Các doanh nghiệp muốn

      7

Hệ thống phương châm của doanh nghiệp là một loạt các kim chỉ nam có mọt quan hệ lô ghích với nhau, là phần nhiều tuyên bố, xác minh liên quan tới những thành tựu nhưng doanh nghiệp muốn đã có được tại một thời điểm trong tương lai. Khối hệ thống mục tiêu sẽ bao hàm mục tiêu thông thường của toàn bộ doanh nghiệp, mục tiêu riêng của mỗi ban ngành và cụ thể hơn nữa là kim chỉ nam dành cho mỗi nhân viên vào công ty.

Bạn đang xem: Các doanh nghiệp muốn

*

Một hệ thống mục tiêu lý tưởng tuyệt nhất là khi các mục tiêu vận động riêng của từng cơ quan và của từng nhân viên góp phần giúp toàn cục tổ chức đạt được kim chỉ nam tổng thể đã đề ra.

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG MỤC TIÊU

Một hệ thống mục tiêu được xây dựng hoàn toàn có thể thống, cụ thể và logic sẽ giúp đỡ doanh nghiệp đạt được những thành tựu dài hạn như:

Phát triển quy mô chuyển động kinh doanhMở rộng lớn thị phầnGia tăng lợi nhuậnCải thiện năng suất lao động

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG MỤC TIÊU

Một doanh nghiệp có thể có nhiều mục tiêu khác nhau. Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp được phân loại theo các căn cứ như sau:

– Vị trí thứ bậc mục tiêu: theo cách này có thể phân chia thành mục tiêu hàng đầu và mục tiêu thứ cấp. Mong muốn muốn của doanh nghiệp là vô hạn; nguồn lực của doanh nghiệp là hữu hạn. Vì vậy, việc xác định thứ tự ưu tiên của các mục tiêu là rất cần thiết. 

Mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp có thể là tối đa hóa lợi nhuận, thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 

Trong khi đó, mục tiêu thứ cấp có thể là: thị phần, năng suất, cải tiến công nghệ, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, hiệu quả quản lí và khả năng phát triển, thành tích và thái độ làm việc của nhân viên, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trồng Giống Cây Giống Lựu Đỏ Lùn, Cây Lựu Đỏ Lùn Ấn Độ

– Thời gian: theo cách phân loại này có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cân đối được vấn đề ngắn hạn và dài hạn là rất quan tiền trọng đối vớI doanh nghiệp. 

Thực tiễn chứng tỏ rằng nếu doanh nghiệp quá đề cao ngắn hạn sẽ thiên về việc cắt giảm các chi phí được coi là chưa cấp bách tại thờI điểm đó, chẳng hạn những đưa ra phí về nghiên cứu và phát triển, bỏ ra phí marketing và các đưa ra phí mang đến đầu tư mới. 

*

Tất nhiên, nhờ cắt giảm đầu tư sẽ làm tăng cấp tốc chỉ số hoàn vốn đầu tư ngắn hạn. Nhưng hệ quả tất yếu là thiếu đầu tư, thiếu đổi mới và thiếu hiểu biết thị trường và những điều đó ảnh hưởng đến chỉ số hoàn vốn đầu tư dài hạn. 

Các nhà quản trị biết rõ điều này nhưng nhiều người vẫn đưa ra quyết định như vậy bởi tác hại của xu hướng ngắn hạn này chưa thể hiện rõ tại thời điểm ấy và có thể vài ba năm sau các cổ đông mới nhận biết được. Đến lúc đó, thì ban quản trị cũ, những người chịu trách nhiệm chính có thể đã không còn điều hành.

– Các bộ phận, nhóm khác nhau vào doanh nghiệp: theo cách phân loại này chúng ta có thể phân thành mục tiêu của các cổ đông, mục tiêu của Ban giám đốc, mục tiêu người lao động, tuyệt mục tiêu của tổ chức công đoàn.

– Theo các loại chiến lược tương ứng: theo cách phân loại này vào doanh nghiệp thường có 3 loại mục tiêu là mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp, mục tiêu của đơn vị marketing SBU và mục tiêu của các phòng ban chức năng.

Công ty Cổ Phần phát triển Open End