phát hành chỉ thị, huấn lệnh, thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao hàm cả vấn đề đình chỉ chuyến cất cánh và hoạt động vui chơi của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng ko để đảm bảo an toàn an ninh, an toàn hàng ko và gia hạn hoạt động đồng điệu của dây chuyền sản xuất vận chuyển hàng không; tổ chức hệ thống giám sát, thống trị an ninh, an toàn, cung ứng dịch vụ mặt hàng không, tìm kiếm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sảnh bay; vấp ngã nhiệm đo lường và thống kê viên để thực hiện chức năng giám sát, bảo đảm an ninh, bình yên hàng không.

7. Tổng hợp, phân tích với đánh giá báo cáo sự cố, tai nạn thương tâm tàu bay; kiểm tra, giám sát và đo lường việc khắc chế sự cố, tai nạn thương tâm tàu cất cánh và tiến hành các giải pháp phòng dự phòng sự cố, tai nạn tàu bay; khảo sát sự cố, tai nạn ngoài ý muốn tàu bay theo phân công của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

8. Về công tác bảo đảm an toàn chuyến bay chuyên cơ:

a. Là mối lái tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn chuyến bay chuyên cơ trong ngành mặt hàng không dân dụng;

b. Giám sát và đo lường việc vâng lệnh quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, bảo đảm an ninh, bình an hàng không đối với chuyến bay chuyên cơ theo lao lý của pháp luật;

c. Cấp phép bay cho chuyến cất cánh chuyên cơ theo dụng cụ của pháp luật.

9. Về quản lý cảng mặt hàng không, sảnh bay:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đề án quy hoạch toàn diện và tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, quy hoạch cụ thể cảng mặt hàng không, trường bay quốc tế, quy hoạch chi tiết cảng mặt hàng không, sảnh bay trong nước để bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định;

b. Ban hành quy trình làm thủ tục so với hành khách, hành lý, sản phẩm hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư tại cảng hàng không, sân bay trên đại lý thống độc nhất vô nhị với các cơ quan tiến hành chức năng thống trị nhà nước chuyên ngành liên quan.

đ. Cai quản việc sử dụng, khai quật đất cảng mặt hàng không, trường bay theo lý lẽ của pháp luật; phối phù hợp với Ủy ban nhân dân những cấp với cơ quan tất cả thẩm quyền cai quản khu vực cạnh bên cảng mặt hàng không, sân bay; chỉ huy việc hỗ trợ dịch vụ tại cảng hàng không, sảnh bay;

e. Cấp, cấp cho lại, té sung, sửa đổi, tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết cảng hàng không, sảnh bay, Giấy phép sale cảng sản phẩm không, sân bay, Giấy hội chứng nhận khai quật cảng hàng không, trường bay và Giấy phép hỗ trợ dịch vụ sản phẩm không trên cảng mặt hàng không, trường bay theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

g. Kiểm tra, đo lường việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa công trình, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, sản phẩm công nghệ tại cảng hàng không, sảnh bay;

h. Cấp, thừa nhận hiệu lực, gia hạn, thu hồi, hủy vứt hoặc đình chỉ thực hiện giấy phép hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị khai thác tại cảng mặt hàng không, trường bay theo phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

i. Điều phối giờ đồng hồ hạ, đựng cánh trên cảng mặt hàng không, sảnh bay.

10. Về cai quản vận ship hàng không:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải quy hoạch trở nên tân tiến doanh nghiệp di chuyển hàng không vn ; tổ chức triển khai các biện pháp cải tiến và phát triển thị trường vận tải đường bộ hàng không;

b. đánh giá hồ sơ đk cấp, cấp lại, điều chỉnh, sửa đổi và ý kiến đề nghị thu hồi Giấy phép marketing vận giao hàng không;

c. Cấp, cấp cho lại, điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi Giấy phép marketing hàng không thông thường và Giấy ghi nhận đăng ký vận động hàng không chung;

d. Cấp, thu hồi Giấy phép mở công sở đại diện, bỏ ra nhánh, văn phòng chào bán vé đến hãng hàng không nước ngoài; cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định cửa hàng đại lý bán vé, Giấy chứng nhận đăng cam kết xuất vận deals không thứ cấp cho theo phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

d. Ban hành quy tắc vận tải hàng không, sale dịch vụ chuyển động hàng không; tổ chức đăng cam kết Điều lệ vận chuyển của các hãng mặt hàng không.

