Các công thức hoá học lớp 11 giúp giải nhanh toán hiđrocabon

      9
Bạn đã xem: Công thức hóa 11: tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 học kì 1 và 2 tại Website chungcuqms.com

Tổng hợp lý thuyết các cách làm hóa học tập lớp 11 học tập kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức các bạn cần vắt vững chính là sự điện li, nito-photpho cũng như cacbon-silic. Vì đó, công thức hóa 11 kì I bao gồm các nội dung tương quan đến các phần kỹ năng và kiến thức trên. 

Quá trình phân li thành những ion khi hóa học điện li tan trong nước hoặc rét chảy được biết đến chính là sự năng lượng điện li. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Vào phương trình năng lượng điện li thì tổng năng lượng điện tích các cation = tổng năng lượng điện tích các anion. 

Tổng quát:

*

Độ năng lượng điện li (anpha) của hóa học điện li được định nghĩa đó là tỉ số thân số phân tử phân li thành ion với tổng cộng phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Các công thức hoá học lớp 11 giúp giải nhanh toán hiđrocabon

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 giỏi

0% ≤ α ≤ 100%

Ta thấy chất không năng lượng điện li tức là không bị phân li: α = 0

Chất năng lượng điện li dũng mạnh thì sự phân li vẫn hoàn toàn, cụ thể: α = 1 tuyệt 100%

Chất năng lượng điện li yếu đuối thì sự phân li là không trả toàn, cụ thể: 0

=> Như vậy, trong thuộc một ánh nắng mặt trời và tất cả cùng độ đậm đặc mol/lít hóa học điện li càng khỏe mạnh thì độ điện li α sẽ càng lớn.

*

Phân các loại chất năng lượng điện li: từ bỏ độ điện li, ta bao gồm 2 các loại chất năng lượng điện li như sau:

Chất năng lượng điện li mạnh

.

Chất năng lượng điện li yếu.

Đối với các chất năng lượng điện li yếu hèn sẽ xuất hiện thêm cân bởi hoá học. Fan ta điện thoại tư vấn đó là thăng bằng động. Quan sát chung, hằng số điện li thường được áp dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu tất cả công thức (A_aB_b) thì cách làm phân li trong dung dịch đang như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó công thức tính hằng số điện li sẽ tiến hành tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit với bazơ yếu:

Đối với gần như axit giỏi bazơ yếu đuối thì sự năng lượng điện li là không hoàn toàn, phương trình điện li thuận nghịch như sau:

Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:

*

Vì K

a

Hằng số cân đối của hỗn hợp bazơ yếu:

*

Vì K

b

Dạng 1: dung dịch axit yếu hèn HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly

(K_a) là hằng số phân ly của axit

(C_a) là nồng độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))

Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp tất cả axit yếu HA với muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu ớt BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Với định hướng công thức hóa 11, bạn phải nắm vững những công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

(HNO_3) được nghe biết là ko bền, rõ ràng như khi bao gồm ánh sách đang phân hủy một phần tạo thành (NO_2). Lúc này thì công thức phân hủy đang như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính chất của (HNO_3) khi tác dụng với kim loại cũng là loài kiến thức đặc trưng trong công thức hóa 11 mà chúng ta cần giữ tâm. Ta có hợp chất của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa phần nhiều các kim loại ngoại trừ Au cùng Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối nitrat

(i_spk) là số e nhưng (N^+5) thừa nhận vào

Nếu bao gồm Fe tính năng với (HNO_3) thì sẽ tạo nên muối (Fe^2+), không tạo ra muối (Fe^3+).

Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Hòn Nội Nha Trang Review Mới Nhất 2022

b) Tính cân nặng muối nitrat nhận được khi mang đến hỗn hợp kim loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính cân nặng muối nitrat thu được lúc cho tất cả hổn hợp sắt với oxit sắt công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại thuở đầu trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + thành phầm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết oxi hóa lượng fe này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Tổ hợp hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải hòa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Một số cách làm hóa học đặc trưng của muối (NH_4^+) với (NO_3^-)

*

Các kiến thức về photpho cũng thường phía trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Cũng chính vì thế, lúc ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức và kỹ năng này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + p. ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường phù hợp phản ứng

(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)

(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)

(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)

(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)

(1

(2

(x geq 3 ightarrow PO_4^3-)

Phản ứng thủy phân của muối bột Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Ôn luyện cách làm hóa 11 bạn phải nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic bên dưới đây: 

Tính lão hóa của Cacbon khi chức năng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với dung dịch kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo ra 2 muối bột (HCO_3^-) với (CO_3^2-).

Một số đặc thù của muối hạt (HCO_3^-) và (CO_3^2-)

*

Dạng 1:

Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2:

muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Công thức hóa học về tính khử và tính lão hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + yêu thích oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với công thức tính cấp tốc hóa 11

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số (pi = (k+1)).

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Ankan X ( ightarrow) hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định dụng cụ bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan thuở đầu = cân nặng hỗn hợp sau phản nghịch ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh công suất của bội nghịch ứng tách.

H% = (Mx/My -1).100%

Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) và số mol (Br_2) bội nghịch ứng bằng số mol links (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định pháp luật bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước phản nghịch ứng = khối lượng sau phản bội ứng

Số mol hỗn hợp giảm thông qua số mol (H_2) gia nhập phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = trọng lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về làm phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch với hỗn hợp (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết các công thức chất hóa học lớp 11 học kì 2

Trong học kỳ 2, những kiến thức về hóa hữu cơ cũng khôn xiết quan trọng, yêu thương cầu học viên nắm chắc phần kỹ năng này. Thiết yếu công thức hóa 11 học kì 2 vẫn là nền tảng gốc rễ cơ bạn dạng giúp những em tiếp thu công tác lớp 12. Vẫn có bạn dạng update mới nhất giúp cho bạn nắm vững những công thức hóa 11 học kì 2.