Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

      19

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (86.29 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

ưu tiên đọc trước• Từ gốc : ứng với số lượng cacbon của mạch chínhMet (1C) Et (2C) Prop (3C) But (4C) Pent (5C) Hex (6C) Hept (7C) Oct (8C)Non (9C) Dec (10C)• những tên vần cuối dựa vào vào đội chức:+Nếu mạch không có nhóm chức hoặc không có liên kết 2,3 thì vần cuối thương hiệu là : an ( C-C )+ Nếu links đôi C=C thương hiệu là :en+ link 3 : C C thì hiểu là in+ tất cả 2(C=C) đọc là kadien+ có nhóm --OH : phát âm là ol ;+ --CHO : hiểu là :Al ;+ ---COOH : phát âm là :Oic
Chú ý : nếu mạch vòng thì thêm XICLO quánh trước từ gốc chỉ số C của vòng.o Giua số và chữ có gạch nối (-)o nhóm –OH trong hợp hóa học hữu cơ nếu không tồn tại nhóm chức khác thì đọc là OL,nhưng nếu có không ít chức thì đọc là: Hidroxi.o Nếu các nhánh khác nhiều loại thì hiểu theo máy tự: Halogen, nitrô, aminô, ankyl......Ví dụ :Cách gọi tên vòng no : < số chỉ vị trí những nhóm gắng + tên các nhóm cố gắng + xyclo ankan>II. ARENa) Đánh số bên trên nhân: từ nhánh đơn giản và dễ dàng nhất( hay phù hợp với nhân ben zen một phương pháp thông dụng),đánh số làm sao cho các số đề nghị là nhỏ dại nhất.b) biện pháp gọi thương hiệu : SỐ + VỊ TRÍ NHÁNH + TÊN NHÁNH + BENZEN (hay thương hiệu AREN thông dụng)
B. BÀI TẬP1 ) đọc tên những hợp chất sau :a) O = CH-CH2-CH(CH 3)-CH=CH-CH=O :b) CH3-(CH2)-COOH : ( tên thường thì axit caproic):c) CH3-CH(OH)-COOH:d) HCOOH :( tên thông yêu đương axit fomic):e) CH2=CH 2-COOH :( tên thường thì axit acrylic):f) CH2=C(CH 3)-COOH: ( tên thường thì axit metaacrylic):g) CH2(OH)-CHO:h) HOOC-COOH: tên thường thì (axit oxalic ):
i) CH3-C(=O)-CH3:j) CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH): (glixerol) :k) CH3-CH(OH)-CH(CH 3)-COOH:III) bên cạnh đó chúng ta còn cách đọc tên theo gốc chức :a) một số gốc hay gặp:gốc iso –propylSec-butylb) nơi bắt đầu không no:Tert-butyl
Neo-pentylCH2=CH- : vinyl; CH 2=CH-CH2-- : Alyl ; CH 3—CH=CH- : Propenyl ;isopropenyl;CH CH: axetilenc) gốc thơmC6H5- : Phenyl ; C 6H5—CH2-- : Benzyl ; CH 3—C6H4--: p-tolylMột số ví dụ:C6H5-CH2-CH3 : Etyl bezen ; CH 3-C C-CH2-CH3 : ( Etyl metyl axetilen )Chú ý :
• đối với ancol phát âm theo bí quyết : < ancol + Tên gốc +ic >Ví dụ : CH3-OH: ancol metylic; C 6H5-CH2-OH: Ancol benzylic• đối với axit không mang tên gốc chức tên sẽ được đọc theo lịch sử vẻ vang gắn liền• đối với andehit phát âm theo bí quyết : < andehit + tên axit có mạch C tương ứng >• điện thoại tư vấn tên ete ( R—O – R ’) cùng xeton (R—CO—R ’) Theo bí quyết : < tên R,R’+ete hoặc xeton >• call tên este ( R—COO—R ’ ) Theo công thức : < tên nơi bắt đầu ( R’-- ) của rượu + tên cội ( RCOO--)của axit hữu cơ ( đổi đuôi ic thành đuôi –AT) >


Xem thêm:

*
tong hop hop chat huu co mang ten nguoi 6 767 8
*
bí quyết đọc danh pháp hợp hóa học hữu cơ tổng quát 191 1 9
*
.doc" onerror="this.src="https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png""/> D:linhhoa hocNHAN BIET CAC CHAT HUU CO<2>.doc 3 354 0
*
Giáo trình giải đáp phân tích xử lý những tác nhân độc hại bằng phương pháp oxy hóa khử những hợp hóa học hữu cơ p1 pptx 10 534 0
*
cỗ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: những hợp chất hữu cơ thứ nhất doc 16 565 0
*
Giáo trinh : Phân tích cấu tạo hợp hóa học hữu cơ part 5 doc 10 648 13