e. Tổ chức triển khai cấp, thu hồi, điều chỉnh quyền khai quật vận ship hàng không; phê duyệt những hợp đồng hợp tác và ký kết liên quan mang đến quyền chuyển vận hàng không; chấp thuận đồng ý việc thuê, dịch vụ thuê mướn tàu bay giữa tổ chức cá thể Việt Nam và tổ chức, cá thể nước ngoài; trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải chỉ định hãng hàng không việt nam là doanh nghiệp lớn nhà nước khai thác đường cất cánh đến các vùng mong muốn thiết yếu đuối về chuyển động hàng ko công cộng;

g. Tổ chức kiểm tra, đo lường việc tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh vận chuyển hàng không.

11. Về tàu bay và cai quản khai thác tàu bay:

a. Tổ chức triển khai việc đăng ký quốc tịch tàu bay và đăng ký những quyền so với tàu bay;

b. Phát hành hoặc đồng ý tiêu chuẩn áp dụng so với tàu bay, trang bị, thiết bị gắn trên tàu bay, thiết bị, vật bốn tiêu chuẩn, vật bốn tiêu hao ship hàng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

c. Giải đáp thực hiện, kiểm tra, thống kê giám sát việc thiết kế, sản xuất, demo nghiệm, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, trang bị, thiết bị thêm trên tàu bay, thiết bị, vật tứ tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao ship hàng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

d. Cấp, gia hạn, công nhận, thu hồi, đình chỉ hiệu lực thực thi Giấy chứng nhận loại mang lại tàu bay, động cơ và cánh gió tàu bay; phê chuẩn trang bị, thiết bị lắp trêu tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật bốn tiêu hao giao hàng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

đ. Cấp, gia hạn, công nhận, thu hồi, đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận người khai quật tàu bay, Giấy chứng nhận đủ đk bay của tàu cất cánh và những chứng chỉ, giấy phép khai thác liên quan cho đủ điều kiện bay của tàu bay, điều kiện khai thác tàu bay;

e. Cấp, gia hạn, thu hồi, đình chỉ hiệu lực hiện hành Giấy phép hoạt động vui chơi của cơ sở thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thí điểm tàu bay, hễ cơ, cánh quạt gió tàu bay, trang bị, thiết bị đính trên tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao ship hàng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

g. Phê chuẩn, chấp thuận đồng ý cơ sở bảo dưỡng và chương trình bảo trì tàu bay, đụng cơ, cánh quạt gió và trang bị, trang bị trên tàu bay.

12. Về thống trị hoạt rượu cồn bay:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phương án thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ, chào làng đường sản phẩm không, vùng trời trường bay dân dụng, sân bay dùng tầm thường để bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải đưa ra quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định;

b. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phương án thiết lập, điều chỉnh khu vực bay phục vụ chuyển động hàng không bình thường để bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải đề nghị Bộ trưởng cỗ Quốc phòng quyết định;

c. đánh giá và thẩm định đề án ra đời doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đảm bảo hoạt động bay;

d. Cai quản việc tổ chức khai thác đường hàng không, vùng trời sân bay dân dụng, quanh vùng bay chuyển động hàng không bình thường trong vùng trời Việt Nam, vùng thông báo bay do vn quản lý;

đ. Thiết lập, điều chỉnh, bỏ bỏ, chào làng khu vực trọng trách của cơ sở cung ứng dịch vụ bảo vệ hoạt rượu cồn bay; chào làng hoặc thông báo quanh vùng cấm bay, khu vực hạn chế bay, khu vực nguy hiểm, khoanh vùng xả nhiên liệu, thả hành lý, mặt hàng hóa giành riêng cho tàu bay dân dụng;

e. Ban hành quy chế bay, phương thức bay cho chuyển động bay dân dụng, hạng mục sân bay dự bị phục vụ cho chuyển động bay dân dụng trong nước và quốc tế, những tài liệu phía dẫn liên quan đến thống trị hoạt hễ bay;

g. Cấp phép bay cho chuyển động bay dân dụng theo hiện tượng pháp luật;

h. Cấp thủ tục phép khai quật cho khối hệ thống kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay, cơ sở hỗ trợ dịch vụ bảo đảm an toàn hoạt hễ bay; giao nhiệm vụ, ký phối hợp đồng với kiểm tra, đo lường và tính toán việc cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt đụng bay, thương mại dịch vụ bay hiệu chuẩn theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

