Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0 5 m

      8
*

Bạn đang xem: Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0 5 m

Bánh xe bé nhỏ của một lắp thêm kéo có bán kính 0.5m.Bánh xe pháo lớn của máy kéo có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ bé lăn được 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng?NHANH LÊN HỘ MÌNH NHÉ!


*

Chu vi bánh xe bé nhỏ là:

0,5x 2x 3,14= 3,14 ( m )

Chu vi bánh xe to là:

1x 2x 3,14= 6,28 ( m )

Bánh xe bé đi được số mét nếu bánh xe pháo lăn 10 vòng là:

3,14x 10= 31,4 ( m )

Bánh xe to lăn được số vòng trường hợp đi được 31,4 mét là:

31,4: 6,28= 5 ( vòng )

Đáp số: 5 vòng


*

Bánh xe nhỏ bé của một trang bị kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh mập lăn được mấy vòng?Chu vi bánh xe bé xíu là: 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 ( m )Chu vi bánh xe mập là: 1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( m )Bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh bự lăn được số vòng là: 3,14 : ( 6,28 : 10 ) = 5 ( vòng ) Đáp số: 5 vòng


Bánh xe nhỏ xíu của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng

Xem thêm:

bánh xe nhỏ bé của một lắp thêm kéo có nửa đường kính 0,5m . Bánh xe bự lớn của sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m . Hỏi khi khi bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe mập lăn được mấy vòng


Bánh xe bé bỏng của một sản phẩm kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo kia có bán kính 1m. Hỏi lúc bánh xe nhỏ bé lăn được 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng ?


Bánh xe bé nhỏ của 1 thứ kéo có nửa đường kính 0,5m . Bánh xe pháo lớn của sản phẩm kéo kia có bán kính 1m . Hỏi lúc bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng ?


Bánh xe bé nhỏ của một máy kéo có nửa đường kính 0,5m, bánh xe cộ lớn của máy kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng?

 


Bánh xe nhỏ xíu của một sản phẩm kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé bỏng lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vồng ?


Bánh xe nhỏ xíu của một thứ kéo có nửa đường kính 0,5m . Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m . Hỏi khi bánh xe cộ lăn được 10 vòng thì bánh xe khủng lăn dược mấy vòng ?


Bánh xe nhỏ nhắn của 1 thứ kéo có bán kính 0,5 m . Bánh xe cộ lớn của sản phẩm kéo có bán kính 1m . Hỏi lúc bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe bự lăn được mấy vòng ? 

Bạn nào cấp tốc tay bản thân tick 


1 bánh xe của một máy kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé bỏng lăn đuược 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng.