Các hình thái doanh nghiệp

      6

Bình luận Private Company Là Gì – các Hình Thái doanh nghiệp lớn Trong giờ Anh là conpect trong nội dung bây giờ của mỹ phẩm Nga Hàn. Theo dõi câu chữ để biết rất đầy đủ nhé.

Bạn đang xem: Các hình thái doanh nghiệp


*

*

*

*

Xét theo hình thái tổ chức, những doanh nghiệp (business giỏi business enterprise) cơ bạn dạng gồm:

HÌNH THÁI DOANH NGHIỆP

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNGĐơn danh hay doanh nghiệp tư nhânTiếng Anh call theo một trong những cách là proprietorship, sole proprietorship, hay individual proprietorship. Nhiều loại này được mua và quản lý điều hành bởi một người (owned và operated by a single person). Vì Proprietorship chỉ có một chủ, nên người công ty sẽ nhận tổng thể lợi nhuận mà lại đồng thời cũng gánh chịu toàn bộ rủi ro với loại doanh nghiệp này (The owner receives all the profits and takes all the risks)Hợp danh(1) Partnership, hay general partnership, là loại gồm từ hai chủ trở lên. Những người dân tham gia partnership cùng chịu đựng trách nhiệm cá nhân (trách nhiệm vô hạn/unlimited liability) đối với cả nợ nần của doanh nghiệp (2) Limited partnership, là các loại partnership có thêm các cổ đông góp vốn phụ trách hữu hạn (limited liability).

Bạn vẫn xem: Private company là gì

Trách nhiệm hữu hạn (limited liability)Tiêu biểu duy nhất là công ty cổ phần, là corporation (Corp.). Corporation có pháp nhân tách biệt với công ty sở hữu, các cổ đông cá biệt chịu nhiệm vụ hữu hạn trên số tiền mà người ta đã góp vào doanh nghiệp để cài cổ phần.

Xem thêm: Trâm Cài Tóc Bằng Gỗ - Cẩm Lai/Trắc (Đủ Kiểu Dáng) Hh600

 Các doanh nghiệp dạng limited liability, tùy theo các không khí pháp luật, còn được tổ chức theo một số kiểu thức được chế định nuốm thể, nhưng thịnh hành vẫn bám xung quanh danh tức là công ty trách nhiệm hữu hạn, là limited company (Ltd.). Ở Mỹ tất cả loại limited liability company (LLC). Tuy nhiên, chỉ có corporation mới hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu.(Only corporations may issues securities,”)

Riêng so với hình thái doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn, còn được chia thành hai lever tổ chức phân biệt: private hay privately held (nội bộ) và public hay publicly held (đại chúng).

Công ty cổ phần nội bộ (private corporation hay private company) là doanh nghiệp mà cp được giữ bởi những người thân quen với nhau, những chức sắc (officers), nhân viên (employees)trong nội bộ một công ty hay trong một địa bàn hẹp.

Tại một vài nước nói giờ đồng hồ Anh, doanh nghiệp cổ phần nội bộ còn gọi là private limited company. Tuy nhiên khi viết tắt vùng phía đằng sau tên công ty, trong lúc người Singapore dùng Pte, thì fan Nam Phi và người Úc lại dùng Pty hay Pty Ltd, là từ bỏ viết tắt của proprietary company, (dùng từ proprietary thay cho private).