i. Thống trị chướng ngại thứ hàng không tuân theo quy định của pháp luật; công bố bề mặt giới hạn chướng ngại vật và hạng mục chướng ngại thứ tự nhiên, nhân tạo có thể tác động đến bình an của hoạt động bay;

k. Nhà trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị của bộ Quốc phòng và phòng ban có liên quan khác vào việc tổ chức sử dụng vùng trời, quy định bay khoanh vùng sân cất cánh dùng tầm thường của cảng hàng không quốc tế quốc tế, lập chiến lược bay, điều hành quản lý bay, cai quản hoạt động cất cánh đặc biệt, tìm kiếm cứu giúp nạn, sử dụng các dịch vụ bảo đảm an toàn hoạt cồn bay, phối hợp thống trị hoạt động bay gia dụng và quân sự.

l. Phối phù hợp với cơ quan bên nước có tương quan trong việc quản lý, thực hiện tần số thuộc nghiệp vụ hàng không.

13. Về bảo đảm an toàn môi trường:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, nguyên tắc về bảo vệ môi trường đối với vận động hàng ko dân dụng;

b. Phía dẫn, kiểm tra, đo lường và tính toán việc vâng lệnh quy định về đảm bảo môi ngôi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

14. Về tra cứu kiếm cứu giúp nạn với phòng phòng lụt bão:

a. Là dắt mối tham gia Ủy ban đất nước Tìm kiếm cứu vãn nạn; gia nhập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão cùng Tìm kiếm cứu vãn nạn của Bộ giao thông vận tải vận tải; chỉ đạo, tổ chức chuyển động phối đúng theo tìm kiếm, cứu vớt nạn hàng không, khẩn nguy sảnh bay, phòng chống lụt, bão;

b. Phân định quanh vùng trách nhiệm tra cứu kiếm, cứu vớt nạn mặt hàng không cùng khẩn nguy sảnh bay của những đơn vị nằm trong ngành sản phẩm không dân dụng;

c. Phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu vớt nạn, khẩn nguy sảnh bay, chiến lược đào tạo, huấn luyện, diễn tập kiếm tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy trường bay và chỉ huy thực hiện.

15. Về an ninh hàng không:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phát hành Chương trình an toàn hàng không dân dụng, Chương trình kiểm soát chất lượng bình yên hàng ko dân dụng, Chương trình đào tạo và giảng dạy huấn luyện an toàn hàng ko dân dụng, khí cụ về sách vở và giấy tờ của quý khách khi đi tàu bay; phía dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát và đo lường việc thực hiện;

b. Trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê phê chuẩn Chương trình bình yên hàng không dân dụng của người khai quật cảng mặt hàng không, trường bay và thương hiệu hàng không Việt Nam; đồng ý Chương trình an ninh hàng không gia dụng của thương hiệu hàng ko nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

c. Phê trông nom Quy chế an toàn của các đơn vị hỗ trợ dịch vụ sản phẩm không trên cảng mặt hàng không, sân bay; là cơ quan thường trực, điều phối công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng theo phân công của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

d. Phát hành hoặc chấp thuận tiêu chuẩn áp dụng đối với hệ thống kỹ thuật, vật dụng bảo đảm an ninh hàng không; danh mục những vật phẩm gian nguy hạn chế sở hữu theo fan và hành lý lên tàu bay; quản lý việc cấp cho thẻ, giấy phép và chủng loại thẻ, mẫu bản thảo kiểm soát bình an hàng không;

đ. Kiểm tra, đo lường việc tuân thủ quy định điều khoản về bình an hàng không so với tổ chức, cá nhân trong hoạt động hàng không dân dụng;

e. Tổ chức lực lượng bình an hàng không, lực lượng tham gia ứng phó ban sơ với hành vi can thiệp phi pháp vào vận động hàng ko dân dụng;

g. Cấp, gia hạn, đình chỉ hiệu lực Giấy phép khai thác trang thiết bị bình an hàng không, Giấy phép cung ứng dịch vụ an ninh hàng không áp theo phân cấp của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.

16. Về nhân viên hàng không:

a. Kiểm tra, giám định và thực hiện việc cấp, công nhận, thu hồi những loại giấy phép, bệnh chỉ, chứng nhận năng định đối với nhân viên hàng không; thẩm định, tiến công giá, công nhận tác dụng kiểm tra, thẩm định việc đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên hàng không tuân theo quy định của pháp luật;

b. Khám nghiệm cấp, công nhận, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện đào tạo đào tạo nghiệp vụ nhân viên cấp dưới hàng không đối với cơ sở đào tạo, đào tạo nghiệp vụ nhân viên hàng không; kiểm tra, kiểm soát điều hành việc đào tạo, giảng dạy nghiệp vụ nhân viên cấp dưới hàng không áp theo quy định của pháp luật;

c. Hướng dẫn, kiểm tra, thống kê giám sát việc thực hiện chính sách lao động, kỷ khí cụ lao hễ đặc thù so với nhân viên hàng không.

17. Về thống trị dự án chi tiêu trong nghành nghề hàng không:

a. Triển khai nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan đưa ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư chi tiêu đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu xây dựng theo phân công, phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

b. Triển khai nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án BT, BOT, BOO về mặt hàng không gia dụng theo phân công, phân cấp của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

18. Về giá, cước, phí, lệ phí:

a. Thâm nhập xây dựng, hướng dẫn việc khẳng định khung giá, cước dịch vụ hàng không, giá các vận động dịch vụ không giống có tương quan đến nghành nghề dịch vụ hàng không và solo giá sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích trong nghành hàng không bởi vì nhà nước quy định;

b. Nhà trì khuyến cáo mức phí, lệ phí siêng ngành mặt hàng không và đối chọi giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong nghành nghề hàng không vì chưng nhà nước lý lẽ để bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định;

c. Tổ chức quản lý, kiểm tra, đo lường và thống kê việc triển khai quy định về phí, lệ phí, giá, cước dịch vụ thương mại hàng ko và 1-1 giá sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích trong nghành nghề hàng không.

19. Về hợp tác quốc tế:

a. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải phê phê duyệt chương trình, planer hợp tác quốc tế về mặt hàng không;

b. Xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải để trình cơ quan gồm thẩm quyền phê chuẩn chỉnh đề xuất câu hỏi ký kết hoặc gia nhập những điều ước thế giới về sản phẩm không.

c. Tham gia trao đổi điều ước quốc tế theo ủy quyền, phân cấp; tổ chức triển khai đàm phán, ký kết kết thỏa thuận, chương trình hợp tác thế giới theo quy định;

d. Tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng điều ước quốc tế, quy định, nghị quyết, tiêu chuẩn, lời khuyên thực hành, hướng dẫn của những tổ chức hàng không thế giới mà vn tham gia hay là thành viên;

đ. Là đầu quan hệ với tổ chức triển khai hàng không gia dụng quốc tế, nhà chức trách hàng không nước ngoài, các tổ chức, diễn bọn hàng không thế giới khác mà vn tham gia.

20. Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu và phân tích khoa học, phát triển, vận dụng và đưa giao technology trong nghành hàng không dân dụng; xây dựng, thực hiện chương trình, dự án ứng dụng technology thông tin, xây dựng cửa hàng dữ liệu, dịch vụ thông tin giao hàng công tác cai quản và khai quật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm việc chấp hành cơ chế của luật pháp về hàng không dân dụng, xử trí vi phi pháp luật theo thẩm quyền; tham gia cách xử lý tranh chấp về mặt hàng không dân dụng.

22. Xây dựng và tổ chức tiến hành Chương trình cách tân hành chính của viên theo phương châm và nội dung Chương trình cách tân hành chính nhà nước của Bộ giao thông vận tải.

23. Về tổ chức, biên chế, quản ngại lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động:

a. Quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động; áp dụng biên chế được lưu ý theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương cùng chế độ, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao động thuộc thẩm quyền làm chủ của Cục;

b. Ra đời hoặc thuê tổ chức, tuyển chọn dụng hoặc thuê nhân viên cấp dưới kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, đề xuất liên quan tới việc cấp phép, cấp giấy chứng nhận, thực hiện chức năng giám sát và bảo đảm bình yên hàng không.

24. Cục Hàng không vn được sử dụng kinh phí đầu tư từ giá thành nhà nước cấp, từ thu nhập từ phí, lệ phí và những nguồn thu không giống theo phương tiện của pháp luật, được vận dụng cơ chế tài chủ yếu có tính cho yếu tố đặc thù của ngành mặt hàng không Việt Nam; quản lý tài chính, gia tài được giao.

25. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan đơn vị nước có liên quan để triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi được giao theo qui định của pháp luật.

26. Tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi khác do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.